Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărâri de consiliu local – 2024

HCL 75 – 2024

privind aprobarea Proiectului Tehnic nr.1398/2023 întocmit de Societatea KES BUSINESS SRL, a Devizului General, Deviz de lucrări eligibile și neeligibile, Deviz stații de încărcare și a Indicatorilor tehnico-economici pentru investiția finanțată din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local și UAT Ocna Mureș în calitate de beneficiar al finanțării, pentru proiectul C10-I3-627 întitulat ,,Renovarea energetică a Policlinicii din orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr.43A’’

Documente

 • Hot 75 File extension: pdf File size: 12 MB

Citește mai mult

HCL 69 – 2024

privind aprobarea Programului Achizițiilor Publice pentru investiția „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE ȘI COMPONENTE ORAȘULUI OCNA MUREȘ – UIOARA DE SUS, UIOARA DE JOS, RĂZBOIENI-CETATE, CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA”

Documente

 • Hot 69 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCL 68 – 2024

privind declararea de interes public local și trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Ocna Mureș a imobilului înscris în CF.83929 Ocna Mureș cu nr. cadastral 83929 – curți, construcții în suprafață de 50.000 mp, teren situat în Ocna Mureș, str.Fabricii, nr.11, jud.Alba

Documente

 • Hot 68 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 63 – 2024

privind aprobarea modificării și actualizării Devizului general de lucrări și a
Devizului general pentru echiparea cu stație de încărcare pentru mașini electrice,
pentru investiția finanțată din fonduri europene nerambursabile C5-A3.2-71, cu titlul
,,Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Ocna Mureș – LOT 2”:

Documente

 • Hot 63 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCL 62 – 2024

privind aprobarea modificării și actualizării Devizului general de lucrări și a
Devizului general pentru echiparea cu stație de încărcare pentru mașini electrice,
pentru investiția finanțată din fonduri europene nerambursabile C5-A3.2-70, cu titlul
,,Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Ocna Mureș – LOT 1”:

Documente

 • Hot 62 File extension: pdf File size: 4 MB

Citește mai mult

HCL 59 – 2024

privind efectuarea unor lucrări de investiții, lucrări constând în modernizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, în Orașul Ocna Mureș și concesionarea lor către Operatorul Regional S.C. APA C.T.T.A. S.A Alba pe durata Contractului de delegare a gestiunii

Documente

 • Hot 59 File extension: pdf File size: 9 MB

Citește mai mult

HCL 56 – 2024

privind înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului înscris în CF. nr.71096 – Ocna Mureș cu nr. top.28/3/1/2, 27/4/1/2, 20/1/2 în suprafață de 167 mp situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Mihai Eminescu, nr. 2, jud.Alba și transmiterea dreptului de concesiune de la Dobre Elisabeta către Tudor Mădălina și Tudor Marius

Documente

 • Hot 56 File extension: pdf File size: 2 MB

Citește mai mult

HCL 53 – 2024

privind aprobarea modalității de recuperare a contravalorii imprimatului ,,atestat de producător’’ respectiv a ,,carnetului de comercializare’’de la solicitanți, prin majorarea taxelor datorate administrației locale în vederea achiziționării acestora

Documente

 • Hot 53 File extension: pdf File size: 902 kB

Citește mai mult

HCL 46 – 2024

privind însușirea avizului de oportunitate nr.3313/28.02.2024 emis pentru elaborarea,, PUZ PLATFORMA UPSOM PARTEA NORD VEST: revitalizare parțială zona industrială/cercetare și reconversie parțială în zone cu destinație turism, alimentație publică, locuire, agrement și agricultură comunitară”, CF.nr.82379, CF. nr.83927, CF. nr.83857 Ocna Mureș, în suprafață totală de 51966 mp

Documente

 • Hot 46 File extension: pdf File size: 6 MB

Citește mai mult

HCL 40 – 2024

privind aprobarea Contului trimestrial de execuție la data de 31.12.2023 al bugetului local al UAT orașul Ocna Mureș conform anexelor nr.1 și nr. 2, pentru activitatea desfăşurată de Unitatea Medico-Socială conform anexei nr. 3, pentru activitatea desfăşurată de Clubul Sportiv Ocna Mureş conform anexei nr. 4

Documente

 • Hot 40 File extension: pdf File size: 6 MB

Citește mai mult

HCL 35 – 2024

privind înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului înscris în CF. nr.78053 – Ocna Mureș cu nr. top.359/2/32 în suprafață de 700 mp, stabilirea sumelor datorate pentru folosința terenului în lipsa unui titlu locativ în vigoare și vânzarea acestui teren prin negociere directă, către proprietarul construcțiilor aferente.

Documente

 • Hot 35 File extension: pdf File size: 12 MB

Citește mai mult

HCl 28 – 2024

privind aprobarea Proiectelor Tehnice, a Devizului General și a Indicatorilor tehnico-economici pentru investița finanțată din fonduri europene nerambursabile pentru proiectul
C5-A3.2-70 întitulat ,,Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Ocna Mureș – LOT 1: str. Colonia Dumbrava, nr.1; str. Colonia Dumbrava, nr.2; str. Colonia Dumbrava, nr.3’’

Documente

 • Hot 28 File extension: pdf File size: 18 MB

Citește mai mult

HCL 26 – 2024

privind aprobarea îndreptării de eroare materială strecurate în Hotărârea nr.18 din 31.01.2024 a Consiliului local Ocna Mureș privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE CISTEIU DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA“

Documente

 • Hot 26 File extension: pdf File size: 3 MB

Citește mai mult

HCL 19 – 2024

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr.1638 din 06.02.2014 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Cabinet medical individual Dr. Anghel Daniela prin Dr. Anghel Daniela și Cabinet medical individual Dr. Fabian Maria prin Dr. Fabian Maria, pe o perioadă de 5 ani

Documente

 • Hot 19 File extension: pdf File size: 820 kB

Citește mai mult

HCL 15 – 2024

privind aprobarea „PUZ – Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare, și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic”, OCNA MUREȘ, STR. FABRICII NR. 11, CF. 83929 OCNA MUREȘ și RLU aferent, inițiator ORAȘ OCNA MUREȘ

Documente

 • Hot 15 File extension: pdf File size: 14 MB

Citește mai mult

HCL 14 – 2024

privind aprobarea documentației tehnice de identificare și parcelare a imobilului amplasat din punct de vedere administrativ în UAT Ocna Mureș, jud. Alba, în vecinătatea blocului 69, sc.A, str. Digului, jud. Alba, înscris în CF.72826 – Ocna Mureș, cu nr. top.72/5/1/1/1/3 în suprafață de 4715 mp

Documente

 • Hot 14 File extension: pdf File size: 3 MB

Citește mai mult

HCL 13 – 2024

privind aprobarea Proiectelor Tehnice, a Devizului General și a Indicatorilor tehnico-economici pentru investița finanțată din fonduri europene nerambursabile pentru proiectul
C5-A3.2-71 întitulat ,,Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Ocna Mureș – LOT 2: str. Colonia Dumbrava, nr.4; str. Colonia Dumbrava, nr.5; str. Fabricii, nr.1’’

Documente

 • Hot 13 File extension: pdf File size: 12 MB

Citește mai mult

HCL 11 – 2024

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cadrul art. 2 al HCL Ocna Mureș nr. 235/29.11.2023 – privind cesionarea dreptului de concesiune de la ICEBERG SRL către WAW INVESTMENT SRL a terenului înscris în CF 71010- Ocna Mureș cu nr. top. 359/2/35, în suprafață de 700 mp., situat in orașul Ocna Mureș, sat Războieni- Cetate, str. Gării, nr. 228, jud. Alba

Documente

 • Hot 11 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 8 – 2024

privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2024, la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 196/2016 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii conform Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune și conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității

Documente

 • Hot 8 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 6 – 2024

privind înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului înscris în CF. nr.70264 – Ocna Mureș cu nr. top.2180/8 în suprafață de 14 mp, situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. 1 Mai, nr. 3B, jud.Alba și transmiterea dreptului de concesiune de la Precup Ioan către TOTI PARTENER SRL

Documente

 • Hot 6 File extension: pdf File size: 1 MB

Citește mai mult

HCL 4 – 2024

privind informarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș cu privire la Raportul Final pentru posturile de administrator pentru „Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA” întocmit de către Comisia de selecție și nominalizare pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor și a directorului general ai societății „Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA”

Documente

 • Hot 4 File extension: pdf File size: 11 MB

Citește mai mult

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support