Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț intenție achiziție “Servicii întocmire P.U.D. și Studiu Fezabilitate amenajare Complex sportiv în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “Servicii întocmire P.U.D. și Studiu Fezabilitate amenajare Complex sportiv în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș”

Cod CPV: 71410000-5  Servicii de urbanism

Cod CPV: 71241000-9  Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

Valoarea estimată: 25.000,00 lei fără TVA pentru P.U.D.

Valoarea estimată: 25.000,00 lei fără TVA pentru S.F.

În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 23.12.2019 ora 11.00.

Documentația de achiziție este publicată ca atașament la Anunțul publicitar de pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Cerințe minime: Experienţa similară cu obiectul contractului se solicită prin completarea formularului  în ultimii 3 ani, în valoare cumulată de minim 50.000,00 lei fără TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a unuia sau a maximum 3 contracte. Execuţia serviciilor prezentate ca experienţă similară se confirmă prin prezentarea de certificate sau documente de bună execuţie datate, semnate şi parafate de către beneficiarul public sau privat, din care să rezulte beneficiarul contractului, tipul lucrărilor executate, perioada în care s-au desfășurat serviciile, ducerea la bun sfârşit a serviciilor de proiectare.

 

Documentele prin care ofertanţii pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:

– copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;

– certificate de predare primire;

-recomandări;

– procese verbale de recepţie parțială/finală;

– certificări de bună execuţie;

– certificate constatatoare

Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractantă sau client privat).

Propunerea tehnică: va conține cerințele minime de proiectare prevăzute în tema de proiectare,  Proiectul tehnic faza SF(partea scrisă și partea desenată) va fi întocmit conform prevederilor HG 907/2016.

Pentru întocmirea ofertei vă anexăm:

– nota conceptuală

– tema de proiectare

-extras CF nr. CAD 79210, S=40.433 mp.

-Certificat Urbanism nr.44/2019

-Plan UTR

-Plan amplasament si delimitare imobil.

Propunerea financiară: prețul ofertei va fi exprimat ferm, în lei, defalcat pe servicii de proiectare SF și servicii urbanism PUD. Nu se modifică sau ajustează pe toată perioada de derulare a contractului.

Persoana de contact: ec. Potinteu Vasile, tel: 0733 670589

e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro,

Limba în care trebuie elaborată oferta: română

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0735787727, persoană de contact ing. Olariu Iulian sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Cert.Urb. 44-02.08.2019

Compl. sportivExtras

CF 79210-03.12.2019

Modele formulare

Nota conceptuala

Plan amplasament si delimitare imobil

Plan UTR

Tema Proiectare

ÎNTOCMIT

Șef birou achiziții

Ec. Potinteu Vasile

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support