Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărâri de consiliu local - 2019

234

privind însuşirea documentaţiei tehnice întocmită de P.F.A. MOCANU FLORIN OCTAVIAN pentru înscrierea provizorie şi definitivă a dreptului de proprietate în favoarea oraşului Ocna Mureş – domeniu public a unor imobile – drumuri de exploatare evidenţiate pe planurile parcelare a sectoarelor cadastrale 86, 87 şi 47

Documente

Citește mai mult

223

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de execuţie de lucrări nr. 10693/10.07.2017 ,,Lucrări de modernizarea străzilor Vasile Lupu, Axente Sever şi Ştefan Augustin – de la podul peste canalul de gardă până la intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu în oraşul Ocna Mureş” încheiat între oraşul Ocna Mureş şi S.C FLOREA GRUP SRL

Documente

Citește mai mult

199

privind majorarea valorii contractului de execuţie de lucrări nr. 10693/10.07.2017 încheiat între oraşul Ocna Mureş şi S.C FLOREA GRUP SRL, privind investiţia ,,Modernizarea străzilor Vasile Lupu Axente Sever şi Ştefan Augustin– de la podul peste canalul de gardă până la intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu în oraşul Ocna Mureş”

Documente

Citește mai mult

196

privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului local Ocna Mureş nr. 141/25.07.2019 – privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru compartimentele aparatului de specialitate ale primarului şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş

Documente

Citește mai mult

192

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională De Investiţii „CNI” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii proiect tip – „Construire baza sportivă tip 2, str. Vadului nr. 1, oraş Ocna Mureş, judeţul Alba”

Documente

Citește mai mult

187

privind aprobarea Contului trimestrial de execuţie – trimestrul III, pentru anul 2019, conform anexelor 1 şi 2, Contului trimestrial de execuţie – trimestrul III, pentru anul 2019, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş, conform anexei 3, Contului trimestrial de execuţie – trimestrul III, pentru anul 2019, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială, conform anexei 4

Documente

Citește mai mult

184

privind reglementarea situaţiei juridice a terenului înscris în CF 74726 Ocna Mureş, nr. top. 1454/12/3 în suprafaţă de 149 mp, situat în Ocna Mureş, str. Dâmbului, nr. 5, jud. Alba şi a terenului înscris în CF 79626 Ocna Mureş, nr. cad. 79626 în suprafaţă de 140 mp, situat în Ocna Mureş, str. Dâmbului, nr. 5A, jud. Alba

Documente

Citește mai mult

138

privind majorarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 11755/24.08.2018 „Modernizarea străzilor Lungă (tronsonul II), Înfrățirii, Teiului, Murgului, Viitorului, Ion Ghica, Plopilor, Zorilor, 13 Septembrie și Măgurii din orașul Ocna Mureș”, încheiat între orașul Ocna Mureș și SC PRENIS CONSTRUCT SRL

Documente

Citește mai mult

133

privind majorarea valorii contractului de execuție de lucrări nr. 10693/10.07.2017 ,,Lucrări de modernizarea străzilor Vasile Lupu, Axente Sever și Ştefan Augustin – de la podul peste canalul de gardă până la intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu în oraşul Ocna Mureş” încheiat între orașul Ocna Mureș și S.C FLOREA GRUP SRL

Documente

Citește mai mult

130

privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru anul 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției oraș Ocna Mureș, conform anexelor nr. 1 și 2, aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru anul 2019, pentru activitatea desfășurată de Clubul Sportiv Ocna Mureș, conform anexei nr. 3 și aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru anul 2019, pentru activitatea desfășurată de Unitatea Medico – Socială, conform anexei nr. 4

Documente

Citește mai mult

111

privind completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 pentru achizițiile finanțate din POR- Proiect ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș”, cu anexele 3 și 4, și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 pentru achiziții finanțate prin OUG 35/2016 sesiunea V

Documente

Citește mai mult

87

privind aprobarea contractului de delegare nr. 61 din 18.04.2019 a gestiunii cu tarifele licitate pentru zona 1 Alba Iulia- Lot 1 de operare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta

Documente

Citește mai mult

80

privind închirierea prin atribuire directă, pe o durată de 9 ani, a suprafeţei de păşune de 34,10 ha situată în oraşul Ocna Mureş, localitatea componentă Uioara de Jos, în zona numită ,,Uioara de Jos-Bora” către ,,Asociaţia Ovina de Micoşlaca” cu sediul social în oraşul Ocna Mureş, str. Ştefan cel Mare nr. 2, jud. Alba

Documente

Citește mai mult

79

privind închirierea prin atribuire directă, pe o durată de 9 ani, a suprafeţei de păşune de 53,85 ha situată în oraşul Ocna Mureş, sat aparţinător Cisteiu de Mureş, în zona numită ,,Coasta Cisteiului’’ către ,,Asociaţia Ovina de Micoşlaca’’ cu sediul social în oraşul Ocna Mureş, str. Ştefan cel Mare nr. 2, jud. Alba

Documente

Citește mai mult

78

privind aprobarea Programului pentru finanţările nerambursabile aferent anului 2019 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea nr. 226/19.12.2013, actualizată

Documente

Citește mai mult

71

privind modificarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 11755/24.08.2018 „Modernizarea străzilor Lungă (tronsonul II), Înfrățirii, Teiului, Murgului, Viitorului, Ion Ghica, Plopilor, Zorilor, 13 Septembrie și Măgurii din orașul Ocna Mureș”, încheiat între orașul Ocna Mureș și SC PRENIS CONSTRUCT SRL

Documente

Citește mai mult

57

privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2019, pentru achizițiile publice finanțate din bugetul local și a anexei la acesta, conform anexei 1 și aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2019 pentru achizițiile finanțate din POR- Proiect ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” și a anexei la acesta, conform anexelor 2 și 3.

Documente

Citește mai mult

45

privind închirierea prin atribuire directă, pe o durată de 9 ani, a suprafeţei de păşune de 13,65 ha situată în oraşul Ocna Mureş, localitatea Uioara de Sus, în zona numită ,,Berc – Uioara de Sus’’ către ,,ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE UIOARA DE SUS- OCNA MUREŞ’’ cu sediul social în oraşul Ocna Mureş, str. Plopilor, nr.1, jud. Alba

Documente

Citește mai mult

44

privind inchirierea prin atribuire directă, pe o durată de 9 ani, a suprafeţei de păşune de 41 ha situată în oraul Ocna Mureş, sat aparţinător Cisteiu de Mureş, în zona numită ,,Berc – Cistei’’ către ,,ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE ŞI CABALINE CISTEIU DE MUREŞ’’ cu sediul social în oraşul Ocna Mureş, sat aparţinător Cisteiu de Mureş, nr. 86, jud. Alba

Documente

Citește mai mult

43

privind schimbarea titularului unui contract având ca obiect spațiul locativ din categoria ,,locuințe convenabile” situat în Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, bl.42, ap.10, jud. Alba, prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL și convenabile, pe o perioadă de 12 luni începând cu data expirării acestora, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta

Documente

Citește mai mult

Hotărârea 34 din 2019 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş a unui tronson din drumul judeţean DJ 107 F: Unirea (DJ 107 D) – Razboieni Cetate – Lunca Muresului – limita jud. Cluj, în vederea realizării lucrărilor de modernizare a serviciului de iluminat public în oraşul Ocna Mureş

Documente

Citește mai mult

Hotărârea 32 din 2019 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind schimbarea titularilor unor contracte având ca obiect spații locative din categoria ,,locuințe convenabile” situate în Ocna Mureș, str. Abatorului, nr. 2, jud. Alba, str. Al. Independenței, bl. 46, ap. 79, jud. Alba și respectiv str. Al. Independenței, bl. 26, ap. 44, jud. Alba; prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni începând cu data expirării acestora, conform anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre

Documente

Citește mai mult

Hotărârea 29 din 2019 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea listei definitive de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta și repartizarea, cu chirie, a locuințelor ANL disponibile, pe o perioadă de 5 ani, persoanelor înscrise în lista definitivă de priorități

Documente

Citește mai mult

Hotărârea 27 din 2019 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a bunurilor care formează obiectivul executat din fonduri IID ”Sistem antiefracție și transmitere date la rezervor Uioara și la dispecerat Ocna Mureș oraș Ocna Mureș – jud. Alba” şi “Reparații clădire S.P Ocna Mureș” şi concesionarea acestor bunuri către operatorul regional S.C. APA C.T.T.A. – SA ALBA

Documente

Citește mai mult

Hotararea 25-2019

privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa la HCL Ocna Mureş nr. 13/30.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi din cadrul serviciilor care funcţionează sub autoritatea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, începând cu luna ianuarie 2019 respectiv punctul II – Salarii de bază pentru personalul contractual, litera B) – Funcții contractuale de execuție, numărul curent 4, funcția contractuală consilier, expert, inspector de specialitate, arhitect, referent de specialitate, grad IA, nivelul studiilor S, gradațiile de vechime 1-5

Documente

Citește mai mult

Hotararea 24-2019

privind clarificarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, situate administrativ în Ocna Mureş, str. Colonia peste Mureş, nr. 9, judeţul Alba, identificate cadastral cu CF nr. 71238 Unirea şi aflate în administrarea unităţii şcolare de învăţământ preuniversitar de stat – Liceul Tehnologic Ocna Mureş

Documente

Citește mai mult

Hotararea 23

privind reglementarea situaţiei juridice şi transferul dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Mălinului, nr. 5A, judeţul Alba – teren în suprafaţă de 20 mp, de pe vechiul concesionar SC GEDAR SRL (Contract de concesiune nr. 11205/17.11.2005) către d-na Kocsis Violeta, actualul proprietar al construcţiilor cu destinaţia “ spaţiu comercial“ amplasate pe terenul concesionat

Documente

Citește mai mult

Hotararea 22-2019

privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a bunurilor care formează”obiectivul executat din fonduri IID ” Reabilitare și extindere apă (branșamente) str. Vânătorilor, str. Crângului, str. Libertății, oraș Ocna Mureș-Jud.Alba” și ” Reabilitare rețea ape str. Înfrățirii și Vasile Lupu în orașul Ocna Mureș – jud.Alba” și concesionarea acestor bunuri către operatorul regional S.C. APA C.T.T.A. _ SA ALBA

Documente

Citește mai mult

Hotararea 20-2019

privind actualizarea Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr 79/17 .05.2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor care vor fi efectuate în cadrul proiectului integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș,, și Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr 164/18 .09,2018

Documente

Citește mai mult

Hotararea 18-2019

privind aprobarea Proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș” -etapa precontractractuală, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară, Prioritatea de investiții 3.1. ApeI de proiecte POR/3Sl/13/l/ și a cheltuielilor legate de proiect

Documente

Citește mai mult

Hotarare 14-2019

privind aprobarea Contului Anual de Execuție pentru anul 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției Orașului Ocna Mureș, conform anexelor nr. 1 și 2, aprobarea Contului Anual de Execuție pentru anul 2018, pentru activitatea desfășurată de Clubul Sportiv Ocna Mureș, conform anexei.nr. 3 și aprobarea Contului Anual de Execuție pentru anul 2018, pentru activitatea desfășurată de Unitatea Medico-Socială, conform anexei nr. 4.

Documente

Citește mai mult

Hotararea 8-2019

privind modul de realizarea Programului Anual de achiziții publice pentru anul 2018 finanțate din bugetul local, al achiziiților directe și a programelor anuale ale achizițiilor publice în anul 2018 realizate din fonduri nerambursabile, a achizițiile directe la acestea, respectiv pentru proiectul ,,IMPACT” finanțat din fonduri POCU

Documente

Citește mai mult

Hotararea 4-2019

privind aprobarea ”Planului de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2019 la nivelul orașului Ocna Mureș de către beneficiarii Legii. nr 416/2001 și de către cei care prestează muncă nerenumerată în folosul comunității prevăzuți de Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune

Documente

Citește mai mult

Hotararea 3-2019

privind solicitarea adresată Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Aiud privind radierea din CF nr. 70188 Ocna Mureș a sarcinii constând în dreptul de folosință asupra terenului în cauză constituit în favovarea SC TRANSCORIND SA, în condițiile radierii societății din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș

Documente

Citește mai mult

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support