Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hotărârea nr. 6 din 14 octombrie 2020

PROCES  VERBAL

încheiat azi 14.10.2020 cu ocazia sedinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Ocna Mureș 

                      Luând în discuție evoluția situației generate de coronavirusul Covid-19 la nivel European și național, coroborat cu faptul că, la nivelul orașului Ocna Mureș există confirmate, la această dată, un număr de 74 de persoane infectate cu acest tip de coronavirus, ceea ce înseamnă o incidență de peste 3 cazuri la 1000 de locuitori, persoane infectate fiind depistate și în localitățile limitrofe orașului,

                      Având în vedere Hotărârea nr.39/12.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba,prevederile cuprinse în OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin HG nr.1491/2004, dl. viceprimar Podariu Pavel-Gligor, în substituirea domnului primar, a convocat, in sedinta extraordinara Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Ocna Mureș pentru data de azi, 14.10.2020 orele 10,oo pentru analizarea situatiei și stabilirea de măsuri în continuare.

           Se constată menținerea, la nivel ridicat de risc, starea potential generatoare de situatii de urgenta, determinata de factorul de risc epidemiologic actual in contextul in care a crescut numărul cetatenilor care au domiciliul pe teritoriul UAT Ocna Mureș și care au fost depistați ca infectați cu noul coronavirus, situație față de care, președintele CLSU Ocna Mureș, dl. viceprimar Podariu Pavel-Gligor, în substituirea domnului primar Silviu Vințeler, propune adoptarea următoarelor măsuri :

  1. Se ia act de dispozițiile art. 4 al Hotărârii nr.39/12.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, privind suspendarea parțială a cursurilor școlare care presupun prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în sălile de curs, la clasa a I-a de la Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” din Ocna Mureș, care vor defășura cursurile, pe o durată de 14 zile, exclusiv on line;
  2. Se susține inițiativa celor trei unități școlare – Școala Gimnazială ”Lucian Blaga”, Liceul Teoretic ”Petru Maior” și Liceul Tehnologic Ocna Mureș adoptată în consiliile de administrație și trimisă Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru avizare, de suspendare, pe o durată de 14 zile, a cursurilor școlare care presupun prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în sălile de curs, la toate clasele care își vor defășura cursurile,în această perioadă, exclusiv on line;
  3. Se susține inițiativa de suspendare, pentru o perioadă de 14 zile,a activităților care presupun prezența fizică la locațiile afectate, a beneficiarilor și personalului, derulate în cadrul proiectului ”Școală după școală”;
  4. Se susține inițiativa de suspendare, pentru o perioadă de 14 zile, a activităților care presupun prezența fizică la locațiile afectate, a beneficiarilor și personalului, derulate în cadrul proiectului ”Impact”;
  5. Se instituie obligativitatea purtării măștii faciale de protecție în toate locurile publice – inclusiv cele deschise de pe teritoriul orașului Ocna Mureș (străzile publice, piețe, parcuri, etc.);
  6. Se dispune, pentru o perioada de 30 de zile, reducerea activității în piața agroalimentară prin suspendarea accesului în piață a producătorilor/comercianților cu excepția celor care au sediul/domiciliul pe raza următoarelor unități administrative-teritoriale: Ocna Mureș, Unirea, Mirăslău, Lunca Mureșului, Noșlac, Fărău și Hopârta.

          Măsura dispusă este justificată prin faptul că, pe de o parte, comercianții/producătorii din unitățile teritoriale antemenționate au capacitatea de a satisface necesarul de produse agroalimentare de strictă necesitate pentru cerințele locale ale orașului, atât cantitativ cât și din punct de vedere al diversității iar, pe de altă parte, ținând cont de faptul că, așa cum s-a arătat mai sus, atât în localitate cât și în localitățile limitrofe acesteia sunt persoane infectate cu noul coronavirus, să se reducă, pe cât posibil, accesul în localitate al comercianților care circulă prin mai multe, zone;

          În aplicarea celor dispuse la punctul curent, personalul angajat în serviciul piața agroalimentară va permite accesul în piață efectuarea actului de comerț doar pentru acei producători/comercianți care fac parte din categoria acceptată pe criteriul sediului/domiciliului și care, cumulativ, respectă toate condițiile impuse de autoritățile abilitate pentru asemenea tip de comerț, printre care: acoperirea produselor oferite spre comercializare cu folie; asigurarea distanței de cel puțin 2,5 metri între comercianți; purtarea, de către comercianți și prepușii acestora a echipamentului minim de protecție (mască, mănuși).

         De asemenea, accesul în piață al cumpărătorilor se va face pe la intrarea principală (între clădirea fostei braserii și cea a băncii) iar ieșirea pe la punctul secundar de acces (cel din dreptul accesului la remiza PSI), cu limitarea accesului cumpărătorilor în momentele de aglomerație în serii, astfel încât să se asigure păstrarea distanței de minim un metru între cumpărători, atât la punctele de acces și ieșire cât și la tarabe; la accesul în piață se va urmări ca toți cumpărătorii să utilizeze dezinfectant pentru mâini, sens în care va fi pus la dispoziție de către primărie un recipient adecvat.

           7. Se suspendă, desfășurarea activităților comerciale – comerțul ambulant pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al UAT Orașul Ocna Mureș – inclusiv activitatea comercială desfășurată în locația de pe strada Vasile Lupu, cunoscută ca ”piața de lemne”;

           8. Se suspendă, pe o perioadă de 30 de zile, activitatea comercializării produselor industriale organizată săptămânal în ziua de vineri;

           9. Toți operatorii de transport public de persoane care activează pe teritoriul/tranzitează teritoriul orașului Ocna Mureș, inclusiv cei care realizează serviciul de transport persoane în regim de taxi, microbuzele școlare, cursele regulate sau ocazionale, au obligația de a asigura dezifecția frecventă a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea fiecărui traseu (de. ex. bare, suporți, uși, scaune, etc.);

           În urma şedinţei CLSU, a discuţiilor şi propunerilor membrilor CLSU, în calitate de  preşedinte propun spre aprobare Hotărârea nr. 6/14.10.2020 în forma anexata prezentului proces verbal.

Ocna Mureş, 14.10.2020

      PREȘEDINTE CLSU,                                           MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

p.PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

        Viceprimar, Podariu Pavel-Gligor    

COMITETUL LOCAL PT. SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 6

privind menținerea măsurilor adotate precum și stabilirea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu  Covid 19 pe teritoriul orașului Ocna Mureș

            COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 octombrie 2020, orele 10,oo ca urmare a convocării dispuse de către dl. viceprimar Podariu Pavel Gligor în substituirea președintelui acestei structuri – dl. primar al orașului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,

            Având în vedere:

           – prevederile O.U.G. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 15/2005 si H.G.R. Nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc ;

           – Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptate până la această dată privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României precum și a unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2,  

           – In temeiul art. 10 din Regulamentul – cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si  dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta aprobat prin H.G.R 1491/2004, actualizată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

           Art. 1.  Se constată creșterea nivelului de risc și, implicit, a stării potențial generatoare de situatii de urgență mentionate in procesul verbal din data de 14.10.2020 al CLSU Ocna Mureș, la nivelul UAT orașul Ocna Mureș.

          Art. 2. Se aprobă măsurile menționate în procesul verbal întocmit în cadrul ședinței extraordinare a CLSU Ocna Mureș din data de 14.10.2020 anexat și care face parte integrantă din prezenta.

           Art. 3. Aducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin prezenta este obligație a tuturor celor vizați.

           Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe pagina de internet și se va comunica Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba.

Ocna Mureş, 14.10.2020

                PREȘEDINTE CLSU,                                         MEMBRI CLSU OCNA MUREȘ,

p.PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,

        Viceprimar, Podariu Pavel-Gligor

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support