Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

HOTĂRÂREA NR. 1 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2 pe teritoriul orașului Ocna Mureș

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de lucru la data de 11 martie 2020 ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – dl. primar al orașului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,

 

Având în vedere:

  • Hotărârile nr. 5/09.03.2020 și nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea Hotărârilor nr.6/06.03.2020, nr.7/07.03.2020 și nr. 8/09.03.2020 ale Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României precum și a unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2,

În temeiul prevederilor cuprinse în OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. I. Se dispun următoarele măsuri care se vor aplica de îndată pe teritoriul orașului Ocna Mureș pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2 după cum urmează:

  1. toți operatorii de transport public de persoane care activează pe teritoriul/tranzitează teritoriul orașului Ocna Mureș, inclusiv cei care realizează serviciul de transport persoane în regim de taxi, microbuzele școlare, cursele regulate sau ocazionale, au obligația de a asigura dezifecția frecventă a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea fiecărui traseu (de. ex. bare, suporți, uși, scaune, etc.);
  2. Se suspendă piața pentru comercializarea produselor industriale organizată săptămânal în ziua de vineri, începând cu data de 13 martie și până în ziua de 27 martie inclusiv;
  3. Se instituie pentru toți operatorii de transport de mărfuri obligația de a asigura dezinfecția habitaclului mijlocului de transport la intrarea pe teritoriul orașului Ocna Mureș, la fiecare cursă;
  4. Operatorii de transport de mărfuri sau persoane precum și alte persoane juridice care au angajați care, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, s-au deplasat în străinătate în Italia, China, Iran, Coreea de Sud, Franța, Germania, Spania și orice alte zone declarate ca afectate la această dată ori care vor fi declarate ca afectate în viitor, au obligația ca, la sosirea în țară a angajaților să îi informeze despre obligațiile ce le revin de a intra în carantină/izolare la domiciliu, după caz, sens în care le vor pune la dispoziție și vor asigura completarea, de către persoanele în cauză, a declarației pe propria răspundere;
  5. Toate instituțiile publice și toate magazinele care comercializează produse direct clienților (cu excepția celor care vând exclusiv online) au obligația să respecte măsurile dispuse de autoritățile competente privind accesul persoanelor în sediul acestora, respectiv a accesului clienților în magazinele de desfacere;
  6. Organizarea de evenimente se va face cu avizul DSP Alba și respectarea întocmai a măsurilor dispuse pentru tipul d eeveniment.
  7. Se suspendă, pentru o perioadă de 60 de zile, derularea activităților în cadrul proiectului IMPACT gestionat de Orașul Ocna Mureș în calitate de Partener 2, respectiv a activității A 1.1 – Organizarea programului Școală după școală;
  8. Se suspendă activitatea cu publicul la Biblioteca orășenească Mircea Cenușă și respectiv la Casa de Cultură Ion Sîngereanu din Ocna Mureș, până la data de 31 martie 2020 inclusiv;
  9. Instituțiile private de furnizare de servicii sociale de pe raza orașului Ocna Mureș – Asociația Sanctuary , Așezământul Sfântul Serafim de Sarov din Războieni-Cetate, Așezământul Sfântul Mucenic Ciprian vor respecta toate măsurile dispuse de către DSP precum și alte măsuri care vizează limitarea deplasării copiilor instituționalizați, asigurarea educării acestora în vederea respectării măsurilor de igienă și a tuturor celorlaqlte măsuri dispuse de către cei în drept.

 

            Art. II. Aducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin prezenta este obligație a tuturor celor vizați.

 

Art. III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe pagina de internet.

 

Ocna Mureş, 11.03.2020

 

PREȘEDINTE CLSU,

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

SILVIU  VINȚELER

MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

 

 

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support