Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ANUNȚ 5

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de Dirigenție de șantier aferente lucrărilor pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”, cod SMIS 116475.

Cod CPV:  71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor,

Valoarea estimată este de 34.402,38 lei fără TVA.

Sursa de finanțare: POR 2014-2020 și bugetul local

Durata contractului: de la primirea Ordinului de începere a serviciilor până la data de 28.02.2023.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Criteriul de atribuire”prețul cel mai scăzut“.

Documentația de achiziție este publicată ca atașament la prezentul anunț de participare, conform art.17, al(4), lit.c) din L.98/2016 și art.43, al(2) din HG 395/2016 și in SICAP nr.anunt ADV1198884. 

Oferta tehnică se întocmește astfel încât să rezulte respectarea specificațiilor tehnice din documentația de atribuire anexată. Oferta financiară se exprimă în lei fără TVA cu indicarea separată a valorii TVA.Oferta va fi însoțită de declarația privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese conform art. 60 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, de declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă și de  asumare a clauzelor contractuale din draftul de contract.

Ofertele se pot depune într-un exemplar original, în plic închis la sediul autorității contractante situat în Ocna Mureș, str. N. Iorga nr. 27, jud. Alba, sau pe adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro până în data de 03.03.2021, ora: 12:00. Pe plic vor fi menționate datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, adresă de e-mail, telefon) și denumirea achiziției directe.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact: manager proiect ec. Potinteu Vasile sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro

Birou achiziții publice,

ec. Potinteu Vasile


ANUNȚ 4

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de

Dirigenție de șantier aferente lucrărilor pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”, cod SMIS 116475.

Cod CPV:  71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor,

Valoarea estimată este de 34.402,38 lei fără TVA.

Sursa de finanțare: POR 2014-2020 și bugetul local

Durata contractului: de la primirea Ordinului de începere a serviciilor până la data de 28.02.2023.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Criteriul de atribuire”prețul cel mai scăzut“.

Documentația de achiziție este publicată ca atașament la prezentul anunț de participare, conform art.17, al(4), lit.c) din L.98/2016 și art.43, al(2) din HG 395/2016.

Ofertantul declarat caștigător va posta în SICAP oferta în termen de 24 ore de la comunicare.  

Oferta tehnică se întocmește astfel încât să rezulte respectarea specificațiilor tehnice din documentația de atribuire anexată. Oferta financiară se exprimă în lei fără TVA cu indicarea separată a valorii TVA. Oferta va fi însoțită de declarația privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese conform art. 60 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, de declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă și de  asumare a clauzelor contractuale din draftul de contract. Ofertele se depun într-un exemplar original, în plic închis la sediul autorității contractante situat în Ocna Mureș, str. N. Iorga nr. 27, jud. Alba, până în data de 22.02.2021, ora: 12:00. Pe plic vor fi menționate datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, adresă de e-mail, telefon) și denumirea achiziției directe.  Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact: manager proiect ec. Potinteu Vasile sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro

Birou achiziții publice,

ec. Potinteu Vasile


ANUNȚ 3

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Lucrări și dotări pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”, cod SMIS 116475.    

Cod CPV:  45000000-7 Lucrări de construcţii,

Cod CPV:  39300000-5 Diverse echipamente

Suma maximă disponibilă este de 5.721.408,03 lei fără TVA.

Documentația de achiziție este publicată în SICAP, ca atașament la Anunțul de participare nr. SCN1080386/22.12.2020.

În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SICAP, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 14.01.2021, ora 15:00.                                                        Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact: manager proiect ec. Potinteu Vasile sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro

Birou achiziții publice,

Potinteu Vasile

–––––––––––––––––––-

ANUNȚ 2

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare PT+DDE, verificarea tehnică a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului în cadrul contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul “Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş”.

Cod CPV:  71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Cod CPV 71311100-2 – Servicii de asistență în domeniul lucrărilor publice,

Suma maximă disponibilă este de 109.760,27 lei, fără TVA (130.614,72 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări/servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SICAP, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 17.09.2019, ora 15:00. Documentația de achiziție este publicată în SICAP, ca atașament la Anunțul de participare nr. CN1014135/12.08.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact: manager proiect ec. Potinteu Vasile sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro

Şef birou achiziții publice,

Potinteu Vasile

–––––––––––––––––––-

ANUNȚ 1

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Lucrări și dotări necesare obiectivului de investiții, inclusiv servicii de proiectare PT+DDE, verificarea tehnică a proiectului și a detaliilor de execuție și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”,

  • Cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcții,
  • Cod CPV 39300000-5 Diverse echipamente,
  • Cod CPV 71311100-2 Servicii de asistență în domeniul lucrărilor publice,
  • Cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice”.

Suma maximă disponibilă este de 4.766.930,63 lei, fără TVA (5.672.647,45 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări/servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SICAP, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 21.06.2019, ora 15:00. Documentația de achiziție este publicată în SICAP, ca atașament la Anunțul de participare simplificat nr. SCN1045055/05.06.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact: manager proiect ec. Potinteu Vasile sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro

Şef birou achiziții publice,

Potinteu Vasile

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support