Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Atribuțiile Viceprimarului Orașului Ocna Mureș

Viceprimarul coordoneaza, îndruma si controleaza, structurile aparatului de specialitate al primarului Orasului Ocna Mures conform delegarii de competenta si are în subordine directa serviciul care îl deserveste. În situatia în care primarul Orasului Ocna Mures este plecat din localitate, în concediu de odihna, concediu medical, delegatie oficiala sau alte asemenea situatii, viceprimarul este înlocuitorul de drept al primarului.

Viceprimarul Primariei Orasului Ocna Mures a fost ales în functie prin votul secret al majoritatii consilierilor locali pe durata mandatului Consiliului Local, pentru a sprijini activitatile executive ale administratiei publice locale, cu activitatile delegate de primar.

Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul îsi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

Primarul Orasului Ocna Mures, în temeiul dispozitiilor art. 68, alin. 1 si ale art. 115, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, prin dispozitie scrisa a delegat spre exercitare domnului Podariu Pavel – Gligor, viceprimar, urmatoarele atributii:
 • coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local;
 • asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate la procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor;
 • ia masurile pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor de apa din raza orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale, podetelor, pentru asigurarea scurgerii apelor mari;
 • ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din urmatoarele domenii de activitate:
  – locuinte sociale
  – alte spatii locative aflate in administrarea Consiliului Local;
 • punerea in valoare, in folosul comunitatii locale a resurselor naturale de pe raza orasului: conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice;
 • controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciului de specialitate;
 • exercita controlul asupra activitatii din targuri, piete, locuri si parcuri de distractie si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
 • coordoneaza si participa la efectuarea lucrarilor privind intabularea patrimoniului public si privat al orasului, impreuna cu serviciul de specialitate;
 • coordoneaza si participa la efectuarea lucrarilor in vederea definitivarii punerilor in posesie in baza legilor fondului funciar si eliberarea titlurilor de proprietate persoanelor fizice;
 • coordonarea activitatii Serviciului Public Asistenta Sociala;
 • acordarea alocatiilor, ajutoarelor, si a oricaror altor drepturi in favoarea persoanelor asistate social;
 • protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • coordonarea activitatii de atribuire a locuintelor sociale si a celorlalte unitati locative sau cu alta destinatie aflate in proprietatea Orasului Ocna Mures;
 • coordonarea Directiei Invatamant, Sanatate;
 • emiterea autorizatiilor de functionare si a avizelor de principiu;
 • sprijinirea activitatii de implementare a sistemului infomational integrat;
 • repartizarea corespondentei intrate catre compartimentele coordonate;
 • semnarea actelor emise de compartimentele coordonate;
 • avizarea rapoartelor de specialitate ale compartimentelor pe care le coordoneaza, participarea la sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local si asigurarea asistentei de specialitate pentru aceste comisii;
 • asigurarea aplicarii hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului in domeniile pe care le coordoneaza;
 • sustinerea audientelor in problemele specifice pe care le coordoneaza;
 • indeplinirea sarcinilor curente operative dispuse de primar;
 • semnarea in numele primarului a actelor administrative emise in aplicarea sarcinilor ce deriva din atributiile delegate;
 • indeplinirea oricaror altor atributii prevazute de lege, incredintate de catre consiliul local sau de catre primar.
Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support