Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pentru a vizualiza fișierele marcate cu pictograma PDF (Portable Document Format) aveți nevoie de programul Adobe Reader. Daca nu-l aveți instalat, puteți să descărcați programul de pe pagina adobe.com sau [ direct de aici ] (legatura externa).


descarcaHotărârea nr. 1/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind însușirea Hotărârii nr.13/2016 a Asociației ,,Apa Alba”privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de Operatorul Regional SC APA CTTA SA Alba, pentru perioada 2017-2022
|   04.02.2017


descarcaHotărârea nr. 2/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind exprimarea acordului de preluare fără plată, din patrimoniul județului Alba în patrimoniul orașului Ocna Mureș, a bunurilor prevăzute în anexa listei de inventariere, aflate în cuprinsul adresei nr. 22328/V/A/5 din 16.12.2016 a Consiliului Județean Alba
|   04.02.2017


descarcaHotărârea nr. 3/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind excedentul bugetar al UAT orașul Ocna Mureș pe anul 2016
|   04.02.2017


descarcaHotărârea nr. 4/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea tarifelor pentru prestarea activităţii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   04.02.2017


descarcaHotărârea nr. 5/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna decembrie 2016
|   04.02.2017


descarcaHotărârea nr. 6/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării valorii TVA de la 20 % la 19% pentru contractele în derulare rămase de executat la 01.01.2017
|   04.02.2017


descarcaHotărârea nr. 7/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea și completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul UAT orașul Ocna Mureș pe anul 2017
|   04.02.2017


descarcaHotărârea nr. 8/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea contractului de arendare nr 2054 din14.02.2014, pe perioada 14.02.2017-13.02.2018
|   04.02.2017


descarcaHotărârea nr. 9/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea Proiectului Tehnic întocmit de către S.C ROMASCO CONCEPT SRL pentru lucrarea „Modernizare străzi Memorandumului, Mihai Viteazu, Șt. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș”
|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 10/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuție pentru anul 2016 pentru actvitatea desfășurată în cadrul instituției oraș Ocna Mureș, pentru Clubul Sportiv Ocna Mureș și pentru Unitatea Medico-Socială din orașul Ocna Mureș
|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 11/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local”care vor fi executate în anul 2017 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 12/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea „Strategia de eficiență energetică a UAT Ocna Mureș pentru perioada 2017-2030

|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 13/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea HCLOM NR 96/2016, începând cu 01.02.2017

|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 14/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr. 15872 din 14.11.2012 pentru apartamentul nr. 6 din bloc 3AB-73-ANL,sc.B, situat în Ocna Mureș, str.Colonia Monchim, nr. 12, începând cu data de 12.02.2017

|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 15/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind majorarea contribuției personale de întreținere datorată de către persoanele asistate în Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș de la 850 lei/lună în prezent, la 1200 lei/lună, incepând cu luna februarie 2017
|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 16/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate doamnei Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 17/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea transmiterii cotei de ½ părți asupra unui teren, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului „Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș”
|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 18/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea din bugetul Oraşului Ocna Mureş pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Cisteiu de Mureş”
|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 19/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea din bugetul Oraşului Ocna Mureş pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Grădinița cu program normal Cisteiu de Mureş”
|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 20/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea Oraşului Ocna Mureş pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Școala primară Uioara de Sus”
|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 21/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Orașului Ocna Mureș pentru anul 2016
|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 22/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul public al UAT Ocna Mureş a terenului în suprafață de 9 mp, situat administrativ la adresa din Ocna Mureș, Str. 9 Mai, nr 3, din incinta Pieței Agroalimentare a orașului Ocna Mureș, loc. nr. 3, jud. Alba
|   04.03.2017


descarcaHotărârea nr. 23/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”.
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 24/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE între oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş și județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a obiectivului „Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 25/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea: „CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI IN PARCARE, PILON PUBLICITAR, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 26/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autoturismele din dotarea Primăriei orașului Ocna Mureș

|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 27/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art.1 al HCLOM nr.1/09.01.2017

|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 28/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea Contractului de închiriere nr 18040 din 30.12.2009, la solicitarea chiriașului Vătu Traian, pentru spațiul situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3 – compartimentul nr. 1 (piața agralimentară), jud. Alba
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 29/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru clarificarea termenului de aplicare a prevederilor HCLOM nr272/17.12.2015

|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 30/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2017
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 31/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea, începând cu 01.03.2017, a contractului de închiriere nr.8942/03.07.2014 încheiat între Orașul Ocna Mureș și Frânc Tudorica, chiriaș, în urma decesului titularului
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 32/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea obiectului repartiției care face obiectul art.1 lit.a) din HCLOM nr 197/29.09.2016 din spațiu locativ atribuit inițial identificat cu apartamentul nr.3, situat în Ocna Mureș, str. M. KOgălniceanu, nr.1, jud.Alba, cu spațiul locativ nou situat în str. Zaharia Bârsan, nr.6, ap.3, jud. Alba, în suprafață utilă totală de 22,63 mp
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 33/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an, începând cu 01.04.2017, a doi chiriaşi din bl 7AB-73-ANL, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim , nr 12, jud. Alba, respectiv doamna Haiduc Mihaela şi domnul Armanca Vasile
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 34/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind renunțarea domnului Bîrcea Marius Ciprian la repartiția apartamentului nr. 2, situat în Ocna Mureș, str.Digului, nr.20, bl.3AB-72 ANL, scara A
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 35/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea transmiterii unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în domeniul public al județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G – DJ 107D (Uioara de Sus)-Noşlac-Căptălan-Copand-Stâna de Mureş-Găbud-limita Jud. Mureş
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 36/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea și actualizarea HCLOM nr134/12.07.2016 de aprobare a documentației de licitație pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv de colectare și transporet a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 37/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate doamnei Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 38/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2017, la nivelul orașului Ocna Mureș

|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 39/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea listei de priorități pentru locuințe convenabile pentru anul 2017

|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 40/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind declasarea unui sector de drum din DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mures) – Noslac – Captalan – Copand – Stana de Mures – Gabud – limita jud. Mures, situat în judeţul Alba
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 41/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna februarie 2017
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 42/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate doamnei prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 43/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea încheierii unui contract de concesiune între Orașul Ocna Mureș și numitul Decean Gheorghe, având ca obiect terenul situat în Ocna Mureș, str. Mihai Eminescu, nr. 4A, în suprafață de 24 mp
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 44/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind transmiterea unui bun imobil-clădire și terenul aferent-din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna Mureș și în administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureș
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 45/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea scutirii de la plata chiriei, începând cu data de 01.04.2017, pentru doamna Cozac Maria, titulara a contractului de inchiriere nr. 8943/03.07.2014, pentru spatial locativ situat in Ocna Mures, str. Zaharia Birsan, nr. 6, ap. 4, jud. Alba
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 46/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acceptarea donației domnului Engi Corneliu Ștefan și a doamnei Chiorean Andrea având ca obiect terenul arabil în suprafață de 506 mp, situat administrativ în extaravilanul localității Ocna Mureș- Uioara de Sus în locul numit „După Șură Benko” identificat cu CF. nr.72690- Ocna Mureș, nr. cadastral 72690 și număr parcelă 845/2/2
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 47/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafață de 742 mp. din acte și 745 mp. măsurată,înscris in C.F. nr. 79111 Ocna Mureș, nr. top. 625/2/10 situat administrativ în Cisteiu de Mureș, nr. 109J, jud. Alba
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 48/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind numirea (componența) comisiilor de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de concesiune sau închiriere a terenurilor sau spațiilor care aparțin domeniului public și domeniului privat al orașului Ocna Mureș
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 49/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr. 16385 din 23.11.2012 , începând cu data de 03.04.2017, respectiv a contractului de închiriere nr.18/03.01.2017, începând cu 14.04.2017, pentru locuințele situate în Ocna Mureș, str. Digului, Bl.3AB 72ANL, Sc B
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 50/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea bugetului UAT Oraşul Ocna Mureş şi a Listelor de investiţii aferente anului 2017, conform anexelor nr. 1 – 24 care fac parte integrantă din prezenta
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 51/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2017, conform anexelor 1-8

|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 52/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare consumabile pentru imprimante şi copiatoare” cod CPV 30125100-2-CARTUŞE TONER şi 30192113-6 CARTUŞE DE CERNEALĂ prin „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 53/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea înscrierii în domeniul privat al UAT oraşul Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafaţă de 700 mp, situat în Ocna Mureş, loc. Războieni-Cetate, nr.228T, înscris în CF.71738-Ocna Mureş, loc.Războieni-Cetate şi transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a UAT oraşul Ocna Mureş
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 54/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de amenajare Bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș” cod CPV 45200000-9-lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice” prin procedura „licitație deschisă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 55/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de reparații și consolidare Grădiniţa cu program normal Cisteiul de Mureş” cod CPV 45453000-7 – lucrări de reparații generale și de renovare prin procedura, „procedură simplificată”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 56/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de reparații și consolidare Școala primară Cisteiul de Mureş” cod CPV 45453000-7 – lucrări de reparații generale și de renovare prin procedura „procedură simplificată”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 57/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de reparații și consolidare Școala primară Uioara de Sus” cod CPV 45453000-7- lucrări de reparații generale și de renovare prin procedura „procedură simplificată”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 58/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art.2, alin. (1), punctul 2 din HCLOM nr.4/09.01.2017

|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 59/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea realizării unei uși de acces la spațiul „Radiologie” din Policlinica orașului Ocna Mureș

|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 60/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei de „Furnizare produse de curăţenie” cod CPV:39831240-0 – produse de curăţenie, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 61/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de proiectare amenajare Piață industrială în orașul Ocna Mureș” prin procedura „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „cel mai bun raport calitate-preț”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 62/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de dirigenție de șantier pentru Lucrări de amenajare Bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș” cod CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura „procedura simplificată”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 63/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de dirigenție de șantier lucrări de reparații Grădiniţa cu program normal Cisteiul de Mureş” cod CPV 71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura „achiziție directă” , criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 64/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații și consolidare Școala primară Cisteiul de Mureş” cod CPV 71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 65/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații și consolidare Școala primară Uioara de Sus” cod CPV 71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 66/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea sumei de 1.500 lei necesară organizării spectacolului de pricesne „Lumina Învierii” care se va desfăşura la Casa de Cultură „Ion Sângereanu” Ocna Mureş, în data de 7 aprilie 2017
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 67/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea trecerii, din domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului cu CF. 79107- Ocna Mureş, nr.cad.79107 în suprafaţă de 2888 mp, în domeniul public al oraşului Ocna Mureş și alipirea terenului înscris în CF.79107-Ocna Mureş, cu nr.cad.79107 în suprafaţă de 2888 mp. cu terenul înscris în CF.79116- Ocna Mureş cu nr. cad.79116 în suprafaţă de 330 mp., în vederea formării unui singur imobil, pe care să se amenajeze piaţa industrială
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 68/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea situației denumite ”Evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş”

descarcaAnexa A la Hotărârea nr. 68/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa A

descarcaAnexa B la Hotărârea nr. 68/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa B

|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 69/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind achiziționarea, în condițiile legii, de servicii socio-medicale necesare în procesul de recuperare al copiilor cu dizabilități, în limita sumei de 1.193 lei/lună/beneficiar
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 70/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșde aprobare a propunerilor pentru criteriile de acces la locuinţă şi criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 71/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferent anului 2017 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local aprobat prin HCLOM nr.226/19.12.2013
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 72/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea și completarea Anexei nr 2-„Achizițiile directe la programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017” aprobata prin art.2 al HCLOM nr 51/21.03.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 73/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de proiectare privind reabilitarea termică a SPITALULUI Orăşenesc Ocna Mureş şi a POLICLINICII Ocna Mureş”, cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice prin procedura „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „cel mai bun raport calitate – preţ”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 74/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea Regulamentului privind organizarea păşunatului şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș

|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 75/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- pentru lucrarea de investiții „Modernizare str.Ax Sever, V.Lupu și Șt. Augustin de la podul peste canalul de gardă până la intersecția cu str. T. Vladimirescu”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 76/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice a unor investiții din domeniul apă-canalizare

|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 77/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru `Lucrări de modernizare a str. Memorandumului, M. Viteazul, St. O. Iosif, Vadului și Râului din Ocna Mureș”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 78/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru „Lucrări de modernizare a str. Axente Sever, Vasile Lupu și Șt. Augustin-de la podul peste canalul de gardă până la intersecția cu str. T. Vladimirescu- din orașul Ocna Mureș”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 79/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru „Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări de modernizare a strazilor Memorandumului, M. Viteazu, St. O. Iosif, Vadului și Rîului din Ocna Mureș”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 80/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice pentru „Lucrări de dirigentie de șantier pentru lucrări de modernizare a str. Axente Sever, Vasile Lupu și Șt. Augustin din Ocna Mureș”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 81/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea suspendării derulării Contractului de concesiune nr. 16.716/17.10.2016 încheiat cu concesionarul Trif Beatrice având ca obiect terenul de 32 mp situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.1A, jud. Alba
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 82/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației cadastrale a terenului de 32 mp. situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.1A, care face obiectul Contractului de concesiune nr. 16.716/17.10.2016 încheiat cu concesionarul Trif Beatrice
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 83/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an de la data expirării, a chiriaşilor din bl 72 ANL, situat în Ocna Mureş, strada Digului, nr. 20, inscrişi în anexă, parte integrantă din prezenta
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 84/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru revocarea HCLOM nr. 74/20.04.2017; aprobarea noului Regulament privind organizarea păşunatului şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 85/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea anexei nr. 2 a HCLOM nr 51 din 21.03.2017 privind achizițiile directe la programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 finanţate din bugetul local
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 86/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea HCLOM nr 73 DIN 12.04.2017 și aprobarea achiziţiei publice „Servicii de proiectare D.A.L.I. privind reabilitarea termică a SPITALULUI Orăşenesc Ocna Mureş şi a POLICLINICII Ocna Mureş” prin procedura, „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „cel mai bun raport calitate-preț”
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 87/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea art.1 alin (4) al HCLOM nr. 46/21.03.2017 privind acceptarea donației domnului Engi Corneliu Ștefan și a doamnei Chiorean Andrea având ca obiect terenul arabil în suprafață de 506 mp.situat administrative în extravilanul localității Ocna Mureș-Uioara de Sus în locul numit,,După Șură Benko” identificat cu CF nr 72690-Ocna Mureș, nr cad 72690, nr. parcela 845/2/2
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 88/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget şi modificarea listei de investiţii conform anexelor nr. 1 și 2
|   09.05.2017


descarcaHotărârea nr. 89/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2017 – 2018
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 90/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna martie și aprilie 2017
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 91/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului pentru UAT Ocna Mureș
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 92/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri pe LOTUL 1, ZONA 1 de operare precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 93/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse pentru semestrul II, anul şcolar 2016-2017 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orasul Ocna Mureş
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 94/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al UAT Ocna Mureş a imobilului-apartament proprietate de stat în suprafață de 45 mp situat în Ocna Mureș, str. Mihail Kogălniceanu, bl.30, sc.B, ap.4, jud. Alba
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 95/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea scutirii de la plata chiriei, doamnei Nagyi Eva Alina, titular al contractului de închiriere nr.8952/03.07.2014, pentru spaţiul locativ situat în Ocna Mureş, str.M. Kogălniceanu nr.1
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 96/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr 16344/23.11.2012, începând cu data de 02.06.2017, ca urmare a denunțării unilaterală de către chiriaș
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 97/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea hotărârilor nr.196/25.09.2014 și respectiv nr.44/21.03.2017; transmiterea unui bun imobil-clădire și terenul aferent-din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna Mureș
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 98/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 99/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice și închirierea, prin licitație publică, a terenului situat la adresa din Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, jud. Alba, înscris în CF 71856 Ocna Mureș, cu nr. cad. 71856, nr top 1752/3/8, în suprafață de 7,00 mp
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 100/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice și închirierea, prin licitație publică, a terenului situat la adresa din Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, jud. Alba, înscris în CF 73314 Ocna Mureș, cu nr. cad. 73314, nr top 1752/3/6, în suprafață de 7,00 mp
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 101/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea formei finale a criteriilor de acces la locuinţă şi criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 102/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLOM nr 76/20.04.2017, respectiv anexa 3, obiect 1 Domeniul public al orașului Ocna Mureș-Rețele de canalizare-reabilitare, pct.12 Ocna Mureș, Aleea Independenței, coloana 5, Descrierea lucrării
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 103/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru completarea Hotărârii nr. 84/27.04.2017 privind aprobarea noului Regulament privind organizarea păşunatului şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 104/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind compensarea contravalorii investiției , în limita de 2587,50 lei pentru realizarea , de către S.C. X-RAY Digital SRL a unei uși de acces din tâmplărie PVC, cu protecție din folie de plumb la spațiul ,,Radiologie” din Policlinica orașului Ocna Mureș cu redeventa datorată de concesionar, conform contractului de concesiune nr.16918 din 17.10.2016
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 105/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru realizarea proiectelor de amenajamente pastorale ale pajiștilor permanente situate pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 105/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru realizarea proiectelor de amenajamente pastorale ale pajiștilor permanente situate pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 106/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea anexei nr 2 a HCLOM nr 51 din 21.03.2017 privind achizițiile directe la programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 finanţate din bugetul local
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 107/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice a concesiunii terenului în suprafață de 250 mp, situat în Ocna Mureș, str. Narciselor, nr.6, înscris în CF 74686-Ocna Mureș (CF vechi 3213)
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 108/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget şi modificarea listei de investiţii conform anexelor nr.1 și 2
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 109/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ pentru investitia: “CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ, RECLAME PE FAȚADE ȘI ÎN PARCARE, PILON PUBLICITAR, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER”
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 110/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism a orașului Ocna Mureș
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 111/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren situat în Ocna Mureş, str. Lungă, nr.256 A, în suprafaţă totală de 3593 m.p., înscris în C.F. nr. 72323 Ocna Mureş, cu nr. cad/top. 846/19/1/1/2
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 112/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren situat în Ocna Mureş, str. Ecaterina Varga, nr.5, în suprafaţă totală de 770 m.p., înscris în C.F. nr. 77824 Ocna Mureş, cu nr. cad/top.77824
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 113/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – teren situat în Ocna Mureş, str. Avram Iancu, nr.11, în suprafaţă totală de 337 m.p., înscris în C.F. nr. 72697 Ocna Mureș (provenită din conversia CF nr 924 Ocna Mureș) Ocna Mureş, cu nr. cad/top.1741/2
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 114/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a cotei de 86/327 părți din terenul proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – situat în Ocna Mureş, str. B.P.Hașdeu, nr.15,jud. Alba, în suprafaţă totală de 327 m.p., înscris în C.F. nr. 72820 Ocna Mureș cu nr. cad/top.1577
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 115/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Orașul Ocna Mureș, Liceul Teoretic ”Petru Maior” din Ocna Mureș, Fundația PROGPERS din Alba Iulia și Asociația ASMEA Ocna Mureș în vederea accesării și implementării în comun a proiectului de interes public local intitulat IMPACT cod MySMIS 114638
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 116/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea noului cuantum al chiriilor aferente locuințelor realizate în regim ANL în orașul Ocna Mureș, începând cu 01.06.2017
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 117/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea atribuirii unui spațiu cu destinație de Club al Pensionarilor pentru toți vârstnicii din orașul Ocna Mureș, aprobarea unui program de activități care să fie desfășurate în cadrul Clubului Pensionarilor, conform anexei
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 118/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea relocării unor persoane care locuiesc fără titlu în construcția denumită baraca nr 4 amplasată pe terenul proprietate a UAT Ocna Mureș, situat la adresa din Ocna Mureș, str. G. Barițiu și identificat cu CF. Nr 71127 Ocna Mureș, nr top 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 119/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim taxi aprobat prin HCLOM nr. 103/2008, anexa nr. 1
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 120/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr 288/09.01.2013, începând cu data de 20.07.2017, ca urmare a denunțării unilaterale de către chiriaș
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 121/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind parcelarea terenului din CF 79136 Ocna Mureș în doua loturi și înscrierea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a imobilului- rezervor în suprafață construită de 238 mp, precum și a terenului aferent în suprafață de 2416 mp, având categoria de curți, construcții identificat cu lotul nr 1, cu nr top 2065/2/2/2/2/2/2/2/1
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 122/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind trecerea din perimetrul extravilan al orașului Ocna Mureș, localitatea componentă Uioara De Sus, în intravilanul orașului Ocna Mureș a unor imobile
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 123/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna mai 2017
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 124/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie al Bugetului Local al oraşului Ocna Mureş la data de 31.03.2017, conform anexelor nr. 1 și 2.
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 125/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea contribuției la fondul IID pentru investiția pentru înlocuirea conductelor de la rețeaua de apă potabilă de pe străzile Vasile Lupu, Axente Sever , Înfrățirii și 8 Martie
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 126/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 127/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor nr.1, 2 și 3
|   09.08.2017


descarcaHotărârea nr. 129/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea termenelor contractelor de închiriere, cu încă un an de la data expirării, a chiriaşilor din bl 73 ANL, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr. 12, înscrişi în anexca care face parte integrantă din prezenta.
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 130/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor ANL, conform anexei
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 132/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 135/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind dezlipirea imobilului înscris în CF. 78990 Ocna Mureș cu număr cadastral 78990, în două noi loturi
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 136/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 137/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind eșalonarea la plată a sumelor datorate UAT Orașul Ocna Mureș de către debitoarea S.C. CEZIANA STAR SRL în baza Sentinței civile nr.205/2017 pronunţată în Dosar nr.2160/175/2016 rămasă definitivă şi executorie
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 138/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind darea în folosință gratuită a terenului situat în Cisteiu de Mureș, nr.109J, Ocna Mureș, jud. Alba, Bisericii Creștine Baptiste- Muntele Sionului
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 139/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea unui mandat special d-lui primar Vințeler Silviu , ca reprezentat al CLOM în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba”, pentru a vota hotărârea Asociației privind modificarea prețurilor la apa potabilă și a tarifelor la canalizare
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 140/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartizarea cu chirie, pe durata de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire consecutivă , cu câte un an a apartamentului nr 12 din blocul 26, domnului Pădurean Romeo, domiciliat în orașul Ocna Mureș, str. Dumbrava , nr.4
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 141/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 142/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea contractului de închiriere nr 9219/26.07.2010 cu jumătate din perioada inițială
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 143/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea înscrierii în domeniul privat al UAT orașul Ocna Mureș a terenului proprietate de stat în suprafață de 700 mp, situat în Ocna Mureș, loc. Războieni-Cetate, nr. 228 S, înscris în CF 71738 –Ocna Mureș și concesionarea către noii proprietari ai construcțiilor
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 144/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 145/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea documentației tehnico-economice –faza DALI, aferenta obiectivului “Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului orăşenesc Ocna Mureş“ și a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului conform anexei.
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 146/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea documentației tehnico-economice –faza DALI, aferenta obiectivului “Creşterea eficienţei energetice în clădirea Policlinicii orașului Ocna Mureş“, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului conform anexei.
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 147/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ,,Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş” și aprobarea cofinanţării cu suma de 826.120,34 lei, de la bugetul local al UAT Ocna Mureş la cheltuielile totale ale proiectului
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 148/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget pe anul 2017conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii pe anul 2017, conform anexelor nr. 2 și 3
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 149/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iunie 2017
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 150/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr 287/09.01.2013, începând cu data de 22.09.2017, ca urmare a denunțării unilaterale de către chiriaș.
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 151/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic şi Detalii execuţie, documentaţia nr.54/2017 întocmită de proiectantul general SC Birou Proiectare Chiriac SRL, indicatorii tehnico-economici pentru realizarea proiectului “Amenajare Piaţă industrială în oraşul Ocna Mureş”, conform anexei.
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 152/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind îndreptarea erorii materiale din art.1 al HCLOM nr 59 din 30.03.2017 și respectiv din art.1 al HCLOM nr.104 din 25.05 2017
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 153/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind incetarea obligatiilor de plata a contravalorii abonamentului de instalatii catre operatorul de servicii de apa si canalizare SC APA CTTA SA, incepand cu data de 01.09.2017
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 154/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea și completarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2017, conform anexelor
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 155/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind execuția bugetară aferentă evenimentului de interes public local ,,Festival Internațional de Folclor Aiud-Ocna Mureș”care s-a desfășurat în orașul Ocna Mureș, în perioada 6-8 august 2017, pentru suma de 63877,71 lei
|   09.10.2017


descarcaHotărârea nr. 156/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind desemnarea de reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Ocna Mureş, ai Scolii Gimnaziale ,,Lucian Blaga” Ocna Mureș și al Liceului Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureș
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 157/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea scutirii de la plata chiriei, domnului Hoca Cristian Ștefan, titular al contractului de închiriere nr.19039/11.12.2015, pentru spaţiul locativ situat în Ocna Mureş, str.Colonia Monchim, nr.12, bl.7AB-73-ANL, sc.B, ap.8
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 158/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş pentru anul 2018, conform anexelor 1,2,3 , care fac parte integrantă din prezenta
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 159/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a Organigramei Primăriei orașului Ocna Mureş conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta.
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 160/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 161/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr 15880/14.11.2012, începând cu data de 12.10.2017, ca urmare a denunțării unilaterale de către chiriaș
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 162/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr.3941/21.03.2014, începând cu data de 30.09.2017, ca urmare a decesului titularului contractului de închiriere
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 163/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind înscrierea în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureş a imobilului proprietate de stat, situat administrativ în Ocna Mureș, str. Lungă, nr. 152, jud. Alba
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 164/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr. 101 din 25.05.2017 și revocarea Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr. 130 din 11.07.2017
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 165/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul II 2017, conform anexelor nr. 1 și 2I pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției Oraș Ocna Mureș, .a contului trimestrial de execuție pentru trimestrul II 2017 la Clubul Sportiv Ocna Mureș, conform anexei nr.3 și a contului trimestrial de execuție pe trimestrul II 2017 la Unitatea Medico-Socială din orașul Ocna Mureș, conform anexei nr. 4
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 166/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice între Oraşul Ocna Mureş- în calitate de achizitor şi Cabinet Avocatură Costin N. Mircea –Nicolae- prestator, pentru reprezentarea Oraşului Ocna Mureş, Consiliului Local al Oraşului Ocna Mureş şi a Primarului Oraşului Ocna Mureş în dos. nr. 11580/3/2017
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 167/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind revocarea art.1, pct.1 din HCLOM nr 149 din 30.08.2017 referitor la alocarea sumei necesare plății contravalorii plății cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar pentru luna iunie 2017 și alocarea sumei de 920 lei din bugetul Unității Admninistrativ –Teritorale Ocna Mureș pe anul 2017, în vederea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice de la Liceul Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureș, respectiv luna iunie -840 lei și luna iulie 2017-80 lei
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 168/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna MureșPrivind revocarea Hotararii Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr. 91/25.05.2017 referitor la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului pentru UAT Ocna Mureș
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 169/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartizarea ap.nr. 7 din bl.26, sc.A, doamnei Balla Ioana Dorina, domiciliată în Ocna Mureș, strada Ștefan Augustin, nr. 9
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 170/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea alocării sumei de 67500 lei pentru unitățile de cult religios recunoscute legal de pe raza orașului Ocna Mureș
|   29.11.2017


descarcaHotărârea nr. 171/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea regimului juridic al terenurilor pe care urmeaza a se executa investiția ,,Modernizare străzi Memorandumului, Mihai Viteazu, St. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 172/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget pe anul 2017conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii pe anul 2017, conform anexei nr. 2
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 173/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici la cota TVA de 19% cu susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Memorandumului, Mihai Viteazu, Șt. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș”, județul Alba
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 174/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea suspendării derulării Contractului de concesiune nr. 16.716/17.10.2016 încheiat cu concesionarul Trif Beatrice având ca obiect terenul de 32 mp situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.1A, jud. Alba
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 181/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru aprobarea noului management al traficului privind circulația publică pe strada Horea, strada Closca și strada Crișan din orașul Ocna Mureș
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 182/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea casării instalaţiei RX-diagnostic, cu un post grafie, tip ELTEX 400, seria 489/1 și instalaţie fixă de RX-diagnostic dentar, cu un post grafie, tip DENTIX 2, seria 76/1976/1994, proprietate a UAT Orașul Ocna Mureș
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 183/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea schimbului de apartamente între Cociș Ioana Rodica, chiriaș al apartamentului situat în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr.14, bl.74- 6ABC, sc A, ap.9, în suprafață utilă de 51,70 mp, și Stoica Ioana Maria, chiriaș al apartamentului situat în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr.14, bl. 74- 6ABC, sc. .A ap.4, în suprafață utilă de 57,15 mp
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 184/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea casării mijoacelor fixe și obiectelor de inventar proprietatea UAT Orașul Ocna Mureș, conform anexelor, parte integrantă din prezenta
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 185/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea contractului de închiriere nr.17275/21.10.2016, pe o perioadă de 12 luni de la data expirării termenului contractual pentru numita Covaciu Zorița, domiciliată în Ocna Mureș, str. 1 Mai, bl.41, ap.45, jud. Alba
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 186/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind repartizarea ap. nr. 48 din bl.26, str. Aleea Independenței, Ocna Mureș, jud. Alba domnului Stoica Geza, domiciliat în Ocna Mureș, str. Aleea Independenței, bl. 26, ap.18, cu titlu de locuință convenabilă
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 187/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru înființarea, în subordinea Consiliului local Ocna Mureș, a Serviciului public de ecarisaj/gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Ocna Mureș și concesionarea, prin delegare de gestiune, a acestui serviciu
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 188/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea raportului de cheltuieli pentru evenimentul cultural de interes public local ,,Mureş pe marginea ta” ediţia a XXX-a, desfăşurat la Ocna Mureş.
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 189/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșpentru modificarea şi completarea HCLOM nr.133/27.07.2017 privind salariile de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi ale serviciilor publice din subordinea Consiliului local.
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 190/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea şi completarea Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 191/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de amenajare Piaţă industrială în oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 45213140-6 – Lucrări de construcţii de pieţe – prin procedura « procedură simplificată» criteriul de atribuire fiind «preţul cel mai scăzut»
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 192/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de proiectare amenajare parcuri centrale în oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 71220000-6 – servicii de proiectare arhitecturală prin procedura « procedură simplificată » criteriul de atribuire fiind « Cel mai bun raport calitate – preţ»
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 193/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de dirigenţie de şantier pentru lucrări de amenajare Piaţă industrială în oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor – prin procedura « procedură simplificată» criteriul de atribuire fiind «preţul cel mai scăzut»
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 194/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind îndreptarea erorii din cuprinsul art.1 al HCLOM nr 125/29.06.2017 privind contribuția la investiția de interes public local ,,Înlocuire conducte de la rețeaua de apă potabilă de pe străzile Vasile Lupu,Axente Sever, Înfrățirii și 8 Martie”
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 195/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea contractului de închiriere nr.17273/21.10.2016, pe o perioadă de 12 luni de la data expirării termenului contractual pentru numitul Șinca Ioan, domiciliat în Ocna Mureș, str. Fabricii, ap.1, jud. Alba
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 196/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind clarificarea situației juridice a unor imobile situate în zona ,,A” de influență a Câmpului de Sonde
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 197/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea HCLOM nr 122 din 29.06.2017 prin care s-a aprobat trecerea unor terenuri din perimetrul extravilan al orașului Ocna Mureș, localitatea componentă Uioara de Sus în intravilanul orașului Ocna Mureș
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 198/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile august și sepembrie 2017
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 199/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget pe anul 2017conform anexei , care face parte integranta din prezenta
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 200/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei de 27550 lei la capitolul 68.02.50 ‚’’Asistența socială’’, pentru continuarea sustenabilității proiectului ’’Centrul educational Egalitate de Șanse’’,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
|   03.01.2018


descarcaHotărârea nr. 208/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și a altor sume ce se fac venit al bugetului local, care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2018
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 209/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de burse pentru semestrul I, anul şcolar 2017-2018 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orasul Ocna Mureş
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 210/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind prelungirea contractului de închiriere nr.16382/23.11.2012, pe o perioadă de 12 luni de la data expirării termenului contractual pentru numitul Ocnean Cosmin, domiciliat în Ocna Mureș, str. Digului, nr 20A, bl.3AB-72-ANL, et. 4, ap.13, jud. Alba
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 211/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr 17272/21.12.2016, începând cu data de 01.11.2017, ca urmare a expirării termenului prevăzut în contract
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 212/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr 17999/20.11.2017, începând cu data de 22.12.2017, ca urmare a denunțării unilaterală de către chiriaș
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 213/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget pe anul 2017 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr.2 care fac parte integranta din prezenta
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 214/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea și completarea acordului de parteneriat nr.86/2017 încheiat în baza HCLOM nr.115/14.06.2017
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 215/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea valorii indicatorilor tehnico economici pentru realizarea proiectului “Amenajare Piaţă industrială în oraşul Ocna Mureş”
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 216/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 finanțate din bugetul local
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 217/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna octombrie 2017
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 218/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea modificării Statului de funcții și a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureș
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 219/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget pe anul 2017 conform anexei nr. 1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr. 2 care fac parte integranta din prezenta
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 220/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei, sumă necesară achiziționării cadourilor de Crăciun, pentru copiii din cadrul învățământului preuniversitar de stat, arondați Unității Administrativ Teritoriale Ocna Mureș
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 221/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna noiembrie 2017
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 222/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul 2018
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 223/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Proiectului Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 224/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea HCLOM nr.76 din 20.04.2017
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 225/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul III 2017, conform anexelor nr. 1 și 2 pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției Oraș Ocna Mureș
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 226/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea consumului de carburant al autoturismelor din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 227/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind modificarea art.3 al Hotărârii de Consiliu local al orașului Ocna Mureș nr 62 din 30.03.3017
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 228/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de proiectare faza DALI privind reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale „Lucian Blaga” clasele 0-VIII din oraşul Ocna Mureş”
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 229/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de proiectare faza DALI privind reabilitarea şi modernizarea Liceului Tehnologic clasele IX-XII din oraşul Ocna Mureş”
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 230/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind rectificarea de buget pe anul 2017 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr.2 care fac parte integranta din prezenta
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 231/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind încetarea contractului de închiriere nr 15876/14.11.2012, începând cu data de 22.12.2017, ca urmare a expirării termenului prevăzut în contract
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 232/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2018 bugetului UAT Orașul Ocna Mureș de către Asociația „Casa Tâmplarului”
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 233/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2018 bugetului UAT Orașul Ocna Mureș de către Asociația Creștină de Misiune și caritate ,,Bunul Samaritean”
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 234/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind aprobarea fondului pentru acordarea premiilor de excelenţă stabilite ,conform Legii nr. 153/2017, la nivelul Primăriei oraşului Ocna Mureş
|   29.01.2018


descarcaHotărârea nr. 235/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureșprivind revocarea HCLOM nr. 193/23.09.2015 și a HCLOM nr. 240/26.11.2015
|   29.01.2018

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support