Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Autor: PR Ocna Mureș

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze materiale pentru instalație stradală apă potabilă.

Suma maximă disponibilă este de 84.033,61,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând caracteristicile tehnice din anexa cu lista de materiale. Oferta se va transmite pe e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro pâna în data de 02.07.2020, ora 16:00. Lista cu materialele este publicată ca anexă la prezentul anunț pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact Potinteu Vasile sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

 

Primar                                        Șef birou achiziții

Silviu Vințeler                           ec. Vasile Potinteu

 

Anunt – semnat

Lista materiale apă

Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2020

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Ocna Mureș aduce la cunoștința celor interesați faptul că prin Hotărârea nr. 91 din 28.05.2020 a Consiliului Local Ocna Mureș, a fost aprobat Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2020, care se vor acorda în baza regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCLOM nr. 226/19.12.2013. Suma totală alocată este de 60.000 lei și a fost repartizată pe componente după cum urmează:

– „Obiective și categorii de proiecte finanțate în domeniul social”, suma alocată  este de 50.000 lei;

– „Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul culturii și muzicii”, suma alocată este de 5.000 lei;

– „Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul tradițiilor și obiceiurilor străbune”, suma alocată este de 5.000 lei;

Termenul de depunere al dosarelor este 25.06.2020.

Relații suplimentare pot fi obținute pe site-ul oficial al instituției, www.primariaocnamures.ro, sau la sediul acesteia din str. N. Iorga nr. 27, Ocna Mureș.

Anunț privind rezultatul Atribuirii directe/Licitaţiei publice pentru închirierea suprafeţelor de pajişti/păşuni aflate în proprietatea publică sau privată a oraşului Ocna Mureș

La atribuirea directă/licitaţia publică organizată de Primăria oraşului Ocna Mureş în data de 02.06.2020 ora 1100 în vederea închirierii suprafeţelor de pajişti/păşuni aflate în proprietatea publică sau privată a oraşului Ocna Mureş, au fost obţinute următoarele rezultate:

Nr.crt. Numele,prenumele/Denumire

ofertant

 

 

Sectoare solicitate Rezultatul Licitaţiei

 

Punctaj

obţinut

1. Precup Aurel Sector 9 Admis 61 pct
2. Precup Radu Călin Sector 5 Admis 61 pct
3. Asociaţia Ovina de Micoşlaca Sector 6 Admis 61 pct
4. Asociaţia Ovina de Micoşlaca Sector 7 Admis 61 pct
5. Asociaţia Ovina de Micoşlaca Sector 8 Admis 61 pct

 

Contestaţiile privind atribuirea directă/licitaţia publică pentru închirierea suprafeţelor de pajişti/păşuni aflate în proprietatea publică sau privată a oraşului Ocna Mureş se vor depune la registratura Primăriei Oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, în termen de cel mult 48 h de la data afişării rezultatelor licitaţiei.

Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

COMISIA ,

Podariu Pavel Gligor – preşedinte  ___________

Petridean Cristina  – membru _____________

Guţ Maria Ana – membru  _______________

Popa Ionela – membru  _______________

Vancea Nicolae  – membru  ______________        

Anunț intenție achiziție accesorii de birou şi papetărie

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze accesorii de birou şi papetărie.  Suma maximă disponibilă este de 18700,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând prevederile Documentației de atribuire pâna în data de 04.06.2020, ora 15:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1149770, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Documentatie de atribuire

Caiet sarcini

Anunț dezbatere publică P.H. Transport Local

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparența decizională în administrația publică, actualizată, Primăria orașului Ocna Mureș organizează în perioada 20.05.2020 – 04.06.2020 consultarea opiniei publice cu privire la următorul proiect de act administrativ cu caracter normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 84/20.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de transport local și a Caietului de sarcini al acestuia, înființat în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș

 

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediu Primăriei orașului Ocna Mureș, în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, precum și pe site-ul instituției: www.primariaocnamures.ro, rubrica ”Dezbateri publice”.

Cei interesați își pot depune în scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supuse dezbaterii publice, la biroul Registratură – camera 1 sau prin e-mail la adresa contact@primariaocnamures.ro, până la data de 04.06.2020.

În data de 08.06.2020, începând cu ora 10:00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27, definitivându-se versiunea finală a actului normativ ce va fi supus aprobării Consiliului local al orașului Ocna Mureș în ședința care va avea loc după finalizarea procedurii.

În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public pe site-ul și la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ, în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a actului normativ.

Sunt invitați să participe toti cei interesați: cetățeni, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații non-guvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, cu precizarea expresă că participarea se poate face exclusiv electronic, prin e-mail, whatsapp sau telefonic la nr. de telefon 0258/871217, având în vedere restricțiile cu privire la adunările publice în situația epidemiologică actuală.

 

PRIMAR,

SILVIU VINȚELER

PH dezbatere regulament Serviciu transport

Anunt

Anunț

Primăria orașului Ocna Mureș organizează în data de 02.06.2020, ora 1100 , în sala de ședințe a Consiliului Local, atribuire directă / licitație publică în vederea închirierii, pe sectoare compacte, pentru o perioadă de 9 ani, a unei suprafețe totale de 83,67 ha pășune, clasificată și situată după cum urmează :

Vezi detalii

Anunț

privind  rezultatul final al concursului organizat de primarul orașului Oraş Ocna Mureş în data de 06.04.2020 ora 1000proba scrisă, în vederea ocupării  unei funcţii contractuale de execuţie vacantă, pe durată nedeterminată, de muncitor I tractorist, cod cor 834101, în cadrul serviciului de gospodărie orășenească, compartimentul întreținere, reparații, deszăpezire.

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctajul obținut la concurs

 

 

Rezultat final examen

ADMIS/

RESPINS

1. Micu Raul Mircea 89,16 ADMIS

 

Rezultatul final al examenului poate fi contestat în scris, în cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului,  la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27 până la ora 1600.

ANUNT PROBA interviu

ANUNT PROBA PRACTICĂ

Secretar comisie

Referent III superior

Sasu Maria

Anunț privind rezultatul probei scrise

a concursului organizat de primarul orașului Oraş Ocna Mureş în data de 06.04.2020 ora 1000 în vederea ocupării  unei funcţii contractuale de execuţie vacantă, pe durată nedeterminată, e muncitor I tractorist, cod cor 834101 în cadrul serviciului de gospodărie orășenească, compartimentul întreținere, reparații, deszăpezire.

Nr.crt. Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj probă scrisă (puncte) Rezultat probă scrisă

ADMIS/RESPINS

1. Hărăstășan Florin-Alin 6,7 RESPINS
2. Micu Raul-Mircea 79,5 ADMIS

Contestaţiile privind rezultatul probei scrise se depun în scris, în cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului la compartimentul resurse umane din cadrul instituției Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, județul Alba.

Secretar comisie,

Referent III superior,

SASU MARIA

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support