Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Se subordonează arhitectului șef al orașului Ocna Mureș. Compartimentul Achiziții Publice funcționează în subordinea Arhitectului Șef al orașului Ocna Mureș și are în principal următoarele atribuții:

– asigură organizarea și desfășurarea licitațiilor conform prevederilor legale pentru produse, servicii şi lucrări, achiziţii publice, închirieri şi concesionări;
– elaborează documentele licitației, organizează și participă în comisiile științifice și comisiile de licitație, conform prevederilor legale, pentru adjudecarea și elaborarea studiilor de fezabilitate, ori derulează procedura cererii de ofertă dacă este cazul;
– asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii;
– întocmeşte documentaţii, asigură evidenţa pentru licitaţii de achiziţii publice, închirieri şi concesionări;
– organizează licitaţiile pentru concesionare şi închiriere;
– solicită, analizează şi tine evidenţa ofertelor de preţ;
– întocmeşte documentaţia pentru cazurile de încredinţare directă;
– răspunde de păstrarea dosarelor şi predarea acestora;
– propune componenţa comisiilor de licitaţii şi a comisiilor de evaluare;
– propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii şi lucrări;
– stabileşte preţurile de pornire a licitaţiilor privind închirierile şi concesionările de terenuri şi construcţii;
– contribuie la întocmirea documentaţiei cu privire la organizarea de licitaţii şi pune la dispoziţia solicitanţilor datele referitoare la licitaţiile organizate;
– asigură secretariatul activităţii de licitaţii;
– organizează şi participă la selectarea ofertelor privind achiziţiile de bunuri şi de servicii şi a lucrărilor de investiţii;
– întocmeşte documentele privind clasificarea finală a ofertanţilor pe baza ofertelor financiare şi a calităţilor tehnice stabilite în documentele licitaţiei, sau prin apreciere directă, conform actelor normative în vigoare;
– negociază preţurile pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii de la furnizorii unici;
– întocmeşte şi supune aprobării documentele de negociere;
– testează preţurile practicate pentru achiziţionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, pentru care ofertanţii refuză să prezinte în scris oferte de preţ, purtând semnătura şi ştampila acestora, le consemnează şi le supune aprobării conducerii Primăriei;
– ține legătura cu furnizorii din ţară pentru procurarea de oferte şi testarea preţurilor pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii;
– difuzează documentele de negociere aprobate precum şi valorile de contractare pentru produsele licitate şi adjudecate;
– participă la încheierea contractelor pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii;
– colaborează cu serviciile interesate şi face propuneri de licitaţii, conform legislaţiei în vigoare, pe care le propune aprobării Consiliului local;
– colaborează cu alte servicii în rezolvarea problemelor legate de licitaţii;
– pune la dispoziţia comisiilor de specialitate cererile repartizate biroului şi urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor rezultate în urma şedinţelor de comisii;
– respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţii şi a securităţii acestora;
– ține evidenţa ofertelor şi a contractelor încheiate;
– înştiinţează ofertanţii privind rezultatele licitaţiilor şi a selectărilor de oferte;
– păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de Primar sau Consiliul local.

Proceduri:

[Procedura operationala privind procedura proprie simplificata]

[Procedura operațională privind achiziția directă]

Claudiu Viorel Morar – 0258 870 801 | Mobil:0733 670 584
Iulian Olariu Iakab – Mobil: 0735 787 727

Telefon: 0258 871 217
Fax: 0258 871 217
Fax-mail: 0358 816 440
Program de lucru
07:30 – 16:00 (luni, marți, miercuri și joi)
08:00 – 14:00 (vineri)


Șef compartiment: Vasile Potinteu

Telefon: 0258 870 801
Mobil: 0733 670 589
Camera: 6
E-mail: achizitii@primariaocnamures.ro

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support