Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ANUNȚ pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021

Persoanele singure şi familiile cu venituri mici vor putea beneficia şi anul acesta de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică sau lemne, conform OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei, se stabilește în funcție de venitul net lunar/membru de familie sau al persoanei singure, care nu trebuie să depășească suma de 750 lei (1,500 ISR).

 Ajutoarele se acordă pentru perioada 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 și pentru a beneficia de acest drept, consumatorii vulnerabili se pot adresa Serviciului Public de Asistență Socială Ocna Mureș, începând cu luna octombrie 2020.

 Cererile depuse în intervalul 15 octombrie 2020- 20 noiembrie 2021, se vor aproba pentru întreg sezonul rece – 5 luni (noiembrie 2020 – martie 2021), dar se vor putea depune cereri şi după acest interval de timp, ajutorul urmând a se aproba în mod corespunzător, începând cu luna depunerii cererii.

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuintei ?

 – cerere şi declaraţie pe propria răspundere (se distribuie de către S.P.A.S.Ocna Mureș, sau se poate descărca de pe site-ul primariei );

– copii ale actelor de identitate pentru toate persoanele care locuiesc şi se gospodăresc împreună (buletine, cărţi de identitate, cărti provizorii de identitate, certificate de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani)

– obligatoriu, toţi membrii familiei trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa la adresa respectivă;

 – copie act de proprietate sau de închiriere a locuinţei;

 – copie sentinţă judecătorească privind încredinţarea minorilor/plasamentul copiilor (pensia de întreţinere stabilită prin Sentinţă Judecătorească se declară în mod obligatoriu);

 – adeverinţe de salariat cu veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, precizând şi valoarea tichetelor de masă, dacă este cazul;

– copii cupoane de pensie, îndemnizaţie creştere copil, stimulent de inserţie, îndemnizaţie de handicap, îndemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii (sau extras de cont, unde este cazul);

– adeverinţă de venit pe anul 2020, eliberată de Administrația Financiară Aiud, pentru persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau din cedarea folosinţei bunurilor;

 – adeverință de la registrul agricol, pentru persoanele peste 18 ani

– certificat de atestare fiscal, nominal, eliberat de Serviciul Impozite și taxe locale, venituri pentru fiecare membru major al familiei din care să reiese bunurile mobile si imobile aflate in proprietate,

 – adeverință de la furnizorii de utilități sau de la Asociaţia de proprietari din care să reiasă numărul şi numele persoanelor care figurează la întreţinere ;

– extras de cont pentru persoanele deţinătoare de depozite bancare, indiferent de natura depozitului; – copie de pe ultima factură de gaze (în cazul ajutoarelor de încălzire cu gaze)

– factura de gaz

TOATE ACTELE SOLICITATE SUNT OBLIGATORII

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, veniturile acesteia sau bunurile deţinute pe parcursul sezonului rece, în termen de 5 zile de la data modificării.

În situaţia în care, pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului la ajutorul de încălzire, primarul poate stabili dreptul, pe baza anchetei sociale efectuată de Serviciul Public de Asistenţă Socială.

Dacă familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

DE REŢINUT : • titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate fi, după caz : proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru al familiei major şi împuternicit de proprietarul locuinţei, ori după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani

 • lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei Bunuri imobile, în proprietate sau în folosinţă – clădiri sau alte spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti – terenuri de împrejmuire a locuinţei, curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000mp în zona urbană şi 2.000mp în zona rurală Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare – autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support