Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț publicitar

U.A.T. Oraș Ocna Mureș, în conformitate cu prevederile art.43 alin.1 și 2 și art.17 alin.4 lit.b1 din HG395/2016 cu modificările și completările ulterioare, solicită prin prezenta depunerea unei oferte tehnice și financiare pentru Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectatului pe perioada executiei lucrarilor pentru INSTALAREA UNUI GRUP DE PRODUCERE FOTOVOLTAICA PENTRU PRIMARIA OCNA MURES.

Valoarea estimată a achiziției:        16.467,61 lei

Cod CPV:                                          71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

71356200-0 – Servicii de asitență tehnică

Sursa de finanțare:                             EEA Grants și bugetul local

Durata contractului:                        10 luni

Perioada de valabilitate a ofertei:    30 de zile

Criteriul de atribuire:                       Prețul cel mai scăzut

Oferta tehnică se întocmește astfel încât să rezulte respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini anexat. Oferta financiară se exprimă în lei fără TVA cu indicarea separată a valorii TVA.

Oferta va fi însoțită de certificatul constatator ONRC al ofertantului, de declarația privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese conform art.60 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, de declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă și de declarația de asumare a clauzelor contractuale.

Ofertele se depun într-un exemplar original, în plic închis la sediul autorității contractante oraș Ocna Mureș – str. Nicolae Iorga, nr. 27, județ Alba sau se transmit prin e-mail la adresa: contact@primariaocnamures.ro până în data de 21.09.2020, ora: 15.oo.  Pe plic vor fi menționate datele de contact ale ofertantului (denumire, adresă, adresă de e-mail, telefon) și denumirea achiziției directe.

 În cazul transmiterii ofertei prin e-mail, aceasta se consideră depusă doar după primirea de către ofertant a e-mailului de confirmare, e-mail care va conține numărul de înregistrare a ofertei.

 Prin depunerea ofertei la registratură, ofertanţii declară că sunt de acord cu toate condiţiile din caietul de sarcini.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel  încât oferta să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă până la data și ora limită pentru depunere, stabilită în anunţul sau în invitaţia de  participare. Ofertele depuse după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Ocna Mure persoană de contact: Bucur Anca Ileana – 0766366360

Întocmit,

Anca Ileana Bucur

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support