Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărâri de consiliu local - 2019

Documente

privind însuşirea documentaţiei tehnice întocmită de P.F.A. MOCANU FLORIN OCTAVIAN pentru înscrierea provizorie şi definitivă a dreptului de proprietate în favoarea oraşului Ocna Mureş – domeniu public a unor imobile – drumuri de exploatare evidenţiate pe planurile parcelare a sectoarelor cadastrale 86, 87 şi 47

Documente

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de execuţie lucrări nr. 14301/21.09.2017, „Lucrări de modernizare a străzilor Memorand, Mihai Viteazu, Şt. O. Iosif, Vadului şi Râului din oraşul Ocna Mureş”, încheiat între oraşul Ocna Mureş şi SC Drumuri şi Poduri Locale Alba SA

Documente

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de execuţie de lucrări nr. 10693/10.07.2017 ,,Lucrări de modernizarea străzilor Vasile Lupu, Axente Sever şi Ştefan Augustin – de la podul peste canalul de gardă până la intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu în oraşul Ocna Mureş” încheiat între oraşul Ocna Mureş şi S.C FLOREA GRUP SRL

Documente

privind stabilirea termenul limită de depunere şi completare a dosarelor în vederea obţinerii unei locuinţe ANL, a termenului de depunere a contestaţiilor şi a termenului de soluţionare a contestaţiilor, la nivelul oraşului Ocna Mureş

Documente

privind aprobarea completării contractului de concesiune nr. 1450/31.08.1995 în ce priveşte titularul de contract pentru terenul înscris în CF 79558 Ocna Mureş cu nr. top. 1454/90 în suprafaţă de 250 mp, situat în Ocna Mureş, str. Narciselor, nr. 14, jud. Alba

Documente

privind aprobarea completării contractului de concesiune nr. 1449/31.08.1995 în ce priveşte titularul de contract pentru terenul înscris în CF 79557 Ocna Mureş cu nr. top. 1454/89 în suprafaţă de 250 mp, situat în Ocna Mureş, str. Narciselor, nr. 12, jud. Alba

Documente

privind majorarea valorii contractului de execuţie de lucrări nr. 10693/10.07.2017 încheiat între oraşul Ocna Mureş şi S.C FLOREA GRUP SRL, privind investiţia ,,Modernizarea străzilor Vasile Lupu Axente Sever şi Ştefan Augustin– de la podul peste canalul de gardă până la intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu în oraşul Ocna Mureş”

Documente

privind alocarea din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş, pe anul 2019, din cap 67.02.06 art. 59.11 ,,Susţinerea cultelor” a sumei totale de 75.000 lei, care va fi utilizată în vederea acordării unui sprijin financiar unităţilor de cult religios de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale oraş Ocna Mureş

Documente

privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului local Ocna Mureş nr. 141/25.07.2019 – privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru compartimentele aparatului de specialitate ale primarului şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş

Documente

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională De Investiţii „CNI” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii proiect tip – „Construire baza sportivă tip 2, str. Vadului nr. 1, oraş Ocna Mureş, judeţul Alba”

Documente

privind aprobarea Contului trimestrial de execuţie – trimestrul III, pentru anul 2019, conform anexelor 1 şi 2, Contului trimestrial de execuţie – trimestrul III, pentru anul 2019, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş, conform anexei 3, Contului trimestrial de execuţie – trimestrul III, pentru anul 2019, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială, conform anexei 4

Documente

privind reglementarea situaţiei juridice a terenului înscris în CF 74726 Ocna Mureş, nr. top. 1454/12/3 în suprafaţă de 149 mp, situat în Ocna Mureş, str. Dâmbului, nr. 5, jud. Alba şi a terenului înscris în CF 79626 Ocna Mureş, nr. cad. 79626 în suprafaţă de 140 mp, situat în Ocna Mureş, str. Dâmbului, nr. 5A, jud. Alba

Documente

privind aprobarea proiectului tehnic de execuţie + DDE (Detalii de execuţie) pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reparaţie canal gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuţiu, Stăvilarului din oraşul Ocna Mureş”

Documente

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza PT, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Complex Sportiv în zona Bazei de Tratament şi Agrement Ocna Mureş”

Documente

privind înscrierea în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a cotei de ½ deţinută de Statul Român din terenul identificat cu CF 72498 Ocna Mureş, nr. cad. 72498, nr. top. 1638, în suprafaţă de 462 mp., situat în Ocna Mureş, str. Cloşca, nr. 40, jud. Alba

Documente

privind numirea (componenţa) comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitaţiilor de concesionare, închiriere şi vânzare a bunurilor- construcţii de orice fel, terenurilor/spaţiilor
care aparţin domeniului privat al oraşului Ocna Mureş

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 63/06.01.2009 încheiat între oraşul Ocna Mureş şi Codrea Olivia-Natalia, având ca obiect terenul situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, str. Al. Independenţei, loc nr. 5

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 18673/20.12.2018
încheiat între oraşul Ocna Mureş şi Colcer Vasile, având ca obiect terenul situat administrativ
în oraşul Ocna Mureş, str. Al. Independenţei, loc nr. 4

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 12512/23.09.2009 încheiat între oraşul Ocna Mureş şi Adorjan Adina-Ioana, având ca obiect terenul situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, str. Al. Independenţei, loc nr. 2

Documente

privind completarea Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 247 din 26.11.2015 privind demararea procedurii pentru obţinerea unui noi liste de priorităţi în vederea atribuirii locuinţelor sociale şi aprobarea comisiei de analiză a contestaţiilor pentru obţinerea unei locuinţe sociale

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 949/22.01.2018 încheiat între orașul Ocna Mureș și Haiduc Traian, având ca obiect terenul situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Al. Independenței, loc nr. 5

Documente

privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 5 loturi a imobilului situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Vasile Lupu, jud. Alba, înscris în CF 75504 – Ocna Mureș, nr. top. 2194/2/2, în suprafață de 1.336 mp, proprietar orașul Ocna Mureș – domeniul privat

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 12503/23.09.2009 încheiat între orașul Ocna Mureș și Marc Cristian, având ca obiect terenul situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Al. Independenței, loc nr. 8

Documente

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 17 din 30.01.2018
privind emiterea acordului CLOM în vederea numirii persoanelor care exercita activitate de control financiar preventiv propriu la nivelul UAT orașul Ocna Mureș

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 12545/23.09.2009 încheiat între orașul Ocna Mureș și Bogdan Ancuța, având ca obiect terenul situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 33A

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 18674/20.12.2018 încheiat între orașul Ocna Mureș și Florea Nicolae Ciprian, având ca obiect terenul situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Al. Independenței, loc nr. 6, jud. Alba

Documente

privind clarificarea situației juridice a unor bunuri, situate administrativ în Ocna Mureș, str. Vadului, nr. 1, județul Alba, aflate în administrarea unității școlare de învățământ preuniversitar de stat – Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Documente

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de execuție lucrări nr. 14301/21.09.2017, „Lucrări de modernizare a străzilor Memorand, Mihai Viteazu, Șt. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș”, încheiat între orașul Ocna Mureș și SC Drumuri și Poduri Locale Alba SA

Documente

privind majorarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 11755/24.08.2018 „Modernizarea străzilor Lungă (tronsonul II), Înfrățirii, Teiului, Murgului, Viitorului, Ion Ghica, Plopilor, Zorilor, 13 Septembrie și Măgurii din orașul Ocna Mureș”, încheiat între orașul Ocna Mureș și SC PRENIS CONSTRUCT SRL

Documente

privind majorarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 14301/21.09.2017,
„Lucrări de modernizare a străzilor Memorand, Mihai Viteazu, Șt. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș”, încheiat între orașul Ocna Mureș și SC Drumuri și Poduri Locale Alba SA

Documente

privind majorarea valorii contractului de execuție de lucrări nr. 10693/10.07.2017 ,,Lucrări de modernizarea străzilor Vasile Lupu, Axente Sever și Ştefan Augustin – de la podul peste canalul de gardă până la intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu în oraşul Ocna Mureş” încheiat între orașul Ocna Mureș și S.C FLOREA GRUP SRL

Documente

privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru anul 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției oraș Ocna Mureș, conform anexelor nr. 1 și 2, aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru anul 2019, pentru activitatea desfășurată de Clubul Sportiv Ocna Mureș, conform anexei nr. 3 și aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru anul 2019, pentru activitatea desfășurată de Unitatea Medico – Socială, conform anexei nr. 4

Documente

pentru completarea Hotărârii nr. 100/30.05.2019- privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse
pentru semestrul II, anul şcolar 2018-2019 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş

Documente

privind aprobarea sumei de 15.000 lei ocazionată de deplasarea unei delegaţii din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş care va participa în perioada 20-25 august 2019 la „TRADITIONAL CHINESE MEDICINE INDUSTRY EXPO” care va avea loc în oraşul Lanzhou din China

Documente

privind însuşirea Actului adiţional nr. 9263/05.06.2019 la contractul de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între oraşul Ocna Mureş şi SC TCI Contractor General SA, pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”

Documente

privind completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 pentru achizițiile finanțate din POR- Proiect ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș”, cu anexele 3 și 4, și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 pentru achiziții finanțate prin OUG 35/2016 sesiunea V

Documente

privind aprobarea noului deviz general actualizat aferent investiției de lucrări publice „Lucrări de modernizare a străzilor Memorand, Mihai Viteazu, Șt. O. Iosif, Vadului și Râului”, în curs de executare conform Contractului de execuție lucrări nr. 14301/21.09.2017, încheiat cu SC DPL SA

Documente

privind aprobarea noului deviz general actualizat aferent investiției de lucrări publice „Reparații și consolidare Școala Primară Uioara de Sus”, în curs de executare conform Contractului de execuție lucrări nr. 11745/28.07.2017 încheiat cu SC EXPERT TOP SERVICE SRL

Documente

privind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în bl. 7-AB-72-ANL, Sc.A, ap.6 bl. 26, ap.2 și Bl. 26, ap.10, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Documente

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1, aliniatul 1 al Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 79 din 14.05.2019 și al art.1, aliniatul 1 al Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 80 din 14.05.2019

Documente

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 8959 din 03.07.2014, având ca obiect spațiul locativ din categoria ,,locuințe convenabile” situat în Ocna Mureș, str. Al. Independenței, bl. 46, ap. 63, jud. Alba

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor sociale din blocul 74-6ABC pe o perioadă de 12 luni începând cu data expirării acestora, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre

Documente

privind demararea procedurii pentru obţinerea unui noi liste de priorităţi în vederea atribuirii locuinţelor sociale şi înlocuirea d-nei Popa Ileana-Lavinia președinte al comisiei de analiză a contestaţiilor pentru obţinerea unei locuinţe sociale cu doamna Lazăr Ioana-Alexandrina

Documente

privind aprobarea contractului de delegare nr. 61 din 18.04.2019 a gestiunii cu tarifele licitate pentru zona 1 Alba Iulia- Lot 1 de operare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta

Documente

privind acordarea scutirii de la plata chiriei, începând cu luna mai 2019, pentru domnul Sciulea Nicolae, titular al contractului de inchiriere nr. 3595/17.03.2014, pentru spatiul locativ situat in Ocna Mures, str. Colonia Monchim, nr.14, bloc 74-6ABC, sc.B, ap.9, jud. Alba

Documente

privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reparaţii şi Consolidări Şcoala Primară Cisteiul de Mureş” din oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba, actualizat la finalizarea lucrărilor

Documente

privind închirierea prin atribuire directă, pe o durată de 9 ani, a suprafeţei de păşune de 34,10 ha situată în oraşul Ocna Mureş, localitatea componentă Uioara de Jos, în zona numită ,,Uioara de Jos-Bora” către ,,Asociaţia Ovina de Micoşlaca” cu sediul social în oraşul Ocna Mureş, str. Ştefan cel Mare nr. 2, jud. Alba

Documente

privind închirierea prin atribuire directă, pe o durată de 9 ani, a suprafeţei de păşune de 53,85 ha situată în oraşul Ocna Mureş, sat aparţinător Cisteiu de Mureş, în zona numită ,,Coasta Cisteiului’’ către ,,Asociaţia Ovina de Micoşlaca’’ cu sediul social în oraşul Ocna Mureş, str. Ştefan cel Mare nr. 2, jud. Alba

Documente

privind aprobarea Programului pentru finanţările nerambursabile aferent anului 2019 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea nr. 226/19.12.2013, actualizată

Documente

privind preluarea calităţii de chiriaş în cadrul Contractului de închiriere nr. 8600 din 29.05.2017 având ca obiect păşunea în suprafaţă de 20 ha situată pe raza satului aparţinător Micoşlaca, de către Mureşan Alexandru şi Mureşan Cristina-Maria, moştenitorii chiriaşului iniţial

Documente

privind modificarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 11755/24.08.2018 „Modernizarea străzilor Lungă (tronsonul II), Înfrățirii, Teiului, Murgului, Viitorului, Ion Ghica, Plopilor, Zorilor, 13 Septembrie și Măgurii din orașul Ocna Mureș”, încheiat între orașul Ocna Mureș și SC PRENIS CONSTRUCT SRL

Documente

privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de asociere încheiat între judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului „Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”

Documente

privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2019, pentru achizițiile publice finanțate din bugetul local și a anexei la acesta, conform anexei 1 și aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2019 pentru achizițiile finanțate din POR- Proiect ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” și a anexei la acesta, conform anexelor 2 și 3.

Documente

privind închirierea, prin licitaţie publică, a spaţiului în suprafaţă utilă de 45 mp, din imobilul înscris în C.F. 70156-C1-U5 – Ocna Mureş, cu nr. top. 289/2/1/IV – având ca destinaţie birouri, spaţiu comercial, situat în Ocna-Mureş, str. M. Kogălniceanu, bl. 30, sc. B, ap. 4, jud. Alba

Documente

privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică,
a spaţiului medical – cabinetul nr.8 din Policlinica Ocna Mureş în suprafaţă de 16,27 m.p., pentru spaţiu cu destinaţie medicală, amplasat în Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A

Documente

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate nr. 148/2018 privind ,,Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, str. Parcului și Fabricii, în zona Bazei de tratament și agrement, oraș Ocna Mureș, jud. Alba” întocmit de S.C APA CTTA SA Alba

Documente

privind închirierea prin atribuire directă, pe o durată de 9 ani, a suprafeţei de păşune de 13,65 ha situată în oraşul Ocna Mureş, localitatea Uioara de Sus, în zona numită ,,Berc – Uioara de Sus’’ către ,,ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE UIOARA DE SUS- OCNA MUREŞ’’ cu sediul social în oraşul Ocna Mureş, str. Plopilor, nr.1, jud. Alba

Documente

privind inchirierea prin atribuire directă, pe o durată de 9 ani, a suprafeţei de păşune de 41 ha situată în oraul Ocna Mureş, sat aparţinător Cisteiu de Mureş, în zona numită ,,Berc – Cistei’’ către ,,ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE ŞI CABALINE CISTEIU DE MUREŞ’’ cu sediul social în oraşul Ocna Mureş, sat aparţinător Cisteiu de Mureş, nr. 86, jud. Alba

Documente

privind schimbarea titularului unui contract având ca obiect spațiul locativ din categoria ,,locuințe convenabile” situat în Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, bl.42, ap.10, jud. Alba, prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor ANL și convenabile, pe o perioadă de 12 luni începând cu data expirării acestora, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta

Documente

privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr 1401/23.03.1999 încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş, proprietar şi Direcţia de Telecomunicaţii Alba-Romtelecom, denumirea inițială, ulterior denumită Telekom Communications SA, chiriaş

Documente

privind aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş a unui tronson din drumul judeţean DJ 107 F: Unirea (DJ 107 D) – Razboieni Cetate – Lunca Muresului – limita jud. Cluj, în vederea realizării lucrărilor de modernizare a serviciului de iluminat public în oraşul Ocna Mureş

Documente

privind schimbarea titularilor unor contracte având ca obiect spații locative din categoria ,,locuințe convenabile” situate în Ocna Mureș, str. Abatorului, nr. 2, jud. Alba, str. Al. Independenței, bl. 46, ap. 79, jud. Alba și respectiv str. Al. Independenței, bl. 26, ap. 44, jud. Alba; prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor convenabile, pe o perioadă de 12 luni începând cu data expirării acestora, conform anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre

Documente

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor sociale din blocul 74-6ABC pe o perioadă de 12 luni începând cu data expirării acestora, conform anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre

Documente

privind aprobarea listei definitive de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta și repartizarea, cu chirie, a locuințelor ANL disponibile, pe o perioadă de 5 ani, persoanelor înscrise în lista definitivă de priorități

Documente

privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a bunurilor care formează obiectivul executat din fonduri IID ”Sistem antiefracție și transmitere date la rezervor Uioara și la dispecerat Ocna Mureș oraș Ocna Mureș – jud. Alba” şi “Reparații clădire S.P Ocna Mureș” şi concesionarea acestor bunuri către operatorul regional S.C. APA C.T.T.A. – SA ALBA

Documente

privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa la HCL Ocna Mureş nr. 13/30.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi din cadrul serviciilor care funcţionează sub autoritatea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, începând cu luna ianuarie 2019 respectiv punctul II – Salarii de bază pentru personalul contractual, litera B) – Funcții contractuale de execuție, numărul curent 4, funcția contractuală consilier, expert, inspector de specialitate, arhitect, referent de specialitate, grad IA, nivelul studiilor S, gradațiile de vechime 1-5

Documente

privind clarificarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, situate administrativ în Ocna Mureş, str. Colonia peste Mureş, nr. 9, judeţul Alba, identificate cadastral cu CF nr. 71238 Unirea şi aflate în administrarea unităţii şcolare de învăţământ preuniversitar de stat – Liceul Tehnologic Ocna Mureş

Documente

privind reglementarea situaţiei juridice şi transferul dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Mălinului, nr. 5A, judeţul Alba – teren în suprafaţă de 20 mp, de pe vechiul concesionar SC GEDAR SRL (Contract de concesiune nr. 11205/17.11.2005) către d-na Kocsis Violeta, actualul proprietar al construcţiilor cu destinaţia “ spaţiu comercial“ amplasate pe terenul concesionat

Documente

privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a bunurilor care formează”obiectivul executat din fonduri IID ” Reabilitare și extindere apă (branșamente) str. Vânătorilor, str. Crângului, str. Libertății, oraș Ocna Mureș-Jud.Alba” și ” Reabilitare rețea ape str. Înfrățirii și Vasile Lupu în orașul Ocna Mureș – jud.Alba” și concesionarea acestor bunuri către operatorul regional S.C. APA C.T.T.A. _ SA ALBA

Documente

privind actualizarea Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr 79/17 .05.2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor care vor fi efectuate în cadrul proiectului integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș,, și Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr 164/18 .09,2018

Documente

privind aprobarea Proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș” -etapa precontractractuală, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară, Prioritatea de investiții 3.1. ApeI de proiecte POR/3Sl/13/l/ și a cheltuielilor legate de proiect

Documente

privind aprobarea Contului Anual de Execuție pentru anul 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției Orașului Ocna Mureș, conform anexelor nr. 1 și 2, aprobarea Contului Anual de Execuție pentru anul 2018, pentru activitatea desfășurată de Clubul Sportiv Ocna Mureș, conform anexei.nr. 3 și aprobarea Contului Anual de Execuție pentru anul 2018, pentru activitatea desfășurată de Unitatea Medico-Socială, conform anexei nr. 4.

Documente

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș și din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș începând cu luna ianuarie 2019

Documente

privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a spațiului medical – cabinetul nr.14 din Policlinica Ocna Mureș în suprafață de 32,54 m.p., pentru spațiu cu destinație medicală, amplasat în Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, jud.Alba

Documente

privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a spațiului medical – cabinetul nr 7 și cabinetul nr.13 din Policlinica Ocna Mureș în suprafață de 47,71 m.p., pentru spațiu cu destinație medicală, amplasat în Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A

Documente

privind modul de realizarea Programului Anual de achiziții publice pentru anul 2018 finanțate din bugetul local, al achiziiților directe și a programelor anuale ale achizițiilor publice în anul 2018 realizate din fonduri nerambursabile, a achizițiile directe la acestea, respectiv pentru proiectul ,,IMPACT” finanțat din fonduri POCU

Documente

privind aprobarea ”Planului de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2019 la nivelul orașului Ocna Mureș de către beneficiarii Legii. nr 416/2001 și de către cei care prestează muncă nerenumerată în folosul comunității prevăzuți de Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune

Documente

privind solicitarea adresată Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Aiud privind radierea din CF nr. 70188 Ocna Mureș a sarcinii constând în dreptul de folosință asupra terenului în cauză constituit în favovarea SC TRANSCORIND SA, în condițiile radierii societății din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support