Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pentru a vizualiza fișierele marcate cu pictograma PDF (Portable Document Format) aveți nevoie de programul Adobe Reader. Daca nu-l aveți instalat, puteți să descărcați programul de pe pagina adobe.com sau [ direct de aici ] (legatura externa).


descarcaHotărârea nr. 1/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2011 …
dimensiune fișier: 89,29 KB   |   09.01.2012


descarcaHotărârea nr. 2/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al Orașului Ocna Mureș” d-nei Liliana Costea si d-lui Zoltan Schapira, …
dimensiune fișier: 108,58 KB   |   31.01.2012


descarcaHotărârea nr. 3/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea prelungirii, pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2012, a termenului pentru care au fost incheiate …
dimensiune fișier: 109,73 KB   |   31.01.2012


descarcaHotărârea nr. 4/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea noii componente a Comisiei de analiza a dosarelor si propunere a listei de prioritati in vederea atribuirii …
dimensiune fișier: 111,54 KB   |   31.01.2012


descarcaHotărârea nr. 5/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind incetarea contractului de concesiune nr. 5462 din 01.08.2005
dimensiune fișier: 112,95 KB   |   31.01.2012


descarcaHotărârea nr. 6/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind luarea la cunostiinta a faptului ca actele subsecvente ale Hotararii nr. 76/31.05.2011, au fost incheiate in numele …
dimensiune fișier: 119,54 KB   |   31.01.2012


descarcaHotărârea nr. 7/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind suspendarea, incepand cu data de 01.01.2012, a contractului de concesiune nr. 6000/06.05.2011, …
dimensiune fișier: 111,04 KB   |   31.01.2012


descarcaHotărârea nr. 8/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica cu strigare, a terenului proprietate privata a Orașului Ocna Mureș, …
dimensiune fișier: 112,44 KB   |   31.01.2012


descarcaHotărârea nr. 9/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea repartizarii excedentului bugetar rezultat la finele anului 2011
dimensiune fișier: 106,99 KB   |   31.01.2012


descarcaHotărârea nr. 10/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea bugetului Orașului Ocna Mureș si a Listei obiectivelor de investitii a Orașului Ocna Mureș, pe anul 2012
dimensiune fișier: 108,97 KB   |   31.01.2012


descarcaHotărârea nr. 11/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea incheierii unui contract intre Serviciul Public de Asistenta Sociala aflat in subordinea Consiliului Local …
dimensiune fișier: 108,98 KB   |   31.01.2012


descarcaHotărârea nr. 12/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea articolului unic al Hotararii nr. 177/29.12.2011 a Consiliului Local Ocna Mureș
dimensiune fișier: 108,97 KB   |   31.01.2012


descarcaHotărârea nr. 13/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea reducerii impozitului aferent anului 2012 pentru cladirile si terenurile pe care le detin, datorat de catre …
dimensiune fișier: 108,97 KB   |   13.02.2012


descarcaHotărârea nr. 14/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea contractului de prestari servicii in vederea executarii lucrarilor …
dimensiune fișier: 108,97 KB   |   13.02.2012


descarcaHotărârea nr. 15/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea contractului de prestari de servicii „Intretinere si reparatii …
dimensiune fișier: 108,97 KB   |   13.02.2012


descarcaHotărârea nr. 16/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea contractului de prestari de servicii in vederea executarii lucrarilor …
dimensiune fișier: 153,63 KB   |   13.02.2012


descarcaHotărârea nr. 17/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea contractului de prestari de servicii in vederea executarii lucrarilor …
dimensiune fișier: 152,94 KB   |   13.02.2012


descarcaHotărârea nr. 18/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza administrativ-teritoriala a Orașului Ocna Mureș, conform Anexei
dimensiune fișier: 103,21 KB   |   29.02.2012


descarcaHotărârea nr. 19/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind incetarea, incepand cu data de 10.03.2012, a Contractului de inchiriere nr. 13256/15.10.2010
dimensiune fișier: 105,07 KB   |   29.02.2012


descarcaHotărârea nr. 20/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea reducerii impozitului aferent anului 2012, pentru cladirile si terenurile pe care le detin, datorat de catre …
dimensiune fișier: 102,51 KB   |   29.02.2012


descarcaHotărârea nr. 21/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea acordarii burselor de performanta tuturor elevilor din unitatile din invatamantul preuniversitar de stat …
dimensiune fișier: 117,93 KB   |   29.02.2012


descarcaHotărârea nr. 22/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului public de transport persoane in regim de …
dimensiune fișier: 98,75 KB   |   29.02.2012


descarcaHotărârea nr. 23/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind numirea d-lui consilier Ioan Mircea Leahu, domiciliat in orasul Ocna Mureș, ca reprezentant al Orașului Ocna Mureș …
dimensiune fișier: 102,28 KB   |   29.02.2012


descarcaHotărârea nr. 24/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea participarii Orașului Ocna Mureș la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Alba de Jos”
dimensiune fișier: 102,00 KB   |   29.02.2012


descarcaHotărârea nr. 25/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea bugetului Contul de executie al Orașului Ocna Mureș, judetul Alba, pentru anul 2012, cf. Anexei
dimensiune fișier: 108,02 KB   |   29.02.2012


descarcaHotărârea nr. 26/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea repartizarii, din bugetul Orașului Ocna Mureș cap. 67.02.06.59.11 „Sustinerea cultelor”, a sumelor …
dimensiune fișier: 121,24 KB   |   29.02.2012


descarcaHotărârea nr. 27/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea contractului de executare a „Lucrarilor de reparatii curente strazi …
dimensiune fișier: 151,48 KB   |   29.02.2012


descarcaHotărârea nr. 28/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Planului de lucrari de interes local care vor fi executate in anul 2012 de catre beneficiarii de ajutor …
dimensiune fișier: 110,23 KB   |   29.02.2012


descarcaHotărârea nr. 29/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind reducerea impozitului datorat pe anul 2012, pentru cladirile si terenurile ce le detin, de catre contribuabilii …
dimensiune fișier: 101,80 KB   |   20.03.2012


descarcaHotărârea nr. 30/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea inscrierii in domeniul public al Orașului Ocna Mureș a imobilului compus din constructii si teren aferent …
dimensiune fișier: 167,01 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 31/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea prelungirii cu inca un an a contractului de inchiriere 754 din 01.04.2012
dimensiune fișier: 103,07 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 32/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea prelungirii cu inca un an a contractului de inchiriere nr. 791 din 01.04.2012
dimensiune fișier: 104,02 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 33/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vanzarii prin licitatie a terenului proprietate privata a Orașului Ocna Mureș
dimensiune fișier: 118,76 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 34/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea inscrierii in domeniul privat al Orașului Ocna Mureș, a imobilului proprietate de stat in suprafata …
dimensiune fișier: 109,31 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 35/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea inscrierii in domeniul privat al Orașului Ocna Mureș a imobilului proprietate de stat compus din …
dimensiune fișier: 107,76 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 36/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind incetarea, incepand cu data de 20.05.212, a contractului de concesiune nr.5223 din 14.04.2011 prin renuntarea …
dimensiune fișier: 108,58 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 37/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea contractului de furnizare de produse „Achizitie produse balastiera …
dimensiune fișier: 151,16 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 38/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Orașului Ocna Mureș pentru anul 2012
dimensiune fișier: 103,52 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 39/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind incetarea contractului de inchiriere nr.19940 din 30.12.2010
dimensiune fișier: 105,38 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 40/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind incetarea contractului de inchiriere nr.19439 din 30.12.2010
dimensiune fișier: 106,66 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 41/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerea dl. Prefect al judetului Alba, emiterea ordinului de atribuire in proprietate a terenurilor prevazute …
dimensiune fișier: 106,55 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 42/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea rectificarii bugetului Orașului Ocna Mureș, pe anul 2012
dimensiune fișier: 105,26 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 43/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea contractului de furnizare de produse „Achizitie motopompa …
dimensiune fișier: 148,54 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 44/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea platii, din bugetul Orașului Ocna Mureș pe anul 2012, a sumei totale de 33.588,67 lei
dimensiune fișier: 109,43 KB   |   29.03.2012


descarcaHotărârea nr. 45/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerea catre dl. Prefect al jud. Alba a emiterii ordinului de atribuire in proprietate a terenurilor …
dimensiune fișier: 101,96 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 46/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice, „Achizitie sistem de supraveghere cu transmisie wireless cod CPV 32235000-9”, …
dimensiune fișier: 107,00 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 47/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea contractului de prestari de servicii de executare expertiza …
dimensiune fișier: 107,13 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 48/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice, „achizitie centrala telefonica cod CPV 32552310-3” prin procedura „achizitie directa” …
dimensiune fișier: 113,34 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 49/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea inscrierii in domeniul privat al Orașului Ocna Mureș a unor suprafete de teren in suprafata de …
dimensiune fișier: 115,07 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 50/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice „achizitie autospeciala interventie PSI COD CPV 34144213-4 prin procedura …
dimensiune fișier: 107,04 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 51/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice „Inchirieri utilaje constructii” cod CPV 45500000-2 prin procedura „achizitie directa” …
dimensiune fișier: 107,21 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 52/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind incetarea contractului de concesiune nr. 7661 din 18.03.2003 asupra terenulu in suprafata de 250m² …
dimensiune fișier: 66,05 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 53/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea inscrierii in domeniul privat al Orașului Ocna Mureș a unei suprafete de teren construibil in suprfata …
dimensiune fișier: 109,22 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 54/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind incetarea contractului de concesiune nr. 6415 din 01.08.2005 asupra terenului construibil in suprafata de 250 m² …
dimensiune fișier: 66,05 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 55/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea ORGANIGRAMEI si a STATULUI DE FUNCTII pentru functiile publice din cadrul aparatului de …
dimensiune fișier: 95,09 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 56/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea studiului de fezabilitate reactualizat al proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa …
dimensiune fișier: 77,56 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 57/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea rectificarii bugetului Orașului Ocna Mureș, pe anul 2012
dimensiune fișier: 103,04 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 58/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea inscrierii in domeniul privat al Orașului Ocna Mureș a unei suprafete de teren inscris in CF 71854 …
dimensiune fișier: 110,32 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 59/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind Caietul de sarcini aprobat prin HCL Ocna Mureș nr. 37/29.03.2012 care se modifica cf. Anexei care face parte …
dimensiune fișier: 102,52 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 60/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea revocarii HCL Ocna Mureș nr. 5/31.01.2011 si a HCL Ocna Mureș nr. 174/29.12.2012
dimensiune fișier: 100,28 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 61/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea inscrierii in domeniul privat al Orașului Ocna Mureș a unor suprafete de teren in suprafata de 250m² …
dimensiune fișier: 109,40 KB   |   26.04.2012


descarcaHotărârea nr. 62/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului Orașului Ocna Mureș, judetul Alba, si modificarea listei de investitii pentru anul 2012
dimensiune fișier: 104,51 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 63/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea contului trimestrial de executie al bugetului local de cheltuieli la 31.03.2012
dimensiune fișier: 122,76 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 64/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea din bugetul local a sumei de 9.000 lei, adica 200 lei/persoana pentru un numar de 45 de persoane
dimensiune fișier: 100,80 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 65/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea acordarii unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar, unor unitati de cult religios …
dimensiune fișier: 68,06 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 66/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea hotararii Consiliului local al Orașului Ocna Mureș nr 122 din data de 29.07.2011 prin care s-a propus …
dimensiune fișier: 94,31 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 67/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice achizitie hartierechizite birou (papetarie) COD CPV 30192000-1 si CPV 30192700-8
dimensiune fișier: 115,28 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 68/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice furnizare tonere si cartuse cerneala COD CPV 30125100-2 si CPV 30192113-6
dimensiune fișier: 114,99 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 69/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind vanzarea prin licitatie publica a terenului inscris in CF -71409 Ocna Mureș, cu nr top 1752/3/1, in suprafata de 189 m²
dimensiune fișier: 98,08 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 70/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea partiala a Hotararii Consiliului local al Orașului Ocna Mureș nr 7 /1999 in sensul ca se crecteaza …
dimensiune fișier: 97,48 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 71/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice lucrari de modernizare strada Stefan Cel Mare din orasul Ocna Mureș …
dimensiune fișier: 109,25 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 72/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice lucrari de modernizare strada Cuza Voda, M. Kogalniceanu si Ec. Varga din …
dimensiune fișier: 108,68 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 73/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice lucrari de modernizare strada Malinului, Vasile Lucaci, Ion Creanga si Colonia Monchim …
dimensiune fișier: 108,78 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 74/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea mandatului reprezentatului Orașului Ocna Mureș in AGA a Societatii Comerciale Prego SA
dimensiune fișier: 100,93 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 75/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind vanzarea prin licitatie publica a terenului inscris in CF 703914-C1-U7 Ocna Mureș, cu nr cadastral …
dimensiune fișier: 98,44 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 76/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzarii, prin licitatie publica cu strigare, a terenului proprietate privata a Orașului Ocna Mureș
dimensiune fișier: 115,68 KB   |   06.06.2012


descarcaHotărârea nr. 77/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind constituirea Comisiei de validare
dimensiune fișier: 65,58 KB   |   28.06.2012


descarcaHotărârea nr. 78/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind validarea mandatelor consilierilor locali
dimensiune fișier: 74,19 KB   |   28.06.2012


descarcaHotărârea nr. 79/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind declararea, ca legal constituit, a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș
dimensiune fișier: 72,77 KB   |   28.06.2012


descarcaHotărârea nr. 80/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alegerea presedintelui de sedinta
dimensiune fișier: 65,75 KB   |   28.06.2012


descarcaHotărârea nr. 81/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alegerea viceprimarului Orașului Ocna Mureș
dimensiune fișier: 66,31 KB   |   28.06.2012


descarcaHotărârea nr. 82/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș
dimensiune fișier: 107,32 KB   |   28.06.2012


descarcaHotărârea nr. 83/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea prelungirii strazii Mihai Eminescu din Orasul Ocna Mureș
dimensiune fișier: 77,94 KB   |   11.07.2012


descarcaHotărârea nr. 84/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul local al oraşului Ocna Mureş şi Asociaţia Pensionarilor UIOREANA din Ocna Mureş în vederea realizării şi implementării proiectului de interes public local “Etate şi sănătate”
dimensiune fișier: 115,08 KB   |   11.07.2012


descarcaHotărârea nr. 85/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind monitorizarea, prin înregistrare audio-video si foto a sedintelor Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș
dimensiune fișier: 107,14 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 86/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartizarea excedentului bugetar al Orașului Ocna Mureș rezultat la finele anului 2011
dimensiune fișier: 108,36 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 87/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului Orașului Ocna Mureș si completarea Listei de investitii pe anul 2012
dimensiune fișier: 111,36 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 88/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situaţiei juridice a imobilelor “puncte termice şi teren aferent” situate administrativ în Ocna Mureş, strada Brazilor
dimensiune fișier: 116,42 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 89/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru revocarea Hotarârii nr.93/2011 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș
dimensiune fișier: 112,18 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 90/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al Orașului Ocna Mureș a unui teren în vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia
dimensiune fișier: 113,56 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 91/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate prefectului judetului Alba pentru atribuirea în proprietate a unor terenuri
dimensiune fișier: 108,40 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 92/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de concesiune nr. 13241/15.10.2010 – concesionar Bîrlean Maria
dimensiune fișier: 106,75 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 93/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea schimbarii denumirii unitatii de învatamânt de stat „Grup Scolar de Chimie Industriala Ocna Mureș”
dimensiune fișier: 113,93 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 94/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind stabilirea structurii, pe specialităţi, a membrilor comisiei sociale care va analiza cererile de repartiţie a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite în regim ANL
dimensiune fișier: 114,88 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 95/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea componentei nominale a Comisiei Locale de Ordine Publica
dimensiune fișier: 110,18 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 96/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind desemnarea reprezentanţilor oraşului Ocna Mureş în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “APA ALBA” şi în A.G.A. a acestei asociaţii
dimensiune fișier: 123,10 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 97/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice „Reparatii fântâna arteziana” cod CPV 45453000-7
dimensiune fișier: 113,44 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 98/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Proiectare reconstrucţie şi completare canal gardă şi canale pluviale” cod CPV 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
dimensiune fișier: 115,31 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 99/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Modernizare sistem termic la Policlinica Spitalului orăşenesc Ocna Mureş” cod CPV 45232141-2 şi cod CPV 71322200-3
dimensiune fișier: 116,93 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 100/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Proiectare modernizare cartier Soda” cod CPV 71322500-6 – Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport
dimensiune fișier: 114,56 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 101/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei publice „Achizitie sistem de pompe apa potabila” cod CPV 42122130-0 – pompe de apa
dimensiune fișier: 115,32 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 102/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Proiectare reparaţii pod rutier peste râul Mureş” cod CPV 71322500-6 – Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport
dimensiune fișier: 114,63 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 103/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situaţiei contractelor de închiriere a apatamentelor pentru tineri, destinate închirierii, construite în regim ANL
dimensiune fișier: 112,55 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 104/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind angajarea unui avocat care sa reprezinte Orasul Ocna Mureș în litigiul care face obiectul Dosarului nr.2713/3/2012 la Tribunalul Bucureşti
dimensiune fișier: 115,61 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 105/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind angajarea unui număr de 10 de persoane în condiţiile unui contract de solidaritate conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
dimensiune fișier: 112,08 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 106/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înfiintarea, în subordinea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, a Serviciului de Transport Public Local
dimensiune fișier: 108,10 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 107/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea desfasurarii sarbatorii locale „Zilele Orașului Ocna Mureș” în perioada 18-19 august 2012
dimensiune fișier: 113,83 KB   |   30.07.2012


descarcaHotărârea nr. 108/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea si completarea articolului 1 al Hotarârii nr. 71 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș din 06.06.2012
dimensiune fișier: 101,85 KB   |   14.08.2012


descarcaHotărârea nr. 109/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea si completarea articolului 1 al Hotarârii nr. 72 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș din 06.06.2012
dimensiune fișier: 100,76 KB   |   14.08.2012


descarcaHotărârea nr. 110/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea si completarea articolului 1 al Hotarârii nr. 73 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș din 06.06.2012
dimensiune fișier: 102,13 KB   |   14.08.2012


descarcaHotărârea nr. 111/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartizare excedent bugetar de la 31.12.2011 la bugetul de subventii si venituri proprii conform anexei nr 1, rectificarea bugetului oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, pentru anul 2012 conform anexei nr 2 si modificarea listelor de investitii conform anexei nr 3
dimensiune fișier: 97,49 KB   |   14.08.2012


descarcaHotărârea nr. 112/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încheierea unei acord de parteneriat între Consiliul local al orasului Ocna Mures prin Casa de Cultura ,,Ion Sangereanu” Ocna Mures, Asociatia Raza Sperantei din Ardeal si Asociatia Traditii Uiorene Ocna Mures
dimensiune fișier: 103,45 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 113/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea si completarea Hotarârii nr.104/31.07.2008 privind închirierea unor utilaje
dimensiune fișier: 147,82 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 114/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind suplimentarea cheltuielilor ocazionate de sarbatoarea locala Zilele Orașului Ocna Mureș
dimensiune fișier: 102,62 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 115/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea noilor taxe si impozite locale ce se vor aplica în anul fiscal 2013 la nivelul Orașului Ocna Mureș
dimensiune fișier: 126,11 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 116/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate prefectului judetului Alba pentru atribuirea în proprietate a unor terenuri
dimensiune fișier: 106,88 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 117/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind organizarea, în data de 14 septembrie 2012, a manifestării cultural-sportive “Cupa Primăriei Ocna Mureş la fotbal, ediţia a III-a”
dimensiune fișier: 117,35 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 118/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea contului trimestrial de executie a bugetului local, conform anexelor 1 si 2 …
dimensiune fișier: 100,68 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 119/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului Orașului Ocna Mureș, judetul Alba, pentru anul 2012
dimensiune fișier: 120,70 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 120/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru executarea de „Lucrări de reparare drumuri agricole de acces spre păşuni” cod CPV 45233142-6 – Lucrări de reparare a drumurilor
dimensiune fișier: 115,33 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 121/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru prestări de servicii „Servicii de topografie – ridicări TOPO DC 229 Ocna Mureş – Noşlac”, cod CPV 74271800-7 – servicii de topografie
dimensiune fișier: 115,98 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 122/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului de transport public local; aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în oraşul Ocna Mureş
dimensiune fișier: 114,63 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 123/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Proiectului tehnic nr. 9 întocmit de catre TULIP ALBA S.R.L. pentru lucrarile de modernizare cartier SODA
dimensiune fișier: 119,31 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 124/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind : Aprobarea delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare a orasului Ocna Mures si a localitatilor componente si apartinatoare: Uioara de Jos, Uioara de Sus, Războieni-Cetate, Cisteiu de Mures, Micoşlaca; aprobarea Documentatiei de atribuire în vederea delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare a orasului Ocna Mures
dimensiune fișier: 117,84 KB   |   30.08.2012


descarcaHotărârea nr. 125/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind insusirea studiilor efecuate de catre executantul SC MINESA INSTITUTUL DE CERCETARI MINIERE SA Cluj-Napoca
dimensiune fișier: 133 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 126/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea unui Regulament de organizare si functionare a depozitului de deseuri nepericuloase a Orașului Ocna Mureș
dimensiune fișier: 127 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 127/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea noilor preturi de închiriere ale apartamentelor din blocurile construite în regim ANL
dimensiune fișier: 131 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 128/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind renuntarea la contractul de inchiriere nr 5404 din 03.05.2000, incheiat intre Primaria Ocna Mures si d-na Lazar Octavia pentru apartamentul nr 1 din casa situata in Ocna Mures, str. N. Iorga, nr 2
dimensiune fișier: 121 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 129/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei amenajare teren in zona intersectiei dintre str. M. Eminescu cu str N. iorga-portiunea afectata de scufundarea de teren dion 22.12.2010-reconstructie ecologica prin aducere la forma initiala a terenului-CPV:45111291-4 lucrari de amenjare a terenului;45111230-9lucrari de stabilizarea a solului;71322000-1 servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice, prin procedura cerere de oferte, criteriul de atribuiere fiind pretul cel mai scazut, aprobarea caietului de sarcini si a comisiei de evaluare a ofertelor
dimensiune fișier: 132 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 130/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea proiectului tehnic intocmit de catre SC ROMASCOCONCEPT SRL privind lucrarile de reparatii
dimensiune fișier: 130 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 131/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea unui Regulament pentru acreditarea ziaristilor la Primaria Orașului Ocna Mureș
dimensiune fișier: 126 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 132/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orasului Ocna Mures in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea comerciala ,,APA-CTTA SA”
dimensiune fișier: 123 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 133/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind transmiterea, în folosinţa gratuită a Serviciului de Ambulanta Judetean Alba, a unor spaţii proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în vederea amenajării şi funcţionării Substaţiei de ambulanţă Ocna Mureş
dimensiune fișier: 136 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 134/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei instituire sistem de urmarire si monitorizare topografica a zonei: intersectia str. M. Eminescu cu str. N. Iorga-portiunea afectata de scufundarea de teren din 22.12.2010-proiectare si executie lucrari-avand cod CPV: 349430000-9-sisteme de monitorizare a terenurilor si cod CPV:71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice prin procedura achizitie directa, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, aprobarea caietului de sarcini al achizitiei institutire sistem de urmarire si monitorizarea zonei intersectia dintre strada M. Eminescu si N. Iorga-portiunea afectata de scufundarea de teren din 22.12.2010, aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
dimensiune fișier: 131 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 135/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea listei cu membrii fondatori ai asociatiei de dezvoltare Intercomunitara Alba de Jos, conform anexei nr.1, aprobarea actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Alba de Jos”, conform anexei nr. 2, aprobarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Alba de Jos, conform anexei nr 3.
dimensiune fișier: 127 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 136/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind numirea noilor reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Ocna Mureş
dimensiune fișier: 128 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 137/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Locuinţe individuale, loc. Ocna Mureş, Uioara de Jos, Tarlaua Răzoare”
dimensiune fișier: 128 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 138/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului Orașului Ocna Mureș, judetul Alba, pentru anul 2012
dimensiune fișier: 118 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 139/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind deplasarea, în Suedia, localitatea Solvesborg, a unei delegaţii care va reprezenta oraşul Ocna Mureş, în perioada 28.09.2012 – 04.10.2012
dimensiune fișier: 130 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 140/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotarare
dimensiune fișier: 120 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 141/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achizitiei Lucrari de marcaj rutier, cod CPV 45233221-4-lucrari de marcaj rutier prin procedura achizitie directa, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, aprobarea caietului de sarcini al achizitiei lucrari de marcaj rutier cod CPV 45233221-4-lucrari de marcaj rutier si aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
dimensiune fișier: 128 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 142/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre orasul Ocna Mures si Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj in vederea amplasarii cu titlu gratuit a 3 (trei) containere in orasul Ocna Mures pentru colectarea de imbracaminte si incaltaminte uzata
dimensiune fișier: 128 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 143/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea participarii Primariei Orașului Ocna Mureș la programul Biblionet
dimensiune fișier: 125 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 144/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Convenţia de parteneriat nr. 8576/25.09.2006 şi respectiv Contractul de concesiune nr.6640/02.08.2002
dimensiune fișier: 137 KB   |   27.09.2012


descarcaHotărârea nr. 145/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea inscrierii, in domeniul privat al orasului Ocna Mures a imobilului inscris in CF 71383 Ocna Mures, cu nr top 1210/1/8/24/1/2 in suprafata de 956 mp, situat administrativ in Ocna Mures, strada Aleea independentei, in spatele blocului nr 23, jud.Alba, parcelarea acestui imobil in doua parcele si anume: parcela nr 1 cu nr top 1210/1/8/24/1/2/1-alei, spatii verzi si teren construibil in suprafata de 902 mp si parcela nr 2 cu nr top 1210/1/8/24/1/2/2-curti, constructii in suprafata de 54 mp, conform documentatiei care face parte integranta din prezenta hotarare”
dimensiune fișier: 143 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 146/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului de preluare, în domeniul public al Oraşului Ocna Mureş, a Podului de cale ferată peste Râul Mureş, situat pe linia C.F. Războieni-Uioara, km.3 +104, în vederea redeschiderii circulaţiei rutiere şi pietonale
dimensiune fișier: 159 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 147/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind validarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al orasului Ocna Mures pe 2012 , realizata prin Dispozitia primarului orasului Ocna Mures 837/28.09.2012, conform anexei nr.1, rectificarea bugetului pe anul 2012 conform anexei nr.2 si rectificarea listelor de investitii conform anexei nr 3
dimensiune fișier: 137 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 148/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea organizarii de catre Consiliul local alorasului Ocna Mures a Festivalului interjudetean de folclor “Mures pe marginea ta” editia a XXV si alocarea din bugetul local a sumei de 13.150 lei, suma ce se poate asigura din cap 67.02.50 art. 20.30.30 pentru desfasurarea acestui evemniment”
dimensiune fișier: 157 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 149/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru furnizarea de „Produse de iluminat festiv” pentru sărbătorile de iarnă, cod CPV 31527260-6 sisteme de iluminat
dimensiune fișier: 163 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 150/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de reparaţii şi amenajare clădire Primărie” cod CPV 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
dimensiune fișier: 163 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 151/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de alimentare cu energie electrică a blocului 6 ABC” din oraşul Ocna Mureş” cod CPV 45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice
dimensiune fișier: 161 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 152/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Modernizare sistem termic la Policlinica Spitalului orăşenesc Ocna Mureş” cod CPV 45232141-2 şi cod CPV 71322200-3
dimensiune fișier: 165 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 153/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea şi completarea anexei Hotărârii nr. 131/27.09.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea ziariştilor la Primăria oraşului Ocna Mureş
dimensiune fișier: 161 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 154/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind parcelarea imobilului “teren construibil” proprietate privată a orasului Ocna Mures, în suprafaţă de 250 m.p., situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Dîmbului, nr.39 judeţul Alba, înscris în C.F. nr.71243 Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a C.f. nr.3907), cu nr.top. 1454/135, în vederea clarificării situaţiei juridice a acestuia
dimensiune fișier: 166 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 155/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind imputernicirea Primarului orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu, sa reprezinte Consiliul Local al orasului Ocna Mures in toate litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti de orice nivel, inclusiv litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești de orice nivel inclusiv litigiile care se vor naste pe viitor pe durata prezentului mandat
dimensiune fișier: 141 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 156/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind însuşirea, de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, a Raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauza ce formează obiectul Dosar nr. 550/175/20102 aflat pe rolul Judecătoriei Aiud
dimensiune fișier: 162 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 157/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea repartizari unor sume de la cap 67.02.06.59.11,, Sustinerea cultelor”cu titlu de sprijin financiar, unor unitati de cult religios de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Ocna Mures”
dimensiune fișier: 109 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 158/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea Organigramei si a Statului de Functii ale Serviciului Public de Asistenta Sociala si modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Ocna Mures si Serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Ocna Mures
dimensiune fișier: 136 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 159/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Local al orasului Ocna Mures nr 122/2012 in sensul ca serviciul de transport public local se atribuie prin hotarare de dare in administrare (gestiune directa) si nu prin contract de delegarea gestiunii si aprobarea modelului caietului de sarcini al licentei de traaseu.conform anexei nr 1
dimensiune fișier: 135 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 160/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Listei de prioritati în vederea repartizarii locuintelor construite în regim ANL
dimensiune fișier: 153 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 161/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind insusirea Studiilor executate de catre I.N.C.D.P.M Bucuresti in baza Contractului de servicii inregistrat la Primaria orasului Ocna Mures cu nr 7898/23.06.2011
dimensiune fișier: 142 KB   |   07.10.2012


descarcaHotărârea nr. 162/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de prestări de servicii „Proiectare modernizare străzile V. Alecsandri, Dr. Ion Raţiu si T. Vladimirescu” avand cod CPV 71322500-6-Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport, prin procedura „cerere de oferte” criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut
dimensiune fișier: 142 KB   |   31.10.2012


descarcaHotărârea nr. 163/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de prestări de servicii „Proiectare modernizare cartier Blocuri Uioara de Sus” având cod CPV 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport, prin procedura „cerere de oferte” criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut
dimensiune fișier: 144 KB   |   31.10.2012


descarcaHotărârea nr. 164/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei „achiziţie coşuri de gunoi stradal cod CPV:34928480-6- containere si pubele de deşeuri” prin procedura „achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut
dimensiune fișier: 145 KB   |   31.10.2012


descarcaHotărârea nr. 165/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind incheierea contractelor de închiriere a apartamentelor din blocul 3AB-72ANL si 7 AB-73ANL…
dimensiune fișier: 141 KB   |   31.10.2012


descarcaHotărârea nr. 166/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului pe anul 2012 conform anexei nr.1 si modificarea listelor de investitii conform anexei nr 2.
dimensiune fișier: 134 KB   |   31.10.2012


descarcaHotărârea nr. 167/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea procedurii de acordare a reducerilor de la plata impozitului pe clădiri sau terenuri, pentru anul 2013 de care vor beneficia persoanele fizice îndreptăţite”
dimensiune fișier: 154 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 168/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre
dimensiune fișier: 143 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 169/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPRIVIND REPARTIZAREA APARTAMENTELOR ANL, LIBERE IN DATA DE 26.11.2012, CONFORM ANEXEI, PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA HOTĂRÂRE
dimensiune fișier: 144 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 170/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea contului trimestial de executie a bugetului local pentru anul 2012…
dimensiune fișier: 179 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 171/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind peluarea urmatoarelor obiective fara sarcini de la SC OCNA PREST SRL in patrimoniul privat al orasului Ocna Mureş după cum urmează: magazie metalică in valoare de 2586,17 lei si autocontainer de gunoi in valoare de 11311,60 lei cap cilindrică: 5491 cmc, nr inv 4333, teren 1371,9 mp situat in Ocna Mureş str 9 mai, nr.6
dimensiune fișier: 181 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 172/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind trecerea staţiei de epurare a oraşului Ocna Mureş din domeniul public in domeniul privat al oraşului Ocna Mureş in vederea demolării ei, imobil inscris in CF 70565 Ocna Mureş, cu nr cadastralnr top 70565 si este formnat din teren si constructţiile de pe el
dimensiune fișier: 144 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 173/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE SISTEMATIZARE A TRAFICULUI RUTIER PE RAZA ORASULUI OCNA MUREŞ PRIN MONTAREA DE INDICATOARE RUTIERE ”
dimensiune fișier: 171 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 174/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acceptarea donaţiei pentru terenul proprietate privată a unor persoane fizice – teren arabil în suprafaţă de 941 m.p., înscris în C.F. nr. 71985 Ocna Mureş (nr. cf vechi 3852), cu nr. top. 233/12, în vederea prelungirii străzii Ciocârliei din oraşul Ocna Mureş
dimensiune fișier: 170 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 175/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea HCLOM nr. 136/27.09.2012 privind numirea noilor reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Ocna Mureş
dimensiune fișier: 209 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 176/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea luării măsurilor de asigurare a serviciului public de salubrizare în oraşul Ocna Mureş prin procedura de negociere fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare, pe perioadă determinată, respectiv până la încheierea contractului de concesiune cu un nou operator conform documentaţiei aprobate prin HCLOM nr.124/30.08.2012
dimensiune fișier: 164 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 177/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind repatizarea unui alt spatiu cu chirie, pentru sediul PNL filiala Ocna Mureş spaţiu cuprins in domeniul privat al oraşului Ocna Mureş
dimensiune fișier: 180 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 178/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de servicii “Prestări de servicii de ecarisaj în oraşul Ocna Mureş” cod CPV 85200000-1 delegarea serviciului public de ecarisaj, prin achiziţie directă, criteriul de atribuire aplicat fiind preţul cel mai scăzut.
dimensiune fișier: 212 KB   |   29.11.2012


descarcaHotărârea nr. 179/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind achizitiţia ,,Servicii de evaluarea a domeniului public al oraşului Ocna Mureş-cod CPV -79419000-4 ,,Servicii de consultanţă in domeniul evaluării”-valoare estimată (fără T.V.A) de 28000,00 lei, respectiv 6085,76 euro
dimensiune fișier: 141 KB   |   16.01.2013


descarcaHotărârea nr. 180/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de servicii “Prestări de servicii de ecarisaj în oraşul Ocna Mureş” cod CPV 85200000-1
dimensiune fișier: 208 KB   |   16.01.2013


descarcaHotărârea nr. 181/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind insusirea Studiilor executate de catre S.C. MINESA – Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere S.A. in baza Contractului de servicii inregistrat la Primaria orasului Ocna Mures cu nr. 8152/30.06.2012 şi aprobarea plăţii acestora
dimensiune fișier: 153 KB   |   16.01.2013


descarcaHotărârea nr. 182/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind însuşirea de către Consiliul local al orasului Ocna Mures a proiectului pentru lucrarea „Amenajare teren Ocna Mureş în zona intersecţiei str. Mihai Eminescu cu str. N. Iorga-porţiunea afectată de scufundarea de teren din 22.12.2010-Reconstrucţie ecologică prin aducerea la forma iniţială a terenului” şi aprobarea plăţii acestui proiect
dimensiune fișier: 144 KB   |   16.01.2013


descarcaHotărârea nr. 183/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată
dimensiune fișier: 155 KB   |   14.01.2013


descarcaHotărârea nr. 184/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea Convenţiei de asociere (parteneriat) incheiată între Consiliul Local Ocna Mureş şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în baza Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 161/31.10.2011 în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Centrul de zi pentru copii din Aşezământul “Sf.Serafim de Sarov” din localitatea Războieni-Cetate
dimensiune fișier: 163 KB   |   14.01.2013


descarcaHotărârea nr. 185/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea Contractului de Concesiune nr. 18037/30.12.2009 referitor la terenul proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, loc de casă in suprafaţă de 700 mp situat în oraşul Ocna Mureş, satul aparţinator Razboieni-Cetate înscris in CF 70275 Ocna Mureş, cu nr top 359/2/30, prin renunţarea concesionarului Lapoşi Zoltan
dimensiune fișier: 157 KB   |   14.01.2013


descarcaHotărârea nr. 186/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea Contractului de Concesiune nr. 17948/24.11.2010 referitor la terenul proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, loc de casă in suprafaţă de 222 mp situat în oraşul Ocna Mureş, strada Liliacului, nr 16 înscris in CF 70277 Ocna Mureş, cu nr top 1454/114, prin renunţarea concesionarului Burian Remus Claudiu
dimensiune fișier: 153 KB   |   14.01.2013


descarcaHotărârea nr. 187/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind inscrierea in intravilanul oraşului Ocna Mureş a terenurilor inscrise in CF 71636 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 71636 in suprafată de 2500 mp, CF 71637 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 71637 în suprafată măsurată de 9012 mp şi CF 70754 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 70754 în suprafaţă măsurată de 10150 mp
dimensiune fișier: 159 KB   |   14.01.2013


descarcaHotărârea nr. 188/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunurilor mijoace fixe şi obiecte de inventar ale Primăriei oraşului Ocna Mureş, propuse la casare în urma inventarului din data de 31.12.2011
dimensiune fișier: 163 KB   |   14.01.2013


descarcaHotărârea nr. 189/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarei bugetului orasului Ocna Mureş pe anul 2012 , , conform anexei nr.1, si modificarea listelor de investitii conform anexei nr 2.
dimensiune fișier: 142 KB   |   14.01.2013


descarcaHotărârea nr. 190/2012 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încheierea unei Convenţii de asociere între Consiliul local Ocna Mureş şi Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Centrul de zi pentru copii din Aşezământul de protecţie socială “Sf. Mucenic Ciprian” Ocna Mureş .
dimensiune fișier: 157 KB   |   14.01.2013

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support