Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dezbateri publice

Dezbatere publică

DIRECŢIA  JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ

NR. 2513 DIN 22.02.2021                                                                

                                                                         ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată, Primăria oraşului Ocna Mureş organizează în perioada 22.02-05.03.2021, consultarea opiniei publice, cu privire la următorul document:

PUZ PENTRU „REGLEMENTARE ZONĂ PENTRU CONSTRUIRE SPAȚIU DE SERVICII ȘI COMERCIAL, PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE, INCLUSIV VÂNZARE CU AMĂNUNTUL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE ACCESE ȘI PARCARE, AMPLASARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI, AMPLASARE TOTEM ȘI PANOURI PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE ȘI OPERAȚIUNI CADASTRALE”

Inițiator: BOTA-ANDONIE MARIUS DORIN ȘI BOTA-ANDONIE ALEXANDRA

         Cei interesaţi îşi pot depune în scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la propunerea PUZ supuse dezbaterii publice, la biroul Registratură – camera 1 sau prin e-mail, dezbatere@primariaocnamures.ro până la data de 05.03.2021.

         În data de 08.03.2021 începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a propunerii PUZ PENTRU „REGLEMENTARE ZONĂ PENTRU CONSTRUIRE SPAȚIU DE SERVICII ȘI COMERCIAL, PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE, INCLUSIV VÂNZARE CU AMĂNUNTUL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE ACCESE ȘI PARCARE, AMPLASARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI, AMPLASARE TOTEM ȘI PANOURI PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE ȘI OPERAȚIUNI CADASTRALE”, Inițiator: BOTA-ANDONIE MARIUS DORIN ȘI BOTA-ANDONIE ALEXANDRA în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr.27, definitivându-se versiunea finală spre a fi elaborată.

        În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice, se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectelor de PUZ, în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actelor normative.

          Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

PRIMAR,

                                                            SILVIU VINȚELER

PROPUNERE PUZ PENTRU „REGLEMENTARE ZONĂ COMERCIALĂ ȘI PRESTĂRI SERVICII”

                                                                         ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată, Primăria oraşului Ocna Mureş organizează în perioada 19.02-04.03.2021, consultarea opiniei publice, cu privire la următorul document:

PROPUNERE PUZ PENTRU „REGLEMENTARE ZONĂ COMERCIALĂ ȘI PRESTĂRI SERVICII”

Inițiator: AMD ASSETS INVESTMENT SRL

         Cei interesaţi îşi pot depune în scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la propunerea PUZ supuse dezbaterii publice, la biroul Registratură – camera 1 sau prin e-mail, dezbatere@primariaocnamures.ro până la data de 04.03.2021.

         În data de 05.03.2021 începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a propunerii PUZ PENTRU „REGLEMENTARE ZONĂ COMERCIALĂ ȘI PRESTĂRI SERVICII”, Inițiator: AMD ASSETS INVESTMENT SRL în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr.27, definitivându-se versiunea finală spre a fi elaborată.

        În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice, se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectelor de PUZ, în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actelor normative.

          Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Anunț dezbatere publică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată, Primăria oraşului Ocna Mureş organizează în perioada 05.02-18.02.2021, consultarea opiniei publice, cu privire la elaborarea următorului document:

PUZ PENTRU „REGLEMENTARE ZONĂ PENTRU CONSTRUIRE SPAȚIU DE SERVICII ȘI COMERCIAL, PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE, INCLUSIV VÂNZARE CU AMĂNUNTUL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE ACCESE ȘI PARCARE, AMPLASARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI, AMPLASARE TOTEM ȘI PANOURI PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE ȘI OPERAȚIUNI CADASTRALE”

Inițiator: BOTA-ANDONIE MARIUS DORIN ȘI BOTA-ANDONIE ALEXANDRA

         Cei interesaţi îşi pot depune în scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la intenția de elaborare PUZ supuse dezbaterii publice, la biroul Registratură – camera 1 sau prin e-mail, dezbatere@primariaocnamures.ro până la data de 18.02.2021.

         În data de 19.02.2021 începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a PUZ în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr.27, definitivându-se versiunea finală spre a fi elaborată.

        În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice, se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectelor de PUZ, în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actelor normative.

          Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Anunț dezbatere publică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată, Primăria oraşului Ocna Mureş organizează în perioada 04.02-17.02.2021, consultarea opiniei publice, cu privire la următorul document:

PUZ PENTRU „REGLEMENTARE ZONĂ COMERCIALĂ ȘI PRESTĂRI SERVICII”

Inițiator: AMD ASSETS INVESTMENT SRL

         Cei interesaţi îşi pot depune în scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la intenția de elaborare PUZ supuse dezbaterii publice, la biroul Registratură – camera 1 sau prin e-mail, dezbatere@primariaocnamures.ro până la data de 17.02.2021.

         În data de 18.02.2021 începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a PUZ în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr.27, definitivându-se versiunea finală spre a fi elaborată.

        În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice, se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectelor de PUZ, în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actelor normative.

          Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Anunț dezbatere publică P.H. Transport Local

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparența decizională în administrația publică, actualizată, Primăria orașului Ocna Mureș organizează în perioada 20.05.2020 – 04.06.2020 consultarea opiniei publice cu privire la următorul proiect de act administrativ cu caracter normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 84/20.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de transport local și a Caietului de sarcini al acestuia, înființat în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș

 

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediu Primăriei orașului Ocna Mureș, în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, precum și pe site-ul instituției: www.primariaocnamures.ro, rubrica ”Dezbateri publice”.

Cei interesați își pot depune în scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supuse dezbaterii publice, la biroul Registratură – camera 1 sau prin e-mail la adresa contact@primariaocnamures.ro, până la data de 04.06.2020.

În data de 08.06.2020, începând cu ora 10:00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27, definitivându-se versiunea finală a actului normativ ce va fi supus aprobării Consiliului local al orașului Ocna Mureș în ședința care va avea loc după finalizarea procedurii.

În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public pe site-ul și la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ, în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a actului normativ.

Sunt invitați să participe toti cei interesați: cetățeni, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații non-guvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, cu precizarea expresă că participarea se poate face exclusiv electronic, prin e-mail, whatsapp sau telefonic la nr. de telefon 0258/871217, având în vedere restricțiile cu privire la adunările publice în situația epidemiologică actuală.

 

PRIMAR,

SILVIU VINȚELER

PH dezbatere regulament Serviciu transport

Anunt

Anunț

Primăria orașului Ocna Mureș organizează în data de 02.06.2020, ora 1100 , în sala de ședințe a Consiliului Local, atribuire directă / licitație publică în vederea închirierii, pe sectoare compacte, pentru o perioadă de 9 ani, a unei suprafețe totale de 83,67 ha pășune, clasificată și situată după cum urmează :

Vezi detalii

Anunț dezbatere PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 60/27.03.2020 indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și amenzile aplicabile care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparența decizională în administrația publică, actualizată, Primăria orașului Ocna Mureș organizează în perioada 27.03.2020 – 10.04.2020 consultarea opiniei publice cu privire la următorul proiect de act administrativ cu caracter normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 60/27.03.2020 indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și amenzile aplicabile care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2021

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediu Primăriei orașului Ocna Mureș, în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, precum și pe site-ul instituției: www.primariaocnamures.ro, rubrica ”Dezbateri publice”.

Cei interesați își pot depune în scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectului de act normativ supuse dezbaterii publice, la biroul Registratură – camera 1 sau prin e-mail la adresa contact@primariaocnamures.ro, până la data de 10.04.2020.

În data de 15.04.2020, începând cu ora 10:00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27, definitivându-se versiunea finală a actului normativ ce va fi supus aprobării Consiliului local al orașului Ocna Mureș în ședința ordinară care va avea loc în luna aprilie 2020.

În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public pe site-ul și la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ, în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a actului normativ.

Sunt invitați să participe toti cei interesați: cetățeni, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații non-guvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, cu precizarea expresă că participarea se poate face exclusiv electronic, prin e-mail, whatsapp sau telefonic la nr. de telefon 0258/871217, având în veder restricțiile cu privire la adunările publice cuprinse în Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020 și Ordonanța nr. 3/24.03.2020 a Ministerului Afacerilor Interne.

PH_nr._60_IMPOZITE_SI_TAXE__2020

ANEXA_PROIECT_IMPOZITE_SI_TAXE_2021

PRIMAR,

SILVIU VINȚELER

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support