Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărâri de consiliu local - 2020

Hcl 217 – 2020

privind însuşirea documentaţiei tehnice întocmită de P.F.A. MOCANU FLORIN OCTAVIAN pentru înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea oraşului Ocna Mureş – domeniu public a unor imobile – drumuri de exploatare și canale – evidenţiate pe planurile parcelare ale sectoarelor cadastrale nr. 76, nr.57, nr.82, nr.100 și nr.93

Documente

Citește mai mult

Hcl 215 – 2020

privind prelungirea termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018 încheiat între oraș Ocna Mureș și SC FLOREA GRUP SRL, având ca obiect „ LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRÂNGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”

Documente

Citește mai mult

HCL 193 – 2020

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție – trimestrul III pentru anul 2020, al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială, conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş, conform anexei nr. 4

Documente

Citește mai mult

HCL 192 – 2020

privind cesionarea dreptului de concesiune asupra imobilului – teren înscris în CF 74726 Ocna Mureș, nr. top. 1454/12/3 în suprafață de 149 mp, situat în Ocna Mureș, str. Dâmbului, nr. 5, jud. Alba și a imobilului – teren înscris în CF 79626 Ocna Mureș, cad. 79626 în suprafață de 140 mp, situat în în Ocna Mureș, str. Dâmbului, nr. 5A, jud. Alba

Documente

Citește mai mult

HCL 189 – 2020

privind aprobarea vânzării imobilelor proprietate privată a orașului Ocna Mureș – 2 parcele de teren, înscrise în CF 70407 – Ocna Mureș, nr. top. 1454/77/2 în suprafață de 100 mp, și în CF 70408 – Ocna Mureș, nr. top. 1454/77/1 în suprafață de 150 mp, situate în Ocna Mureș, str. Narciselor, nr. 7, jud. Alba

Documente

Citește mai mult

HCL 144 – 2020

privind aprobarea Fișei de proiect de investiție „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 6 hectare, și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic“ ce va fi depusă la ADR în domeniul „Regenerare urbană” pentru accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

Documente

 • HCL 144 File extension: pdf File size: 4 MB

Citește mai mult

HCL 143 – 2020

privind aprobarea Fișei de proiect de investiție „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona Micoșlaca – Cisteiu de Mureș – Ocna Mureș – Unirea – Războieni-Cetate, județul Alba“ ce va fi depusă la ADR în domeniul „Mobilitate urbană” pentru accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

Documente

 • HCL 143 File extension: pdf File size: 4 MB

Citește mai mult

HCL 142 – 2020

privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii Lucian Blaga clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, și a cheltuielilor legate de proiect

Documente

 • HCL 142 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 141 – 2020

privind actualizarea documentației tehnico-economice – faza DALI – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii Lucian Blaga clasele 0-VIII din orașul Ocna Mureș”

Documente

 • HCL 141 File extension: pdf File size: 9 MB

Citește mai mult

HCL 136 – 2020

privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru investiția de interes public local ”Instalare centrală fotovoltaică pentru producere energie electrică, acoperire consum propriu oraș Ocna Mureș”, finanțată prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014-2021

Documente

 • HCL 136 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCL 134 – 2020

privind derularea investiției de interes public local „Instalare centrală fotovoltaică pentru producere energie electrică, acoperire consum propriu oraș Ocna Mureș”, finanțată prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014-2021, inclusiv a bugetului detaliat și a contribuției proprii a UAT Ocna Mureș

Documente

 • HCL 134 File extension: pdf File size: 4 MB

Citește mai mult

HCL 133 – 2020

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului – teren, proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, str. Vasile Lupu, fn, județul Alba, lot nr.3 înscris în CF.79684 Ocna Mureș, cu nr.cad/top.79684 în suprafață de 250 mp. în vederea depozitării de material lemnos destinat construcțiilor sau altor materiale din lemn

Documente

 • HCL 133 File extension: pdf File size: 19 MB

Citește mai mult

HCL 132 – 2020

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului – teren, proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, str. Vasile Lupu, fn, județul Alba, lot nr.4 înscris în CF.79685 Ocna Mureș, cu nr.cad/top.79685 în suprafață de 250 mp. în vederea depozitării de material lemnos destinat construcțiilor sau altor materiale din lemn

Documente

 • HCL 132 File extension: pdf File size: 20 MB

Citește mai mult

HCL 131 – 2020

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului – teren, proprietate privată a orașului Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, str. Vasile Lupu, fn, județul Alba, lot nr.2 înscris în CF.79683 Ocna Mureș, cu nr.cad/top.79683 în suprafață de 250 mp. în vederea depozitării de material lemnos destinat construcțiilor sau altor materiale din lemn

Documente

 • HCL 131 File extension: pdf File size: 19 MB

Citește mai mult

HCL 129 – 2020

privind aprobarea vânzării imobilului proprietate privată a orașului Ocna Mureș – Clădire Centrală termică – 2 puncte termice și teren aferent, înscris în CF 70871 – Ocna Mureș, cu nr. top. 2160/23/4, în suprafață de 682 mp, situat în Ocna Mureș, str. Brazilor, nr. 6B, jud. Alba

Documente

 • HCL 129 File extension: pdf File size: 11 MB

Citește mai mult

HCL 128 – 2020

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție – trimestrul II pentru anul 2020, al bugetului local conform anexelor nr.1 și nr.2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială, conform anexei nr.3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş, conform anexei nr.4

Documente

 • HCL 128 File extension: pdf File size: 6 MB

Citește mai mult

HCL 112-2020

HOTĂRÂREA NR. 112
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Amenajare complex sportiv în zona bazei de tratament şi agrement Ocna Mureş, str. Fabricii, oraș Ocna Mureș, jud. Alba”

Documente

 • HCL 112 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 109-2020

privind propunerea de respingere a plângerii prealabile formulate de Oprea Maria-Daciana împotriva Hotărârii nr.79/13.05.2020 privind demiterea directorului Unității Medico-Sociale
Ocna Mureș și asigurarea continuității conducerii acestei unități

Documente

 • HCL 109 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 91 – 2020

privind aprobarea Programului pentru finanțările nerambursabile aferent anului 2020 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea nr. 226/19.12.2013

Documente

 • HCL 91 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCL 60-2020

privind neasumarea de către UAT orașul Ocna Mureș a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, pentru perioada 2020-2023

Documente

 • H 60 File extension: pdf File size: 1002 kB

Citește mai mult

HCL 56-2020

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul cu titlul “Calitate pentru sănătate – Sistem smart de eficiență energetică pentru Baza de tratament și agrement Ocna Mureș (Quality for health – Smart microgrid for Ocna Mureș Health and Treatment Center)”

Documente

 • HCL 56 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCL 50-2020

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului identificat cu CF 79311 Ocna Mureș, cu nr. top. 1454/127 în suprafață de 250 mp, situat în Ocna Mureș, str. Dâmbului, nr. 23, jud. Alba și cesionarea dreptului de concesiune de la Hoca Sorin către Stoica Ioan și Stoica Iuliana

Documente

 • HCL 50 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 33-2020

privind aprobarea documentației tehnice de alipire a imobilelor înscrise în CF 71854 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/75/1, CF 71855 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/75/2, a cărui concesionar este Orian Lucian, CF 71826 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/76/1,
CF 71823 Ocna Mureș – parcela cu nr. top. 1454/76/2 a cărui concesionar este Orian Augustin,
într-un singur lot – curți, construcții în suprafață de 500 mp situate administrativ în Ocna Mureș, str. Narciselor nr. 9-11, jud, Alba, proprietar oraș Ocna Mureș – domeniu privat

Documente

Citește mai mult

HCL 18-2020

privind includerea in domeniul public al orasului Ocna Mures a bunurilor care formeaza obiectivul executat din fonduri IID ”Extindere retea de alimentare cu apa potabila si canalizarea menajera str. Parcului si Fabricii, in zona Bazei de Tratament si Agrement, oras Ocna Mures, jud. Alba”, concesionarea acestor bunuri catre operatorul regional SC APA CTTA -SA ALBA

Documente

Citește mai mult

HCL15

privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local”care vor fi executate în anul 2020 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii conform Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune și conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității

Documente

Citește mai mult

HCL12

privind aprobarea Contului anual de execuție – trimestrul IV pentru anul 2019, al bugetului local conform anexelor 1 și 2, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş, conform anexei 3, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială, conform anexei 4 și Realizarea programului anual al achizițiilor publice în anul 2019, conform anexei 5

Documente

Citește mai mult

HCL10

pentru îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Hotărârii nr.157/29.08.2019 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 5 loturi a imobilului situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Vasile Lupu, jud. Alba, înscris în CF 75504 – Ocna Mureș, nr. top. 2194/2/2, în suprafață de 1.336 mp, proprietar orașul Ocna Mureș – domeniul privat

Documente

Citește mai mult

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support