Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Licitații publice

Anunț licitație vânzare fier vechi

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează , în data de 18.11.2021 , ora 1100  :

          Vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor cantităţi de deşeuri rezultate din dezafectarea unor instalaţii şi casarea unor bunuri proprietate a oraşului  Ocna Mureş.

          În caz de neadjudecare, licitaţia  se va repeta în fiecare zi de joi a fiecărei luni calendaristice, ora 1100   până la adjudecare.

             Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş sau prin solicitare prin e-mail: contact@primariaocnamures.ro. dupa dovada efectuarii plăţii după cum urmează:

          – taxa de participare la licitaţie în valoare de 100 lei.

           -caietul de sarcini în valoare de 100 lei.

          Trezoreria Aiud RO84TREZ00421360250XXXXX.

          -garanţie de participare la licitaţie în valoare de 1000 lei.

          Trezoreria Aiud RO94TREZ0045006XXX001319   

        Ofertele se pot depune la registratura Primăriei oraşului Ocna Mureş, până în preziua licitaţiei , ora 1400 .

Primar                                                       Presedinte comisie

Vinteler Silviu                                            Podariu Pavel-Gligor

Licitație publică în vederea închirierii unei suprafețe de 13,48 ha pășuni naturale

Primăria orașului Ocna Mureș organizează în data de 14.05.2019, ora 1000, în sala de ședințe a Consiliului Local, licitație publică în vederea închirierii unei suprafețe de 13,48 ha pășuni naturale, pentru o perioadă de 9 ani, clasificată și situată după cum urmează :

 – Sector 12B – pășune pentru ovine și/sau caprine

Nr. lot Denumirea pășunii Supr. ha Bloc fizic Categoria de folosință
12 Uioara de Sus – ,,Larga’’ 13,48 Parțial din 2368 Ovine/caprine

 

Suprafața totală : 13,48 ha

Preț de pornire : 265,50 lei/ha/an

Valoare garanție de participare : 358 lei

Participarea la licitație este condiționată de achitarea următoarelor taxe :

  • Garanție de participare la licitație – 358 lei ;
  • Contravaloarea Caietului de Sarcini – 100 lei . Se achiziționează de la Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Ocna Mureș .

  Ofertele se pot depune la registratura Primăriei orașului Ocna Mureș, până cel mai târziu la ora 1600 din preziua desfășurării licitației .

 

 

 

            PRIMAR,                                                                                    ÎNTOCMIT

   VINŢELER SILVIU                                                                       GÂRLEA LIVIU

 

Anunț

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează  în data de 07.05 2019,  ora 11, – LICITAŢIE  PUBLICĂ pentru :

Închirierea a spaţiului în suprafaţă de utilă de 45 mp. înscris în CF.70156-C1-U5-Ocna Mureş, cu nr. top.289/2/1/IV situat în Ocna Mureş, str.M. Kogălniceanu, bl.30, sc.B,ap.4, jud.Alba, cu destinaţia de birouri, spaţiu comercial.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în a doua zi de joi a fiecărei luni, ora 1100 până la sfârşitul anului.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, (cam. 11) şi informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

Ofertele se pot depune la registratura Primăriei oraşului Ocna Mureş, până în preziua licitaţiei , ora 1400 .

 

 

PRIMAR,                                                       ÎNTOCMIT,

Jur.Silviu Vinţeler                                                Sing.Monica Botoş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț Licitație Publică Logan

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 25.04.2019, ora 11.00, – LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea AUTOTURISMULUI DACIA LOGAN cu numărul de imatriculare AB-20-CNA, care se află în proprietatea Primăriei oraşului Ocna Mureş.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

Vezi caiet de sarcini licitație Logan aprilie 2019

Anunț licitație publică

Primăria orașului Ocna Mureș, cu sediul în Ocna Mureș, str. N. lorga, nr. 27, județul Alba, organizează în data de 09.04.2019 ora 11.00, LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ARENDAREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ARABIL DE 21 HA .

Detalii

Anunț licitație

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 07.02.2019, ora 11.00, – LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea AUTOTURISMULUI DACIA LOGAN cu numărul de imatriculare AB-20-CNA, care se află în proprietatea Primăriei oraşului Ocna Mureş.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

Caiet-sarcini-logan

Anunţ licitaţie

Liceul Tehnologic Ocna Mureș scoate la licitație, în condițiile legii, spațiu de producție în incinta unității, situat în orașul Ocna Mureș, strada Colonia peste Mureș nr. 9.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea Ocna Mureş, strada Colonia peste Mureş, nr. 9, aflat în domeniul public al UAT Ocna Mureș pentru activităţi economice (50 lei) și Caietul de sarcini (100 lei) aferente licitației pot fi achiziționate de la Secretariatul Liceului Tehnologic Ocna Mureș, strada Colonia peste Mureș nr. 9, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00.
Actele necesare pentru participarea la licitație se pot depune la secretariatul unității, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00, până cel târziu în data de 29.01.2018 ora 14.00.

Licitația va avea loc în data de 30.01.2018 ora 11.00 la sediul unității școlare.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0732 226 688.

ANUNȚ LICITAȚIE DACIA LOGAN

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 26.09.2018, ora 11.00, – LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea AUTOTURISMULUI DACIA LOGAN cu numărul de imatriculare AB-20-CNA, care se află în proprietatea Primăriei oraşului Ocna Mureş.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

[Vezi Caiet de sarcini licitație DACIA LOGAN]

ANUNȚ REPARAȚII STRĂZI

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – COD CPV 45233251-3”. Suma maximă disponibilă este de 430000,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 24.08.2018 ora 10.00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 24.08.2018 ora 11.00.
Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1029471 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.
Cuantumul garanţiei de participare este de: 4300 lei
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

[Vezi Anunț]

[Vezi Caiet de sarcini]

[Vezi Listă lucrări]

[Vezi Model contract]

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support