Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Autor: PR Ocna Mureș

Anunț public

STIMAŢI CETĂŢENI,

Conform art.11 din criteriile pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, aprobate prin HG. nr.714/2022 privind aprobarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, aveţi obligaţia să vă înscrieţi în sistemul individual adecvat de colectare şi epurare a apelor uzate în REGISTRUL DE EVIDENŢA A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE ORGANIZAT PENTRU U.A.T ORAŞ OCNA MUREŞ, JUDEŢUL ALBA. Astfel, conform art,11 alin.(1) din Criteriile aprobate prin HG.714/2002, proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi /sau epurare a apelor uzate. Obligaţia înregistrării prevăzute la alin.(1) revine şi proprietarilor de sisteme individualeadecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii(până la 26.11.2022). Totodată, vă aducem la cunoştinţă faptul că nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor art.11 la care am făcut referire mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează de către Garda Naţională de Mediu cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. În scopul respectării prevederilor legale, persoanele fizice şi juridice care pot accesa mijloace electronice pot descărca formularul de pe site-ul primăriei Oraşului Ocna Mureş de la adresa www.primariaocnamures.ro. urmând ca ulterior, să fie transmis pe adresa de e-mail contact@primariaocnamures.ro sau poate fi procurat direct de la cam.11 a Primăriei Oraşului Ocna Mureş pentru a vă înregistra în Registrul deschis în acest scop la nivelul UAT a Oraşului Ocna Mureş.

PRIMAR,SILVIU VINŢELER

Anunț distribuire cereri și declarații pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Serviciul Public de Asistență Socială Ocna Mureș, anunţă faptul că începând cu data de 17 octombrie 2022 se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023 și/sau a suplimentului pentru energie, conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și/sau a suplimentului pentru energie, lista cu actele necesare și lista bunurilor ce conduc la excludere se vor prelua de la Serviciul Public de Asistență Socială Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga , nr.27, jud. Alba,  sau se pot descărca de pe site-ul Primăriei Orașului Ocna Mureș, www.primariaocnamures.ro

Depunerea cererii însoțită de actele necesare pentru acordarea ajutorului la încălzire și/sau a suplimentului pentru energie se face la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga , nr.27, jud. Alba,  
           Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței și/sau a suplimentului pentru energie în situația în care venitul net lunar pe membru de familiei este de maxim 1.386 lei în cazul familiilor și maxim 2053 lei în cazul persoanei singure. 

       
           În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului și/sau a suplimentului are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei și/sau a stimulentului pentru energie.


            Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru întregul sezon rece 01.11.2022 – 31.03.2023 sau pentru o fracțiune din această perioadă în funcție de data depunerii cererii și a documentelor.

                  PRIMAR,                                 ȘEF SERVICIU,

          SILVIU VINȚELER                   ILEANA LAVINIA POPA

Dezbatere publică: PROPUNERE PUZ PENTRU „REGLEMENTARE ZONĂ COMERCIALĂ

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată, Primăria oraşului Ocna Mureş organizează în perioada 13.08-12.09.2022, consultarea opiniei publice, cu privire la următorul document:

PROPUNERE PUZ PENTRU „REGLEMENTARE ZONĂ COMERCIALĂ” pentru imobilul identificat prin nr. cadastral 83832 OCNA MUREȘ, str. M. Eminescu nr. 1A

Inițiator: SC ELECTRO PRO CONNECT SRL

         Cei interesaţi îşi pot depune în scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la propunerea PUZ supuse dezbaterii publice, la biroul Registratură – camera 1 sau prin e-mail, dezbatere@primariaocnamures.ro până la data de 12.09.2022, ora 14.00.

         În data de 12.09.2022 începând cu orele 15,00 va avea loc dezbaterea publică a propunerii PUZ PENTRU „REGLEMENTARE ZONĂ COMERCIALĂ”, Inițiator: SC ELECTRO PRO CONNECT SRL în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr.27, definitivându-se versiunea finală spre a fi elaborată.

        În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice, se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectelor de PUZ, în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actelor normative.

          Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

PRIMAR,

                                                            SILVIU VINȚELER

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support