Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pentru a vizualiza fișierele marcate cu pictograma PDF (Portable Document Format) aveți nevoie de programul Adobe Reader. Daca nu-l aveți instalat, puteți să descărcați programul de pe pagina adobe.com sau [ direct de aici ] (legatura externa).


descarcaHotărârea nr. 1/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea încheierii unui contract de prestări de servicii, pentru servicii juridice (consultanţă şi reprezentare) necesare în Dosarul nr. 640/175/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Aiud
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 2/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind acoperirea definitivă din execedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014 în sumă de 591806,2 lei, acoperirea temporara din excedentul activitatii finantate din venituri proprii pe anul 2014, a golului de casa al bugetului anului 2015.cu suma de 91.084,76 lei, acoperirea temporara din excedentul activitatii finantate din venituri proprii pe anul 2014, a golului de casa al bugetului anului 2015 la Liceul Tehnologic cu suma de 28.784,77 lei,acoperirea temporara din excedentul activitatii finantate din venituri proprii pe anul 2014, a golului de casa al bugetului anului 2015 la Liceul Teoretic Petru Maior cu suma de 22.727,09 lei, acoperirea temporara din excedentul activitatii finanatate din venituri proprii pe anul 2014, a golului de casa al bugetului anului 2015 la Scoala Gimnaziala Lucian Blaga cu suma de 11.431,05 lei,art.6 Acoperirea temporara din excedentul bugetului local al anului 2014 ,al golului de casa al sectiunii de functionare pe anul 2015, cu suma de 29.064,96 lei.
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 3/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Privind acceptarea bunurilor primte ca donaţie de la Fundaţia International Research&Exchanges Board în cadrul programului Biblionet, conform anexei

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 3/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 1

|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 4/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Privind aprobarea ,,planului de lucrări de interes local”care vor fi executate în anul 2015 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr 416/2001 şi de către cei prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi fucţionarea sistemului de probaţiune

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 4/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 1

|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 5/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 3181/28.02.2011
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 6/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXĂ

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 6/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 1
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 7/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind opinia Consiliului local al oraşului Ocna Mureş referitoare la introducerea UAT Oraşul Ocna Mureş în calitate de pârât, în cauza ce formează obiectul Dosarului nr.1457/107/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, cu termen de judecată stabilit pentru data de 06.02.2015.
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 8/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea şi completarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale personalului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi ale serviciilor subordonate Consiliului local Ocna Mureş
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 9/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie a Bugetului Local al oraşului Ocna Mureş pe trimestrul IV 2014, conform anexelor nr. 1 şi 2.

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 9/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 1

descarcaAnexa 2 la Hotărârea nr. 9/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 2
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 10/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia act de încetarea, începând cu 01.02.2015 a contractului de închiriere nr.16263/30.10.2014
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 11/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Privind aprobarea prelungirii contractului de arendare nr.2054 încheiat între oraşul Ocna Mureş arendator şi domnul Haiduc Iacob, arendaş,pe perioada de 14.02.2015-13.02.2016
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 12/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind administrarea terenului de minifotbal proprietate a UAT Oraşul Ocna Mureş, situat în Cartierul Uioara de Sus, de către Clubul Sportiv Ocna Mureş structură aflată în subordinea Consiliului local Ocna Mureş
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 13/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind acordul de transfer, din domeniul public al UAT Oraşul Ocna Mureş şi din administrarea Consiliului Local Ocna Mureş, în domeniul public al UAT Judeţul Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba a drumului public denumit strada Fabricii din oraşul Ocna Mureş, care are lungimea de 800 m.l şi lăţimea de 7 m.l., pentru realizarea unui drum de legătură între DJ 107D şi DJ 107G
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 14/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Privind aprobarea pentru anul 2015, a drepturilor voluntarilor pe bază de contract de voluntariat incheiate cu Consiliul local Ocna Mureş în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată şi HCLOM nr 99/21.07.2006 completată cu HCLOM nr 66/28.05.2009 pentru personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă prevăzut in anexa nr 1.

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 14/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 14
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 15/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului orăşenesc Ocna Mureş asupra bunurilor proprietate publica a UAT Orasul Ocna Mures situate administrativ la adresa din Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr 43 A, înscrise în C.F. nr. 71312 Ocna Mureş, cu nr. top. 2092/1 constând în teren în suprafaţă de 8738 mp, şi construcţiile existente pe acesta, respectiv C1- spital, C2-policlinică, C3-casă portar, C4-staţie de oxigen, C5- Garaj si C6- centrala termică
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 16/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind trecerea, din domeniul public al UAT Oraşul Ocna Mureş şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în domeniul public al UAT Judeţul Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba a spatiilor aferente care formează etajul 1 al clădirii în care a funcţionat Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş, în vederea amenajării unui centru multifuncţional de sănătate
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 17/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 7 , 4 şi 13 din blocul 3AB-72-ANL, conform listei definitive cu cetăţenii beneficiari de locuinţe ANL
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 18/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia act de încetarea, începând cu 01.02.2015 a contractului de concesiune nr. 12618/29.10.2004
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 20/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie la subunităţile din cadrul UAT Ocna Mureş, conform anexelor nr. 1 şi 2.

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 20/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 1

descarcaAnexa 2 la Hotărârea nr. 20/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 2
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 21/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Petru Maior” din Ocna Mureş pentru luna decembrie 2014, în sumă de 1321 lei.
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 22/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind repartizarea excedentului bugetar la sfârşitul anului 2014 la Bugetul local, in valoare de 855 mii lei si la bugetul de venituri proprii in valoare de 91 mii lei
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 23/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Petru Maior” din Ocna Mureş pentru luna ianuarie 2015, în sumă de 2039 lei.
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Privind aprobarea noului REGULAMENT privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat cu contract individual de muncă precum şi instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Local Ocna Mureş, în conformitate cu prevederile legale

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 1

descarcaAnexa 2 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 2

descarcaAnexa 3 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 3

descarcaAnexa 4 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 4

descarcaAnexa 5 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 5

descarcaAnexa 6 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 6

descarcaAnexa 7 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 7

descarcaAnexa 8 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 8

descarcaAnexa 9 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 9

descarcaAnexa 10 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 10

descarcaAnexa 11 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 11

descarcaAnexa 12 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 12

descarcaAnexa 13 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 13

descarcaAnexa 14 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 14

descarcaAnexa 15 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 15

descarcaAnexa 16 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 16

descarcaAnexa 17 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 17

descarcaAnexa 18 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 18

descarcaAnexa 19 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 19

descarcaAnexa 20 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 20

descarcaAnexa 21 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 21

descarcaAnexa 22 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 22

descarcaAnexa 23 la Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 23
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 25/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Proiect tehnic nr1/2015 întocmit de S.C AREAL ARHITECTURA SRL în baza contractului de servicii nr 19735/29.12.2014; aprobarea achiziţiei publice „Execuţie de lucrări de construcţie, instalaţii clădire „Centru educaţional Egalitate de şanse” în cadrul proiectului PEL095” finanţat în cadrul Apelului local RO10-CORAI-cod CPV 45215200-9, 45310000-3, 45232121-2, 45331000-3,prin <<achiziţie directă=””>>, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”, în cadrul Proiectului PEL 095 „Centrul educaţional Egalitate de Şanse”
|   24.02.2015</achiziţie>


descarcaHotărârea nr. 26/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea pânâ în 30.06.2015 a contractului de concesiune nr. 686/03.02.2000 încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş şi dr. Barbu Aurel
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 27/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind trecerea din domeniul public al oraşului Ocna Mureş în domeniul privat al imobilului cu nr top nou 2150/2, strada cu S=109 mp, precum şi modificarea categoriei de folosinţă din categoria „stradă” în categoria de folosinţă „curţi, construcţii”, în vederea concesionării
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 29/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015, conform anexei

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 29/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 1
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 30/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Furnizare produse balastieră” cod CPV 14210000-6, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut” valoare estimată (fără TVA) de 36.290,00 lei, respectiv 8227,35 euro
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 31/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Achiziţie de servicii dirigenţie de şantier pentru lucrări de construcţie, instalaţii clădire „Centru educaţional Egalitate de şanse” în cadrul proiectului PEL095” finanţat în cadrul Apelului local RO10-CORAI-cod CPV 71520000-9, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut” valoare estimată (fără TVA) de 5.465,16 lei, respectiv 1.279,82 euro.
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 32/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr.147 din 31.07.2014 privind Organigrama şi Statul de funcţii ale Clubului Sportiv Ocna Mureş, persoană juridică română de drept public, conform anexelor 1 și 2

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 32/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 1

descarcaAnexa 2 la Hotărârea nr. 32/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 2
|   24.02.2015


descarcaHotărârea nr. 34/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind încetarea, începând cu 12.03.2015 a contractului de concesiune nr. 1992/13.02.2014
|   11.03.2015


descarcaHotărârea nr. 35/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind schimbarea denumirii titularilor de contract din S.C COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMINICATIONS SA şi ROMTELECOM S.A BUCUREŞTI în TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.
|   11.03.2015


descarcaHotărârea nr. 36/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractului de închiriere nr. 15866/14.11.2012 încheiat între oraşul Ocna Mureş, în calitate de locator-proprietar şi d-na Haiduc Mihaela-Persida, în calitate de locatar-chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea apartamentului nr. 1, str. Colonia Monchim, nr 12, bl.7AB-73- ANL, cu încă 1 an, respectiv până în data de 31.03.2016.
|   11.03.2015


descarcaHotărârea nr. 37/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind schimbul de apartamente între doamna Roşa Maria, deţinătoarea apartamentului nr1 din Ocna Mureş, strada Fabricii, nr.1, contract de închiriere nr 8912 din 03.07.2014 şi domnul Marele Traian,deţinătorul apartamentului nr.2, strada Fabricii, nr.1, contract de închiriere 8913 din 03.07.2014.
|   11.03.2015


descarcaHotărârea nr. 38/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Ocna Mureş alocate pentru activităţi nonprofit de interes local

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 38/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 1
|   11.03.2015


descarcaHotărârea nr. 39/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea plăţii, din bugetul oraşului Ocna Mureş capitol 67.02.50, art. 20.30.30. a sumei de 3000 lei necesară acoperirii parţiale a cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Ansamblului Folcloric „TRADIŢII UIORENE” al Casei de Cultură a Oraşului Ocna Mureş în localitatea Mannheim, Germania pentru participarea, în numele oraşului Ocna Mureş, la evenimentul cultural-artistic de interes comun, desfăşurat în cadrul proiectului ,,De ziua Mamei” care va avea loc în data de 7 martie 2015
|   11.03.2015


descarcaHotărârea nr. 40/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind formularea şi depunerea unei acţiuni în justiţie împotriva S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş
|   11.03.2015


descarcaHotărârea nr. 41/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind stabilirea cuantumului chiriei care se va încasa pentru închirierea cu ora a terenului de minifotbal proprietate a UAT Oraşul Ocna Mureş, situat în Cartierul Uioara de Sus
|   11.03.2015


descarcaHotărârea nr. 42/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea valabilităţii Contractului nr.996/13.02.2014 de asigurare a unor cheltuieli încheiat între Consiliul local al oraşului Ocna Mureş şi Direcţia de Sănătate Publică Alba
|   11.03.2015


descarcaHotărârea nr. 44/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea proiectării extinderii reţelei de apă potabilă pe străzile Crângului, Viilor, Foişor, Unirii, Teiului şi Lungă (prelungirea din zona fostului sediu S.M.A) care va fi întocmită de către S.C APA CTTA S.A Alba
|   18.03.2015


descarcaHotărârea nr. 45/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, pentru o perioadă de 5 ani, de la data încheierii contractului, a suprafeţei de 31,21 ha păşune aflată în zona denumită ,, Larga-Uioara de Sus”, care face parte din suprafaţa de 837088 mp înscrisă în CF nr. 71050-Ocna Mureş, având nr. top 814, păşune ce se află în proprietatea privată a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 235,05 lei/ha păşune/an.
|   18.03.2015


descarcaHotărârea nr. 46/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea concesionării spaţiului medical-anexa laborator, în suprafaţă de 9,00 mp, situat în Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43 A, jud. Alba, pe o perioadă de 10 ani, preţul minim de începere al licitaţiei să fie de 620,00 lei/an, aprobarea documentaţiei pentru licitaţie şi studiul de oportunitate, conform anexelor, constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea concesionării.
|   18.03.2015


descarcaHotărârea nr. 47/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea prelungirii, pe perioada 28.02.2015 – 30.04.2015 a duratei Convenţiei de Asociere nr.17709/28.12.2012 încheiată în baza HCLOM nr 190/19.12.2012 între Oraşul Ocna Mureş, pe de o parte şi Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş, pe de altă parte
|   18.03.2015


descarcaHotărârea nr. 48/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Petru Maior” din Ocna Mureş pentru luna februarie 2015, în sumă de 1711,50 lei.
|   18.03.2015


descarcaHotărârea nr. 50/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractului de închiriere nr. 15873/14.11.2012 încheiat între oraşul Ocna Mureş, în calitate de locator-proprietar şi domnul Armanca Vasile, în calitate de locatar-chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea apartamentului nr. 7, str. Colonia Monchim, nr 12, bl.7AB-73-ANL, cu încă 1 an, începând cu data de 01.04.2015, chiria lunară fiind de 237,40 lei.
|   18.03.2015


descarcaHotărârea nr. 51/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind repartizarea excedentului anului 2014 la Bugetul de finanţare nerambursabilă (Mecanismul SEE) în valoare de 179274,57 lei, cap 68.08 „Asisteţă socială”
|   18.03.2015


descarcaHotărârea nr. 52/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind modificarea şi completarea Acordului de parteneriat privind Proiectul 147680 cu titlul „Economia socială-şansa persoanelor vulnerabile la egalitate şi incluziune pe piaţa muncii” încheiat în baza HCLOM nr 201 din 14.10.2014, forma finală a acordului fiind cea cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta
|   18.03.2015


descarcaHotărârea nr. 53/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferent anului 2015 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local aprobat prin HCLOM nr.226/19.12.2013.

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 53/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 1
|   30.03.2015


descarcaHotărârea nr. 54/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind stabilirea facilităţilor fiscale care vor fi acordate administratorilor şi rezidenţilor din parcurile industriale de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 55/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 56/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind punerea la dispoziţia liderului de parteneriat ,,UAT Oraş Ocna Mureş”, cu tilu gratuit, pe durata implementării şi sustenabilităţii proiectului ID 147680, cu titlul ,,Proiectul Economia Socială-şansa Persoanelor Vulnerabile la Egalitate şi Incluziune pe Piaţa Muncii” prevăzut în Programul POSDRU 6.1, a unui spaţiu proprietate privata a UAT Oraşul Ocna Mureş având destinaţia de birou
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 57/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune a Contractului de concesiune încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş şi Feher Ştefan înregistrat cu nr. 395/15.01.2007, începând cu 01.04.2015
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 58/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind instituirea taxei speciale de salubrizare care va fi perceputa, începând cu data de 1 aprilie 2015, de la persoanele fizice cu domiciliul legal pe raza administrativ-teritorială a UAT Oraşul Ocna Mureş şi respectiv de la persoanele juridice care au puncte de lucru pe raza UAT Oraşul Ocna Mureş şi care nu au încheiate contracte de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul care prestează serviciile de salubrizare la nivelul localităţii
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 59/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune a Contractului de concesiune nr. 1453/01.06.1995, începând cu 01.04.2015 încheiat între între Primăria oraşului Ocna Mureş-concedent şi Sabău Sorin – concesionar
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 60/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea, începând cu 11.05.2015, a duratei Contractului de închiriere nr.14239/14.10.2014 încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureş – proprietar şi chiriaşul Luca Antoniu George
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 61/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind stabilirea condiţiilor de eliberare a atestatului de producător din sectorul agricol
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 62/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea scutirii de la plata chiriei, pentru spaţiul locativ proprietate privată a UAT Oraşul Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, str.Lungă, nr.150, jud. Alba, doamnei Orăşan Floarea-chiriaşa spaţiului în cauză conform Contractului de închiriere nr. 16142/05.11.2009, începând cu 01.04.2015
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 63/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încheierea unui act adiţional la contractul de prestări servicii dirigenţie şantier nr.18632/15.11.2013 încheiat prestatorul Pătru Mihai Intreprindere individuală, prin care se va modifica şi completa obiectul contractului, în sensul că prestatorul va presta servicii de dirigenţie şantier şi pentru lucrarea de ,,Reţea de canalizarea pluvială pe străzile 9 Mai, A,Iancu, Horea şi M. Viteazu din localitatea Ocna Mureş”care face obiectul contractului de lucrări nr 11347/27.08.2014 încheiat cu executantul S.C ALBANIC SERVICE S.R.L.
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 64/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea parcelării imobilului „piaţă şi curte”, aflat în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 2, în suprafaţă de 883 mp, C.F 72103 Ocna Mureş, cu nr top 1056/2 în două parcele, în vederea închirierii
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 65/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Achiziţie servicii de protecţia muncii”cod CPV 71317210-8-Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă (SSM), prin procedura „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 66/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Achiziţie servicii de medicina muncii” cod CPV 85147000-1-servicii de medicina muncii”, prin „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 67/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii conform anexei nr. 2.
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 68/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzarii, prin licitaţie publică cu strigare, a terenului proprietate privată a orasului Ocna Mures, în suprafaţă de 672 mp., situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Lungă nr.256, judeţul Alba, înscris în C.F. nr.70195 Ocna Mureş cu nr.top.846/19/4 preţul de pornire al licitaţiei fiind de 10760 lei, la care se va adăuga TVA-ul aferent
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 69/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind desemnarea reprezentantului UAT oraşul Ocna Mureş care va participa în perioada 15 iunie-15 iulie 2015 la evenimentele ,,Programul de Prietenie Internaţională Gansu-2015” şi respectiv al 21-lea Târg de Afaceri şi Investiţii care vor avea loc în oraşul Lanzhou din China
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 71/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Petru Maior” din Ocna Mureş pentru luna martie 2015, în sumă de 2154 lei şi decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale Lucian Blaga pentru lunile decembrie 2014, ianuarie şi februarie 2015, în sumă de 1418 lei, pe baza actelor justificative
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 72/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea HCLOM nr. 45 din 11.03.2015 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a suprafeţei de 31,21 ha păşune aflată în zona ,,LARGA-UIOARA DE SUS”
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 73/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului de valabilitate a PUG, PAT şi RLU ale oraşului Ocna Mureş şi satelor apaţinătoare Războieni, Cisteiu de Mureş şi Micoşlaca până la data aprobării PUG, PAT şi RLU reactualizate
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 74/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea Anexei la HCLOM nr.53/11.03.2015 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferent anului 2015 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local aprobat prin HCLOM nr.226/19.12.2013
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 75/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an de la data expirării, a chiriaşilor din bl 72 ANL, situat în Ocna Mureş, strada Digului, nr. 20, inscrişi în anexă, parte integrantă din prezenta
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 76/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXĂ
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 77/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea valabilităţii contractului de concesiune nr. 2311/15.03.2005 încheiat cu concesionarul Orian Augustin pentru terenul situat în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr.3, loc 8
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 78/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrin care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia act de încetarea, începând cu 07.05.2015 a contractului de închiriere nr.3470/12.03.2015
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 79/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind modificarea Statului de funcţii al Unităţii Medico-Sociale Ocna Mureş, aprobat în anul 2014 prin HCLOM nr.128/30.06.2014, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 80/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind concesionarea pe o duratăde 10 ani, prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a UAT oraşul Ocna Mureş, în suprafaţă de 109 mp pentru construirea unei rampe de acces în magazinul Profi, pentru persoane cu dizabilităţi fizice locomotorii, teren situat în Ocna Mureş, str. N.Iorga, nr.33, înscris în CF 74658 Ocna Mureş, nr cad. 74658, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 300 lei/an
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 81/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind încetarea Contractului de concesiune nr.5589 din 05.04.2004 încheiat între concedent Primăria oraşului Ocna Mureş şi concesionar S.C Cartin SRL Ocna Mureş
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 82/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art.1 al HCLOM nr 8 din 30.01.2015 în sensul că se aprobă înfiinţarea unui Compartiment pentru Proiecte cu finanţare Internaţională, cu un număr de 5 funcţii contractuale, în loc de 13 funcţii contractuale,conform anexei, Statul de funcţii
|   08.05.2015


descarcaHotărârea nr. 83/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incediilor care se vor aplica la nivelul administrativ teritorial al UAT oraşul Ocna Mureş
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 84/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, în persoana domnului Nicoară Florinel, consilier al primarului oraşului Ocna Mureş, în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş.
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 85/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea unor sume de bani pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice la Liceul Teoretic „Petru Maior’’ şi la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” din Ocna Mureş.
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 86/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Achiziţie de produse de curăţenie pentru proiectul „Centrul educaţional Egalitate de şanse”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 87/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Achiziţie de mobilier de birou pentru proiectul „Centrul educaţional Egalitate de şanse”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 88/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Achiziţie de instrumente muzicale pentru proiectul „Centrul educaţional Egalitate de şanse”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 89/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea normei de hrană pentru funcţionarii din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală din subordinea Consiliului local Ocna Mureş
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 90/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor nr. 2-5.
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 91/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 92/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Registre agricole şi Registre centralizatoare, cod CPV:22800000-8 Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 93/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare echipament IT, cod CPV: 30213300-8 Computer de birou, COD CPV>30232110-8 Imprimanta laser” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”.
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 94/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea, începând cu 18.05.2015 a contractului de închiriere nr. 13257/15.10.2010 încheiat cu chiriaşul Nicoară „Multiservice” Întreprindere Individuală cu sediul în Ocna Mureş, str.Lacului, nr. 22A,, jud. Alba
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 95/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea încheierii contractelor de acordare, pe perioada mai 2015 – decembrie 2015, a finanţării nerambursabile în cuantum de 50.000 lei pentru componenta de interes public local „obiective şi categorii de proiecte finanţate în domeniul social”
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 96/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea noului Regulament de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de evidenţă a Persoanelor Ocna Mureş
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 97/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea instalării unor indicatoare de circulaţie în oraşul Ocna Mureş în vederea fluidizării traficului
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 98/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani a spaţiului imobilul, aflat în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, situat în oraşul Ocna Mureş. Str. N. Iorga, nr 23, înscris în C.F 71563 Ocna Mureş, cu nr cad 71563, unitatea individuală nr 2, cu identificator 71563 C1-U2
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 99/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Achiziţie de diverse produse necesare desfăşurării proiectului ,,Centru Educaţional Egalitate de Şanse” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 100/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Achiziţie de echipamente IT şi echipamente electronice pentru proiectului ,,Centru Educaţional Egalitate de Şanse” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 101/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartiţia, cu titlu gratuit a 500 bucăţi ţiglă pentru Liceul Tehnologic Ocna Mureş şi 500 bucăţi ţiglă pentru Şcoala Lucian Blaga (Structura Războieni-Cetate), ţiglă provenită de la reparaţiile Căminului Cultural Războieni-Cetate, necesare pentru executarea în regie proprie a unor lucrări de reparaţii la acoperişurile clădirilor din dotare
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 102/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului anual de execuţie realizat de Clubul Sportiv Ocna Mureş pentru perioada ianuarie-iunie 2014, conform anexei
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 103/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea pe o perioadă de 5 ani a termenului contractului de concesiune nr. 2312 din data de 15.03.2005 încheiat cu concesionarul Chiorean Gheorghe
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 104/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Proiectului tehnic privind lucrările „Modernizare strada Digului din oraşul Ocna Mureş”, întocmit de SC.Romasco Concept SRL
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 105/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea articolelor 2 şi 3 din HCLOM nr. 238 din 18.12.2014
|   18.06.2015


descarcaHotărârea nr. 106/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Raportului de Evaluare a domeniului privat al oraşului Ocna Mureş, întocmit de expertul evaluator UNEAR Marcu Maria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 107/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind reevaluarea şi recalcularea impozitului pe cladiri şi terenuri aferent anului 2015 datorate de Epure Ioan pentru imobilele proprietate personală situate la adresa din Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 27
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 108/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind reevaluarea şi recalcularea impozitului pe cladiri şi terenuri aferent anului 2015 datorate de Bâgioi Alexandru pentru imobilele proprietate personală situate la adresa din Ocna Mureş, str. M. Eminescu, nr. 5
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 109/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de Asociaţia Creştină de Misiune şi Caritate „Bunul Samaritean”, bugetului local al UAT oraşul Ocna Mureş, începând cu data de 01.06.2015
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 110/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind clarificarea situaţiei contractelor de concesiune pentru terenurile de 200 mp şi respectiv 22 mp concesionate iniţial către S.C RESTAURANT LA BANŢA SRL din Ocna Mureş
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 111/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr. 2
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 112/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 113/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenelor unor contracte de concesiune de terenuri proprietate a UAT Oraşul Ocna Mureş destinate construirii de garaje
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 114/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări reparaţii curente străzi asfaltate din Oraşul Ocna Mureş”, prin „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 115/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de întreţinere şi reparaţii iluminat public pe raza UAT Oraşul Ocna Mureş”, prin „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 116/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse pentru semestrul II, anul şcolar 2014-2015 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orasul Ocna Mureş
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 117/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încadrarea pe zone a terenurilor extravilane din UAT Oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016, în vederea impozitării
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 118/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016

descarcaAnexa 1 la Hotărârea nr. 118/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa 1

|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 119/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului trimestrial de execuţie al oraşului Ocna Mureş la data de 31.03.2015 conform anexelor nr.1 şi 2
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 120/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, punctele 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în anexa
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 121/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea parcelării imobilului spital înscris în CF mr 75564 Ocna Mureş, care face parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr 43, în suprafaţă de 7945 mp, cu nr top 2092/1 în 8 parcele
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 122/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea, cu 60 zile a termenului contractului de prestări servicii nr. 4380 din data de 01.04.2015 încheiat cu S.C Total Business Land SRL
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 123/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii medicale”, cod CPV:85148000-8 Servicii de control medical, prin procedura „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 124/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei „Lucrări modernizare strada Digului din oraşul Ocna Mureş”, cod CPV:45233252-0 – lucrări de îmbrăcare a străzilor prin procedura „cerere de oferte” criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 125/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 126/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind atribuirea unui spaţiu proprietate publică a UAT Ocna Mureş situat în Căminul Cultural din Războieni-Cetate pentru derularea activităţii Structurii de Economie Socială(SES)- în cadrul Proiectului ID 147680 cu titlul „Economia Socială- Şansa persoanelor Vulnerabile la Egalitate şi Incluziune pe Piaţa Muncii”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 127/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea valabilităţii contractelor de concesiune respectiv închiriere menţionate în anexă
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 128/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea actualizării datelor referitoare la categoria de folosinţă a terenurilor, conform cu documentaţia, întocmită de ing. Lazăr Raluca Roxana pentru terenurile înscrise în CF.72809,72808 şi 72807
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 129/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Ocna Mureş nr. 116 din 28.05.2015
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 130/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea valabilităţii contractului de concesiune nr. 5460/28.04.2015 pentru perioada 02.07.2015-01.07.2020
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 131/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 869/01.04.1994
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 132/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea unor sume de bani pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice la Liceul Teoretic „Petru Maior”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 133/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Furnizare rechizite, papetărie şi de alte materiale” pentru derularea activităţilor în cadrul proiectului „Centru Educaţional Egalitate de Şanse” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 134/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de evaluare de mediu pentru avizare PUG Ocna Mureş” cod CPV:79311100-8 prin procedura „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 135/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încheierea protocolului de colaborare dintre oraşul Ocna Mureş şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR), conform anexei
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 136/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor, ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, punctele 2-5 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXĂ
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 137/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind corectarea suprafeţei locative care face obiectul contractului de închiriere nr. 8938/03.07.2014
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 138/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an de la data expirării, a chiriaşilor din bl 73 ANL, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr. 12, inscrişi în anexă, parte integrantă din prezenta
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 139/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea, până în data de 10.07.2015 a termenului contractului de execuţie de lucrări nr. 5060 din data de 08.04.2014 încheiat cu S.C. Ceziana Star SRL Baia de Arieş
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 140/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Achiziţie servicii de elaborare studiu de coexistenţă pentru avizare PUG Ocna Mureş” cod CPV:79311100-8, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 141/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea valabilităţii contractului de închiriere nr. 8932/03.07.2014, începând cu data de 24.06.2015
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 142/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea parcelării imobilului „Alei, spaţii verzi şi teren pentru construcţii”, aflat în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Brazilor, bl. 12, jud. Alba, în suprafaţă de 55.798 mp, C.F. 70297 Ocna Mureş, cu nr top 2160/29/1/1/1/1/2/1 în două loturi, în vederea concesionării unui lot
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 143/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situaţiei juridice a terenurilor înscrise în C.F 71734 Ocna Mureş, cu nr cad. 71734, (nr cf vechi 539 Uioara de Sus, nr cad/top 846/21/8) şi 71735, (nr CF vechi 539 Uioara de Sus), nr cad/top 846/21/9
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 144/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situaţiei juridice a terenurilor înscrise în C.F 70965 Ocna Mureş, cu nr cad 70965, (nr CF vechi 539 Uioara de Sus, nr cad/top 846/21/6)
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 145/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr. 2 şi aprobarea utilizării excedentului anului 2014 la Bugetul de Subvenţii şi Venituri proprii
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 146/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea parcelării imobilului „Alei, spaţii verzi şi teren pentru construcţii”, aflat în proprietatea Statului Român, cu drept de administrare operativ Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Mălinului, bl. 63, jud. Alba, în suprafaţă de 41.565 mp, C.F 71127 Ocna Mureş, cu nr top 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2 în două loturi, în vederea concesionării unui lot
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 147/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind inscrierea în domeniul privat şi aprobarea parcelării imobilului „Teren pentru construcţii”, aflat în proprietatea Statului Român, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Vasile Lupu, f.n, jud. Alba, în suprafaţă de 3.156 mp, C.F 75504 Ocna Mureş, cu nr top 2194/5 în două loturi, în vederea concesionării unui lot
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 148/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea tarifelor pentru prestarea activităţii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 149/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea unor sume de bani pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 150/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Dirigenţie de şantier-Lucrări de modernizare strada Digului din oraşul Ocna Mureş” cod CPV:7152000-9 prin procedura „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 151/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 152/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice servicii de catering pentru beneficiarii proiectului „Centru Educaţional Egalitate de Şanse” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 153/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea pe o perioadă de 5 ani, a contractelor de concesiune conform anexei; schimbarea titularei în contractul nr. 6427/01.08.2005
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 154/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind apartamentarea imobilului clădire înscrisă în CF 76437 Ocna Mureş-Spitalul orăşenesc Ocna Mureş care face parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş în 7 apartamente
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 155/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind concesionarea prin licitaţie publică, pe o durată de 15 ani a terenului în suprafaţă de 17,00 mp, situat în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 25A, jud. Alba şi înscris în CF 73580 Ocna Mureş, cu nr top 2161/1/2
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 156/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36,p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în anexa
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 157/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 158/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de reparaţi curente străzi asfaltate din oraşul Ocna Mureş” cod CPV:45233251-3 prin procedura «cerere de oferte» criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 159/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr. 2 şi aprobarea utilizării excedentului anului 2014 la bugetul de subvenţii şi venituri proprii şi pentru secţiunea de funcţionare în sumă de 18.784,77 lei la Liceul Tehnologic Ocna Mureş
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 160/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea desfăşurării sărbătorii locale „Zilele oraşului Ocna Mureş” în perioada 22-23 august 2015
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 161/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea Hotărârii Consiliului local al oraşului Ocna Mureş nr. 158 din 30.07.2015
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 162/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea listei de priorităţi, în vederea repartizării locuinţelor ANL pe anul 2015 conform anexei
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 163/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartizarea unui microbuz tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „Petru Maior”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 164/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (P.A.A.R.) al oraşului Ocna Mureş
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 165/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea contractelor de cesiune privitor la Contractul de închiriere păşune nr. 5123/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local Ocna Mureş şi numitul Decean Ioan Florin și respectiv Contractul de închiriere păşune nr. 5126/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local Ocna Mureş şi numitul Popa Gheorghe
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 166/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea termenului de îndeplinire a obligației de a edifica construcția prevăzut la art. 5.7. din Contractul de concesiune de teren nr.14267/16.09.2013
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 167/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare instituită prin art.1 alin.(1) al HCLOM nr. nr.58/26.03.2015
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 168/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale “Lucian Blaga” din Ocna Mureş pentru lunile aprilie,mai,iunie2015, în sumă de 1879 lei
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 169/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei, cu titlu de sprijin financiar, Parohiei Ortodoxe Uioara de Sus, situată pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 170/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 171/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea alocării sumei de 3.000 lei din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute la desfăsurarea evenimentului”Zilele oraşului Ocna Mureş”
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 172/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind creșterea salarială pentru personalul angajat în Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ocna Mureș, urmare a aplicării Ordonanței de Urgență nr. 27/30 iunie 2015
|   25.08.2015


descarcaHotărârea nr. 173/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36,p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în anexa
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 174/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 175/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru servicii de “Proiectare modernizare străzile Abatorului, General I. Dragalina, Zaharia Bârsan, M. Kogălniceanu şi George Coşbuc din oraşul Ocna Mureş, cod CPV 71322500-6 ” servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”.
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 176/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru servicii de „Proiectare modernizare strada Velenţa şi Deltei din Războieni-Cetate până la limita teritorială a localităţii“, cod CPV 71322500-6 prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”.
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 177/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Furnizare coşuri de gunoi stradale”, cod CPV 34928480-6 containere şi pubele de deşeuri” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”.
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 178/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare sărăriţă tractată “, cod CPV 34143000-1 vehicule pentru întreţinere pe timp de iarnă ” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 179/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei pentru executarea lucrării publice “Lucrări reabilitare drum comunal DC3 Ocna Mureş-Micoşlaca “, tronsonul Cisteiul de Mureş-Micoşlaca cod CPV 45233252-0- lucrări de îmbrăcare a străzilor ” prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 180/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru promovarea unei acțiuni judiciare împotriva SC CEZIANA STAR SRL, în calitate de executant al lucrărilor asumate prin Contractul de execuție de lucrări nr. 17683/27.12.2012
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 181/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii, conform anexelor 2,3,4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 182/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea cheltuielilor în sumă de 1200 lei ocazionate de deplasarea unei delegaţii la zilele oraşului Koszarmisleny- Ungaria în perioada 11-13 septembrie 2015
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 183/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Acordului de asociere între judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate şi Proiectului Tehnic pentru obiectivul de interes comun ,,Amenajare bază tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”.
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 184/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 128 din 25.06.2015
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 185/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.06.2015 conform anexelor nr 1 şi 2
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 186/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de administraţie a „Şcolii Gimnaziale ,,Lucian Blaga” din oraşul Ocna Mureş
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 187/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 188/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Ocna Mureş
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 189/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de teren, proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, str.9 Mai, nr. 2, în vederea amenajării unei terase, cu structură elastică, demontabilă
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 190/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea HCLOM NR.165/27.08.2015 pentru exprimarea acordului pentru încheierea contractelor de cesiune privitor la Contractul de închiriere păşune nr. 5123/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local Ocna Mureş şi numitul Decean Ioan Florin și respectiv Contractul de închiriere păşune nr. 5126/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local Ocna Mureş şi numitul Popa Gheorghe
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 191/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru exprimarea acordului pentru încheierea contractelor de cesiune privitor la Contractul de închiriere păşune nr. 5123/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local Ocna Mureş şi numitul Decean Ioan Florin și respectiv Contractul de închiriere păşune nr. 5126/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local Ocna Mureş şi numitul Popa Gheorghe
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 192/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificarii art.9 din Contractul de concesiune nr. 2148 din 26.06.1995, încheiat între Consiliul local al oraşului Ocna Mureş şi BCR Agenţia Ocna Mureş, începând cu 01.01 2016, în sensul modificării cuantumului penalităţilor de întârziere calculate pentru neplată, la 0,01%/zi întârziere, prin act adiţional.
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 193/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea unor contracte de închiriere
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 194/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren situat în Ocna Mureş, str. Brazilor, lânga blocul 12, în suprafaţă totală de 23 m.p., înscrise în C.F. nr. 76972 Ocna Mureş, cu nr. cad/top. 2160/29/1/1/1/1/2/1/2
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 195/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren situat în Ocna Mureş, str. Mălinului, lânga blocul 63, sc.B, în suprafaţă totală de 17 m.p., înscrise în C.F. nr. 76975 Ocna Mureş, cu nr. cad/top. 30/1/1/1/1/1/1/1/1/6
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 196/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind modificarea art.2 din HCLOM nr 103 din 28.05.2015
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 197/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art.1 din HCLOM nr. 73 din 28.04.2015
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 198/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind modificarea art.1 alin 2 din HCLOM nr. 77 din 28.04.2015
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 199/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii conform anexei nr.2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   29.09.2015


descarcaHotărârea nr. 200/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea anexei nr. „2 a” a planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pentru anul 2016, aprobat prin HCLOM nr.187/23.09.2015
|   14.01.2016


descarcaHotărârea nr. 201/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Apa CTTA SA Alba” din cadrul căruia face parte si investiţia privind achiziţia unei autovidanje combinate pentru curaţare reţele de canalizare aferente aglomerarii Ocna Mureş, cu indicatorii tehnico – economici cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
|   14.01.2016


descarcaHotărârea nr. 202/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Liceului teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş pentru luna septembrie 2015, în sumă de 1431 lei.
|   14.01.2016


descarcaHotărârea nr. 203/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rezilierea Contractului de servicii nr.17057 din 07.11.2014, încheiat între ORAŞUL OCNA MUREŞ şi S.C. ARHIMAR PROIECT SRL
|   14.01.2016


descarcaHotărârea nr. 204/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
|   14.01.2016


descarcaHotărârea nr. 205/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2015 – 2016
|   14.01.2016


descarcaHotărârea nr. 206/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare de produse pentru iluminat festiv şi de lucrări de montare-conectare la reţeaua electrică a produselor de iluminat festiv”, cod CPV 315272606-sisteme de iluminat; 45311200-2 lucrări de conexiuni electrice prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”.
|   14.01.2016


descarcaHotărârea nr. 207/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru Amenajare bază tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş-cod CPV 71241000-9 studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize şi 71240000-2-servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
|   14.01.2016


descarcaHotărârea nr. 208/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii închiriere utilaje construcţii II, cod CPV 45500000-2-Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   14.01.2016


descarcaHotărârea nr. 210/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare indicatoare rutiere –COD CPV 34992200-9: indicatoare rutiere” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 211/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de întreţinere şi reparaţii iluminat public în oraşul Ocna Mureş şi în localităţile componente şi aparţinătoare –COD CPV 34993000-4- iluminat stradal” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 212/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Petru Maior” din oraşul Ocna Mureş
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 213/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea Caietul de sarcini privind achiziţia de Servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru “Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize, 71240000-2 – Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare aprobat prin HCLOM nr. 207/19.10.2015.
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 214/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 215/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire a Căminului Cultural din localitatea Războieni –COD CPV 45232141-2 şi CPV 71322200-3” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 216/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea alocării unor sume, din bugetul local al UAT oraş Ocna Mureş, de la cap. 67.02.06.59.11, cu titlu de sprijin financiar, parohiilor si bisericilor din Ocna Mureş, situate pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 217/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea contractelor de închiriere nr 15873 din 14.11.2012 şi a contractului de închiriere nr 15886 din 14.11.2012 prin înlocuirea anexei-boxă în suprafaţă de 9,52 mp cu anexa boxă în suprafaţă de 17,48 mp
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 218/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului contractului de închiriere nr 13247/15.10.2010, cu o perioada de 5 ani
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 219/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de Întocmire Studiu de Fezabilitate Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public prin utilizarea tehnologiei de tip LED –COD CPV 79311100-8” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 220/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 221/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind completarea şi modificarea managementului traficului rutier în UAT Ocna Mureş
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 222/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei de 5400 lei din bugetul local al UAT Ocna Mureş în vederea achitării cotizaţiei pentru anul 2015 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Alba”
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 223/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea din bugetul UAT Oraşul Ocna Mureş pe anul 2015 a sumei de 1046 lei, în vederea achitării către domnul Drăguţ Augustin Iosif a acestei sume, datorată cu titlu de cheltuieli de judecată
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 224/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei de 1377 lei din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş pe anul 2015 pentru decontarea cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, aferentă lunilor septembrie şi octombrie 2015 şi a sumei de 1641 lei din bugetul UAT. oraşul Ocna Mureş pe anul 2015 pentru decontarea cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Liceul teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, aferentă lunii octombrie 2015
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 225/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind completarea şi modificarea managementului traficului rutier în UAT Ocna Mureş
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 226/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări modernizare strada 9 Mai şi Avram Iancu din oraşul Ocna Mureş” cod CPV 45233252-0-lucrări de îmbrăcare a străzilor prin procedura cerere de oferte, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 227/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea HCLOM nr 207/19.10.2015 şi HCLOM nr. 213-29.10.2015 şi aprobarea achiziţiei „Servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 71241000-9 şi 71241000-2-servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 228/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind achiziţionarea şi plantarea a 30 bucăţi copaci ornamentali
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 229/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 230/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor 1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 231/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea listei definitive de priorităţi, în vederea repartizării locuinţelor ANL valabilă o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.12.2015 şi repartizarea apartamentului nr. 8 din bl 73 ANL
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 232/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenului contractului de închiriere nr 16382/23.11.2012, cu 12 luni, începând cu data de 17.12.2015
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 233/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind avizul favorabil dat lucrării „Extindere reţele de apă uzată în aglomerarea Unirea, Războieni” în cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba 2014-2020”
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 234/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36,p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în anexa
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 235/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea prelungirii duratei contractului de lucrări nr 9078 din 22.06.2015 până în data de 31.12.2015
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 236/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea prelungirii duratei contractului de lucrări nr 13121 din 10.09.2015 până în data de 31.12.2015
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 237/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind schimbarea destinaţiei spaţiilor care fac obiectul contractului de concesiune nr. 6640/02.08.2002, şi respectiv al contractului nr. 2280/15.04.2012
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 238/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind reîncadrarea şi recalularea impozitului pe clădiri şi terenuri , datorate pentru anul 2015, de către solicitanţii-contribuabilii din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre , pentru imobilele casă şi teren aferent , aflate în proprietate acestora şi folosite ca domiciliu, ca urmare a incadrării imobilelor respective în zona de impozitare C, in loc de zona de impozitare B care a fost stabilită prin HCLOM nr 104/2014
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 239/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea art. 5 pct.14 şi pct.15, art.6 pct.2, art.8 pct.2, art.14 pct. a),b),c), d) din HCLOM nr 229 din 06.11.2015 privind aprobarea noilor valori impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate ce se vor aplica începând cu data de 01 ianuarie 2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 240/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea unor contracte de închiriere, conform art.1-8 din prezenta hotărâre
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 241/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse pentru semestrul I, anul şcolar 2015-2016 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orasul Ocna Mureş
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 242/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea valorii normelor de hrană acordate personalului angajat în Serviciul Public Poliţia Locală Ocna Mureş
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 243/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea în bugetul local al oraşului Ocna Mureş a sumei de 5000 lei pentru evenimentul cultural de interes public local –festivalul de folclor ,,Mureş pe marginea ta” ediţia a XXVIII desfăşurat la Ocna Mureş
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 244/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind disponibilizarea unui bun proprietate a UAT Orașul Ocna Mureș și transmiterea acestuia, fără plată, către UAT Noșlac, județul Alba
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 245/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea HCLOM nr. 163 din 27.08.2015 şi repartizarea unui microbuz tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „Petru Maior”
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 246/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Consumabile pentru imprimante şi copiatoare” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 247/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind demararea procedurii pentru obţinerea unui noi liste de priorităţi în vederea atribuirii locuinţelor sociale şi aprobarea comisiei de analiză a contestaţiilor pentru obţinerea unei locuinţe sociale
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 248/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în UAT oraşul Ocna Mureş
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 249/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr.2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 250/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind anularea unei cote de 73,33 % din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al oraşului Ocna Mureş, de către contribuabilii persoane fizice şi juridice
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 251/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de Extindere reţea electrică pe str. Ciocârliei din oraşul Ocna Mureş”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 252/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind eșalonarea la plată a sumelor datorate UAT Orașul Ocna Mureș de către debitoarea S.C. BEMA PROD SERV SRL în baza Sentinței civile nr.642/2015 pronunțată în Dosar nr.5083/328/2014 rămasă definitivă și executorie
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 253/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie a Bugetului Local al oraşului Ocna Mureş la data de 30.09.2015, conform anexelor nr. 1 şi 2
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 254/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 825/15.03.1996
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 255/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 256/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea desfăşurării evenimentului cultural-tradițional de interes public local „SLOBOZÂ-NE GAZDĂ-N CASĂ” în ziua de 19.12.2015
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 257/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei pentru atribuirea contractului de „Continuare lucrări de modernizare parc oraș Ocna Mureş”, cod CPV: 45112710-5 – lucrări de arhitectura peisagistică a spațiilor verzi, prin „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 258/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
|   19.01.2016


descarcaHotărârea nr. 259/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind schimbarea titularului contractului de concesiune nr 2249 din 15.07.1994 pentru terenul situat în Ocna Mureş, sat Războieni-Ceetate, str. Gării, nr.229/0, jud.Alba, în suprafaţă de 700 mp , titularul de contract Herlea Mihai, domiciliat în Ocna Mureş, sat Războieni-Cetate, nr.4, jud. Alba, pe Moceanu Liliana Mihaela, domiciliată în oraşul Ocna Mureş, sat Războieni-Cetate, nr 229, jud. Alba
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 260/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenelor unor contracte de concesiune şi de închiriere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 261/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind încetarea, începând cu 01.01.2016 a contractului de închiriere nr. 8940 din 03.07.2014, încheiat între oraşul Ocna Mureş cu sediul în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr. 27 şi Czuli Etelka domiciliată în Ocna Mureş, str: M. Eminescu, nr. 3, jud. Alba, conform art. nr. 9 punctul 1 litera a) din contract
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 262/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situaţiei juridice a unor construcţii-Mercuţa Elena
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 263/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situaţiei juridice a unor construcţii- S.C Alpin SRL Ocna Mureş
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 264/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situaţiei juridice a unor construcţii- Chiorean Gheorghe
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 265/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situaţiei juridice a unor construcţii-Herman Aurel
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 266/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situaţiei juridice a unor construcţii-Orian Augustin I
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 267/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situaţiei juridice a unor construcţii-Orian Augustin II
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 268/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” Ocna Mureş pentru luna noiembrie 2015, în sumă de 814 lei, ale Liceului Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş pentru luna noiembrie 2015, în sumă de 1485 lei şi ale Liceului Tehnologic Ocna Mureş pentru luna noiembrie 2015, în sumă de 1980 lei
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 269/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind noile cuantumuri ale taxelor speciale ce vor fi percepute, începând cu data de 1 ianuarie 2016 de la cei care folosesc locurile anume destinate pentru ţinerea pieţei zilnice sau săptămânale cât şi pentru desfăşurarea comerţului stradal autorizat pe raza UAT Orașul Ocna Mureș
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 270/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea și completarea HCLOM nr.126/09.06.2015; atribuirea unui spaţiu proprietate publică a UAT Ocna Mureş situat în Căminul Cultural din Războieni-Cetate pentru derularea activităţii Asociației Servicii Sociale Alba
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 271/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificarii art.9 din Contractul de concesiune nr. 15132 din 02.12.2008, încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş şi Ban Radu Felician şi soţia Ban Agneta, începând cu 01.01 2016, în sensul modificării cuantumului penalităţilor de întârziere calculate pentru neplată, la 0,01%/zi întârziere
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 272/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea scutirii de la plata chiriei, pentru spaţiul locativ proprietate privată a UAT Orașul Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, str. Colonia Monchim, nr. 12, bl.73 ANL, sc. B. Ap. 9, aflat în folosinţa doamnei Balogh Aurelia Teodora, în calitate de soţie a titularului Contractului nr 15881/14.12.2012, domnul Balogh Ioan, începând cu 01.01.2016 şi până la data de 28.10.2016
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 273/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2016 bugetului UAT Orașul Ocna Mureș de către Asociația Creștină de Misiune și caritate Bunul Samaritean
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 274/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 275/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare personalului din cadrul UAT – ORAŞ OCNA MUREŞ
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 276/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea HCLOM nr.238/2015; reîncadrarea, din zona B de impozitare în zona C de impozitare a unor imobile în vederea recalulării şi restabilirii impozitului pe clădiri şi terenuri datorate pentru anul 2015, de către solicitanţii-contribuabilii din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 277/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea Contractului de lucrări nr.10115/28.07.2014 încheiat între Orașul Ocna Mureș – achizitor și SC CEZIANA STAR SRL – executant
|   15.01.2016


descarcaHotărârea nr. 278/2015 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor nr.2-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
|   15.01.2016

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support