Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CONCURS DE PROMOVARE  unui număr de 3 funcții contractuale de execuție

Oraşul Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, telefon 0258871217, e-mail contact@primariaocnamures.ro,  organizează

CONCURS DE PROMOVARE  unui număr de 3 funcții contractuale de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș, în data de 19.10.2023, ora 1000, cu respectarea prevederilor H.G.nr.1336/2022pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, după cum urmează:

  • 3 funcții contractual de execuție de muncitor  calificat II  din cadrul Serviciului Arhitect Șef al orașului, Compartiment Zone Verzi.

Desfășurarea examenului  de promovare constă în două etape:

      -susținerea unei probe scrise  care va avea loc în data de 19.10.2023 la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș.

    – interviu – se sustine intr-un termen de 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Condiții specific de participare la examenul de promovare:

       Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel putin de doua ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate și să aibă o vechime de 3 ani în grad sau treaptă  profesional deținut conform art.72, alin.(2) din H.G. nr.1336/2022.

      Dosarul de examen va fi depus la secretariatul comisiei de examen  la sediul primăriei orașului Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.27, Serviciul buget contabilitate resurse umane salarizare, Compartient resurse umane salarizare.

   – cerere de inscriere;
      – adeverinte eliberate de angajatori din care sa reiasa vechimea in gradul sau treapta profesionala din care promoveaza;
      – copii ale rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale din ultimii 3 ani in care s-a aflat in activitate.

Calendarul de desfășurare a examenului:

          –Data publicării anunțului -04.10.2023

          -Termenul limită pentru depunerea dosarelor 11.10.2023 ora 1600

          -Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 12.10.2023 ora 1200

           -Depunerea contestației cu privire la rezultatul selecției dosarelorde înscriere 12.10.2023 ora 1600

          – Soluționarea și afișarea rezultatelor  în urma contestațiilor  13.10.2023 ora 1400

          – Organizarea și desfășurarea probei srise 19.10.2023 ora 1000

          – Afișarea rezultatelor la proba srisă 19.10.2023 ora 1400

          – Depunerea contestației cu privire la rezultatul probei srise 19.10.2023 ora 1600

          – Soluționarea și afișarea rezultatelor  în urma contestațiilor  20.10.2023 ora 1400

          – Organizarea și desfășurarea probei interviu 23.10.2023 ora 1000

          – Afișarea rezultatelor la probei interviu 23.10.2023 ora 1200

          – Depunerea contestației cu privire la rezultatul probei interviu 23.10.2023 ora 1600

             – Soluționarea și afișarea rezultatelor  în urma contestațiilor  24.10.2023 ora 1200

             – Comunicarea rezultatelor finale 24.10.2023 ora 1500

Bibliografia  și tematica pentru examenul de promovare:

         –  H.G. nr.1336/2022- pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

         –     Legea nr.53/2003 Codul Muncii (R1).

         –  Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare ( capitolul IV )

         –   O.U.G nr.57/2019  privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare (partea VI-a).

          Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului  Ocna Mureș, loc. Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27 -Serviciul Buget Contabilitate Resurse Umane Salarizare, persoana de contact-referent I superior Cociș Ioana Rodica, telefon 0258/871217, int.215.

PRIMAR,                                            DIRECTOR EXECUTIV,

              SILVIU VINŢELER                                      AIDA-VETURIA ONAC

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support